Dnes je čtvrtek 4. březen, svátek má Stela.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Rozhovor: Bude v příštím roce francouzský park otevřen?

přidáno: 05. 05. 2019

Od začátku roku 2018 je pro veřejnost uzavřen Francouzský park u zámku Dobříš z důvodu rozsáhlé revitalizace, která je součástí projektu Evropské unie IROP - Revitalizace vybraných památek. V jaké fázi se nyní projekt nachází, uvedl v rozhovoru ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek.

Namísto zeleně a pestrobarevných květin se nyní ve francouzském parku u zámku Dobříš „vyjímají“ stavební stroje. Rozsáhlá revitalizace parku, která je součástí projektu Evropské unie IROP – Revitalizace vybraných památek – vstoupila do druhé poloviny a na místě jsou konkrétní plány, které návštěvníci ocení od léta příštího roku. V průběhu prací stavebníci nalezli cenné historické dokumenty, říká v rozhovoru ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek.

Francouzský park se renovuje už druhým rokem, v jaké jste fázi?

Momentálně, jak se říká, „jedeme v rychlíku“, snažíme se všechno stihnout a dohnat počáteční zpoždění. Máme za sebou půl až tři čtvrtě výběrových řízení a před sebou ještě například výběrová řízení na realizátora závlahového systému nebo na znovuobnovení zeleně. Velkým oříškem zřejmě bude soutěž na realizaci iluzivní malby na severní stěně oranžerie, kde jsme po prvním kole, ale už víme, že budeme výběrové řízení s největší pravděpodobností opakovat. Je to jedna z největších věcí celé revitalizace, spolupracujeme na ní s Národním památkovým ústavem a nechceme nic podcenit.

Co se aktuálně v parku buduje?

Momentálně je pohled na zahradu docela smutný, je z ní velké staveniště, ale myslím si, že začátkem příštího roku budou už nádherně vidět obrysy finální podoby. Je to podobné, jako když stavíte rodinný dům a teprve máte hotovou hrubou stavbu. V současnosti se opravují a obnovují všechny opěrné zdi a velkým tématem je také oprava dvou bazénků včetně fontány nejblíže u zámku. Při pracích se totiž našly původní základy bazénků od architekta Touretta, které pravděpodobně pocházejí z období samotného vzniku francouzského parku. Jsou mimo jiné důkazem toho, že zahrada zpočátku vypadala kompozičně jinak než dnes. Ty původní bazénky nemají tvar čtverce, ale jsou víceúhelníkové a daleko delší oproti bazénkům dnešním.

Předtím jste o jejich podobě nevěděli?

Neměli jsme to nijak podložené. Památková správa (Národní památkový ústav) se domnívala, jak asi původní podoba bazénků vypadala, ale s jistotou to jsme schopni určit až dnes.

Našli jste při pracích ještě nějakou další historickou zajímavost?

Nalevo od zámku směrem k oranžerii jsme na dně jednoho bazénku objevili dva technologické otvory od pivovarských sklepů. Všechny překvapilo, že právě na dně bazénku, takže to nyní řešíme se statiky. Další zajímavostí je topný kanál v oranžerii, o kterém jsme sice věděli, ale překvapila nás jeho velikost a délka. Prochází pod celou jednou polovinou oranžerie.

Zohlední nějak tyto nálezy probíhající revitalizace?

Pravděpodobně se budeme držet prvotního plánu pro revitalizaci parku, i když je v našem zájmu také určitá konzervace původních nálezů. Kdybychom ale chtěli zohlednit historické plány francouzského parku, představovalo by to další mnohé úpravy, se kterými se nepočítá. Podle původních plánů například vedla od vchodu zámku do parku cesta, kterou počátkem dvacátého století nahradil středový buxusový ornament. A jsou tu mnohé další věci, které už dnes jen tak nezměníme.

Jak naložíte s objevem mohutného topného kanálu v oranžerii?

