Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Farář Michal Šourek: VYJDĚTE ZA HVĚZDOU

přidáno: 18. 12. 2022

Dnes zapálíme již čtvrtou adventní svíčku na vánočním věnci... A právě dnes vám s radostí přinášíme vánoční slovo dobříšského pana faráře Michala Šourka z Českobratrské církve evangelické.

Vánoční dny jsou proniknuty zvláštním jasem, kdy jihnou i mnohá jindy tvrdá a nepřístupná srdce, a tolik lidí touží udělat druhým radost. I docela první Vánoce v Betlémě, kdy se narodil Ježíš, Spasitel světa, byly proniknuty podivuhodným světlem. Pastýři i mudrci, první svědkové Ježíšova narození, viděli velikou hvězdu, slyšeli zpěv andělů a byli naplněni zvláštním pokojem, radostí a nadějí. Každé Vánoce jsou, chtějí a mají být připomenutím této radosti, pokoje a naděje. Každé Vánoce jsou připomenutím cesty za nebeskou hvězdou.

Přeji vám, abyste o těchto Vánocích – přes všechen shon a spěch, přes všechny starosti a stres, přes všechno pozlátko a všechno vnější, co je s Vánocemi spojeno – uviděli nebeskou hvězdu a nechali se ozářit jejím světlem rozdávajícím pokoj, radost a naději. Přeji vám, abyste ji nejenom zahlédli na pár okamžiků, aby vám nejenom zablikala, ale aby vám opravdu naplno zazářila v celé své kráse a jasu. Přeji vám, aby vás záře nebeské hvězdy oslovila tak jako mudrce, kteří se za ní vydali.

Jít za vánoční hvězdou, znamená mít jasný a dobrý, velký a slavný cíl. Jít za Ježíšovou hvězdou znamená jít za opravdovým štěstím v životě. Jít za betlémskou hvězdou není pohádka pro děti, není to fantazie, je to úkol a šance moudrých.

Jen opravdu moudří totiž vědí, že skutečné štěstí neznamená skončit u prostřeného stolu, ať je sebebohatší, nebo u hory dárků, ať jsou sebekrásnější, u plné peněženky, ať je sebenaditější, nebo u velkolepé kariéry, ať je sebeúspěšnější. Skutečně moudří vědí, že jít za opravdovým štěstím a naplněním v životě, znamená jít za betlémskou hvězdou.

Vyjděte za vánoční hvězdou. A nechejte se jí dovést až k místu, kde se zastaví; protože tam se můžete setkat s betlémským dítětem. A setkání s ním vás promění.

Přeji vám hluboký vánoční pokoj, jásavou vánoční radost a nevysychající vánoční naději, kterou dává betlémské dítě, Ježíš Kristus.

autor článku: Michal Šourek, evangelický farář v Dobříši