Dnes je pondělí 25. březen, svátek má Marián.

Rozhovory
Menubox
Restbox

Stanislav Vacek: Vedení města nechce měnit rekreační zónu Brodce

přidáno: 19. 05. 2016

Říká se, že je „na každém šprochu pravdy trochu…“ Pokud je však těch „šprochů“ už trochu moc a začnou převažovat nad druhou částí tohoto úsloví, tedy nad skutečným stavem věcí, je to už na pováženou. Rád bych se tedy prostřednictvím médií vyjádřil k několika tématům, která jsou v poslední době na veřejnosti diskutována.

Chce vedení města měnit rekreační zónu Brodce na zastavitelné území?

Nechce, protože rekreační zóna Brodce v územním plánu v nyní diskutované části není. Zastavitelné území je v Brodcích v územním plánu už řadu let. Úřad územního plánování, jako příslušný orgán státní správy (ne vedení města) nyní pouze plní svou povinnost a stanovuje prostřednictvím zastavovací studie, kudy mohou vést budoucí komunikace, jak se lokalita odkanalizuje a podobně. K vlastní realizaci jakékoliv výstavby je nutná dohoda vlastníků pozemků, přičemž město jich vlastní zhruba třetinu. Bude tedy v případě výstavby sítí jen jedním z podílníků na výstavbě. Nedojde-li k dohodě, nestaví se.

Část stávající chatové osady je již nyní využívána k trvalému bydlení, ne pro rekreaci, přičemž jsou zaznamenávány stále častější stížnosti například na nakládání s odpady a zejména s odpadními vodami. 

Jak je to se zástavbou na Dukelském náměstí?

Není žádným tajemstvím, že populace v naší zemi stárne. Ve schválených záměrech města a také v programech prakticky všech volebních stran je, mimo jiné, výstavba dalšího domu s pečovatelskou službou. Vzhledem ke klientele takovéhoto zařízení je vhodné, aby tento typ sociálního bydlení byl poblíž centra města, nikoliv na jeho okraji. Jako vhodná lokalita pro umístění takovéhoto zařízení se vedení města jeví místo poblíž zařízení stávajícího, tj. domu s pečovatelskou službou čp. 443, a to pochopitelně na pozemcích ve vlastnictví města. V předchozí verzi územního plánu se s tímto umístěním dokonce již počítalo, v současné verzi z něj vypadlo. Jedná se tedy o návrat k dřívější koncepci územního plánu. K tomuto záměru se mohou občané vyjádřit na veřejném projednání navrhované změny územního plánu, případně na veřejném jednání zastupitelstva města, které bude mít tento bod na programu.

Jak je to s uzavírkou silnice III/10226?

Silnice patří Středočeskému kraji. Z důvodu rekonstrukce mostu byla ve dnech 7. 5. a 8. 5. 2016 povolena úplná uzavírka silnice III/10226, během které měla být odstraněna polovina mostu. Na druhou polovinu mostu mělo být umístěno mostní provizorium, po kterém měl být po dobu rekonstrukce veden silniční provoz řízený kyvadlově světelnou signalizací. Na základě statického posouzení levé části mostu rozhodl statik i o demolici druhé části mostu. Vzhledem k tomu je nutné zachovat úplnou uzavírku i nadále, a to pravděpodobně do 30. 9., kdy bude dostavěn celý most nový.

Jaké jsou další plány radnice?

Se záměry radnice na období 2015 až 2020 byli dobříšští občané podrobně seznámeni v příloze lednového čísla Dobříšských listů. Tyto záměry jsou dostupné i v elektronické podobě Dobříšských listů.

autor článku: Mgr. Stanislav Vacek, starosta