Dnes je úterý 17. květen, svátek má Aneta,
je Mezinárodní den proti homofobii.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Letní tábor je pro nás vším, říká skautský vedoucí oddílu Zlatý list

přidáno: 30. 06. 2021

Jan “Hamlet” Hamet (*1999) je student programování na Fakultě elektrotechnické v Praze a zároveň hlavní vedoucí skautského oddílu Zlatý list Dobříš, jehož je již 15 let členem. Rozhovor právě s ním pro vás připravil Štěpán Böhm. Dozvíte se co vlastně "chození do skauta" znamená, co se tam dělá, k čemu je to dobré i jak se ke skautům můžete přidat.

Skautský oddíl Zlatý list je součástí Střediska profesora Oliče Dobříš. Skautské středisko je základní organizační jednotka Junáka – českého skauta. Dobříšské středisko kromě Zlatého listu sdružuje ještě dalších pět oddílů – Minnehaha, Lampyris, Dráčata, Varta a Koťata. Poslední jmenovaný jako jediný nemá základnu na Dobříší, ale v Novém Kníně.

Pro jakou věkovou skupinu je skaut určen?

Pracujeme s několika věkovými kategoriemi. Nejmenší kluci (v jiných oddílech i holky) se k nám připojují ve věku 7 let. Běžně u nás pak zůstávají až do 16 let. Poté už přechází k týmu vedoucích a začínají pomáhat s chodem oddílu. Probíhá tak taková přirozená obnova, kdy zase tihle vedoucí vedou mladší kluky.

Zároveň existují benjamínci a oddíl rodinného skautingu pro rodiny s malými dětmi, jež se chtějí nějak zapojit do našeho skautského prostředí. Benjamínci jsou výchovná kategorie, kde jsou děti od předškolního věku až do první třídy. Je to skupina v podstatě takových “předskautů”. Této věkové kategorii se věnuje pouze dívčí oddíl Lampyris a tak máme na Dobříši benjamínky jen mezi holkami.

Co znamená chození do skauta?

Primárně to znamená mít partu kamarádů se kterými se můžu scházet na družinových schůzkách, hrát různé rozmanité hry a občas se i něco zajímavého naučit. Tyto schůzky jsou rozděleny na družiny podle věku, kde každá družina má schůzku jednou za týden.
Nedílnou součástí naší činnosti jsou ale také výpravy a tábor. K takovým výpravám často patří přespávání v přírodě, seznamování se s novými zajímavými místy a také trocha toho učení se soběstačnosti. Výpravy tak mohou být jednodenní, ale i s přespáním na celý víkend. Tábor je takovým 14-denním zakončením našeho skautského roku a vychází vždy na poslední dva týdny v červenci.

Letní tábor je tedy v podstatě takový vrchol skautského roku?

Přesně tak. Naše činnost se vlastně postupně ubírá právě k táboru. Táborem opravdu vrcholí celý rok a je to akce, kterou si užíváme všichni. Jakmile skončí, tak se už pomalu těšíme na další a vymýšlíme společně, jak by to mohlo vypadat příští rok. Tábor je pro nás vším. Člověk se najednou dostane do úplně jiného prostředí, než na které je normálně zvyklý. Celých 14 dní trávíte na louce ve stanech se všemi kamarády, zažíváme různá dobrodružství nebo hrajeme hry, které normálně nemáme možnost si vyzkoušet. Je to něco, na co se prostě nezapomíná.  

Jaká je kapacita oddílu a kolik lidí se podílí na jeho chodu?