V současné chvíli to vypadá, že jeden okruh, kterým kanál prochází, zachováme v plné kráse, zrestaurujeme ho a návštěvníci si ho budou moci prohlédnout v části oranžerie, ve které vznikne multifunkční centrum. V další části oranžerie chystáme pro veřejnost ukázky zámecké zeleně včetně palem. Tam necháme topný kanál zakrytý, ale je možné, že s ním ještě do budoucna budou další generace pracovat.

 

Jaké práce momentálně probíhají v oranžerii?

Zatím stále ještě řešíme technické záležitosti v interiérech – elektriku, zabezpečovací zařízení a tak dále.

Říkáte, že v ní z jedné části vznikne multifunkční centrum. Co konkrétně si pod tím můžeme představit?

Bude to primárně prostor pro rodiny s dětmi – v multifunkčním prostoru budou například probíhat výstavy obrazů, výstavy knih, návštěvník se tam dozví zajímavosti o anglickém parku, o zdejší letní kolonii netopýra velkého… Možností je spousta, protože ten prostor bude velký a jeho součástí bude i místo na promítání či vestavěné pódium. Přesný program ještě není na pořadu dne, určitě ale oranžerie bude fungovat jako samostatný zámecký okruh vedle stávajících tří okruhů – zámeckých interiérů, Dobříšských přízraků a Galerie JCM.

Hlavou finálního využití zámecké oranžerie jste vy?

Dalo by se říct, že ano, především jsou to ale majitelé, rodina Colloredo-Mannsfeld. Veškeré možnosti s nimi konzultujeme. Základní vizi a obrysy využití oranžerie jsme umístili už do studie proveditelnosti, která samotné revitalizaci parku předcházela. Takže nyní máme spoustu možností, ale s jasně nastavenými mantinely.

 

Plánujete po otevření parku a oranžerie rozšířit okruh zaměstnanců zámku?

Ano, i to jsme museli nastavit už ve studii proveditelnosti. Počítáme s vytvořením dvou nových pracovních míst na několik dní v týdnu. Francouzský park plánujeme otevřít v červnu 2020, ale o pracovních místech vážně uvažujeme už nyní, protože je samozřejmě na místě určitě propojení s pozicí průvodců či pracovníků Návštěvního centra. Do konce letošního roku bychom tyto záležitosti měli mít hotové.

Do oranžerie bude návštěvník moci vstoupit na vstupenku do francouzského parku?

To propojení ještě řešíme. Zatím je jisté, že do oranžerie se bude dát vstoupit z francouzského i z přilehlého přírodního anglického parku. Také je naším cílem mít v areálu zámku celkově maximálně dvě pokladny, aby byl zdejší pobyt pro návštěvníka co nejjednodušší.

Je nějaká část revitalizace parku už dokončena?

Spíš se dá hovořit o dílčích celcích. Máme například oddělenou dešťovou kanalizaci od klasické kanalizace. Částečně hotová je také restaurace zábradlí – pan umělecký kovář už například dokončil zábradlí, které vedlo vedle cesty alejí od vstupu do francouzského parku k oranžerii. Je nádherně nazlacené, prošlo velkou obnovou, ale instalovat se bude až za rok, takže to zatím není vidět.

Návštěvníci se tedy dříve než v polovině roku 2020 do francouzského parku nepodívají?

Mrzí nás to, ale určitě ne. Není to možné kvůli bezpečnosti. Přestože jsme původně zvažovali částečné zpřístupnění, s postupem prací vidíme, že to tak nedopadne. Výjimky neuděláme ani u svatebních obřadů, ještě letos se svatebčané musí spokojit se svatebním obřadem bez možnosti využití francouzského parku.

Letošní turistická sezona se rozjíždí, na co byste návštěvníky nalákal?

Ačkoliv rekonstruujeme francouzský park, ostatní části zámku stoprocentně fungují. Dennodenně probíhají prohlídky všech tří zámeckých okruhů, od května do června chystáme novou výstavu v Galerii JCM, probíhají pravidelné koncerty v Zrcadlovém sále a na letní měsíce chystáme jako součást hlavní zámecké expozice výstavu historických i moderních svatebních šatů. Snažíme se také o zlepšení stavu zámeckého nádvoří, aby se tady návštěvník cítil příjemně a pohodlně.

 

autor článku: Michaela Fialová Rozšafná