V současné době máme 41 členů a k tomu dalších 10 vedoucích. Ideální kapacita oddílu by se za mě měla pohybovat okolo 35 členů, což znamená, že už jsme výrazně nad. Na náš tábor totiž bereme maximálně 30 členů. Tábor samotný není nafukovací a dva týdny pracovat s větším počtem účastníků by bylo už velmi náročné. Hlavně bychom pro tak velkou skupinu už nedokázali připravit kvalitní program. Z důvodu tohoto početního omezení, a především také proto abychom všechny kluky, které s sebou bereme na 14-denní tábor dostatečně znali, máme pro účast na táboře nastavené pravidlo účasti alespoň na 4 výpravách a polovině schůzek konaných v daném školním roce. Díky pandemii ale tyto pravidla poslední dva roky, kdy se díky omezením uskutečnilo jen minimum výprav, postrádali smysl a tak účast na táboře řešíme, alespoň u nováčků, individuálně.  Díky současným počtům členů, může dojít nevyhnutelně k tomu, že několik členů zkrátka nebude moci jet na tábor, i když by chtěli. Doposud se tomuto stavu ale zatím úspěšně vyhýbáme, a tak mohou jet na tábor všichni členové kdo o to projeví zájem. Věk vedoucích se v tuhle chvíli pohybuje mezi 16 až 22 lety.

Pojí se s Vaším oddílem nějaké další velké akce? Například v rámci střediska nebo Junáka?

Jednou za čas pořádáme výpravy s dalšími oddíly. Například s oddílem Minnehaha, což jsou zase jenom skautky. V rámci celého střediska to může být například střediskový sraz, při kterém se potkávají všechny oddíly na jednom místě.

Střediskový sraz slouží k tomu, abychom měli možnost se mezi oddíly navzájem potkat a poznat. Letos to bohužel nešlo, ale míváme akce i pro veřejnost. Jsou to buď programy pro děti na Májových slavnostech nebo Vezah. Vezah je jednodenní velká hra po celém městě, která vždycky probíhá v listopadu. Při této hře se děti pohybují ve skupinkách po městě, vžijí se do rolí různých detektivů, kovbojů nebo badatelů. To záleží, jak je vytvořený příběh hry.

Na celostátní úrovni se účastníme akcí organizovaných Junákem. Ten nabízí celou řadu zážitkovo-vzdělávacích kurzů nebo skautských shromáždění a festivalů. Tam mají skauti možnost se seznámit s dalšími skauty z celé republiky. Tyhle akce probíhají ještě na vyšší úrovni. Příkladem je třeba Intercamp, což je setkání skautů nejen z celé Evropy, ale také z USA. My jako oddíl jsme se zúčastnili pouze posledního konaného ročníku, který byl v roce 2019 v Nizozemsku. Na Intercampu máme možnost poznat, jak funguje skauting třeba v Polsku, Belgii nebo ve Velké Británii. Taky potkáme spoustu skvělých lidí.

Jak moc omezil Vaší činnost lockdown? A jak funguje oddíl nyní?

Naše běžná činnost se skládá právě z těch družinových schůzek a společných výprav, kde máme pro kluky připravený program. V případě výprav jsme taky spolu několik dní v přírodě. To je náš běžný režim.

Kvůli lockdownu jsme z toho nemohli provozovat nic. Přešli jsme tedy do online režimu. Od začátku karantény probíhali pravidelné e-schůzky na kterých jsme měli buď připravený program nebo se hráli různé hry. Výpravy jsme nahradili speciálními výzvami. Jedna z nich byla například Fotovýzva oddílu Zlatý list. Snažili jsme se tak kluky navnadit, aby se ať už sami nebo s rodiči, vydali prozkoumávat okolí Dobříše. Za úkol měli najít známější i méně známá místa podle fotografií nafocených vedoucími. Následně pak měli na tom stejném místě vyfotit sami sebe a přitom co nejvěrněji napodobit původní fotografii.

Dnes už se vracíme k normálnímu režimu a samozřejmě se těšíme na náš tábor.

Kde se Váš letošní letní tábor uskuteční a co máte na programu?

Náš tábor se už dlouhé roky koná v Jižních Čechách poblíž měst Blatná a Horažďovice. Každý rok si na zelené louce postavíme společně s oddílem Minnehaha táborové městečko a po čtrnácti dnech zase louku opouštíme a vracíme do původního stavu.
Letos nás celým táborem bude provázet téma Samurajové, při kterém se ponoříme do světa historického Japonska a budeme se jako věrní a čestní Samurajové seznamovat s tamními zvyky a tradicemi, a přitom chránit císaře a celé Japonsko před nepřáteli zvenčí.

autor článku: Štěpán Böhm