Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

UPŘÍMNĚ: Nový starosta města Dobříše Ing. Pavel Svoboda odpovídá na otázky

přidáno: 01. 04. 2020

Těsně před vypuknutím pandemie koronaviru usedl do čela města Dobříše nový starosta. Ing. Pavel Svoboda převzal funkci po paní Vlnasové, která nečekaně odstoupila. Na to jak prožívá současnou situaci, na důvody výměny vedení dobříšské radnice, ale i na otázky týkající se palčivých problémů města, jeho dalšího rozvoje a další věci nám upřímně odpovídal v našem rozhovoru.

Už na zítřejší večer se připravuje historicky první online živý rozhovor se starostou města Dobříše. Ten bude vysílán přes facebookovou událost s názvem „Starosta Dobříše odpovídá na otázky“. Své otázky starostovi budete moci podávat prostřednictvím komentářů u této události i vy.

Prvních pár otázek jsme za vás novému starostovi města Dobříš položili také my...

Pane starosto, máte za sebou oficiálně první měsíc ve funkci. Nyní vedete město Dobříš a vzhledem k současné situaci se dá říci, že si hned procházíte „zkouškou ohněm“.

Jak vše zvládáte?

Moje představa byla, že se plnou parou pustím do rozvojových projektů města jako je rekonstrukce Pražské, Komenského náměstí, opravy silnic, bioodpad, cyklodoprava a kupa dalších. Místo toho denně řeším samé operativní úkoly. Prostě ty rozvojové nyní musejí počkat. Opatření v rámci epidemie jsou mnohem důležitější.

Do funkce starosty města jste byl zvolen jako spolustraník po náhlém odstoupení paní Vlnasové. Jsme na malém městě a ohledně této změny se šuškají různé verze.

Prozradíte nám upřímně pravý důvod, proč k tomuto kroku současného vedení přistoupilo?

Paní Vlnasová sestavila před volbami dobrý tým a v mnoha názorech jsme se plně shodli. Do spousty věcí se pustila s plnou vervou. Bohužel postupně jsem zjišťoval, že nám nefunguje správně komunikace. Nejen uvnitř týmu jakým je rada, ale i s pracovníky úřadu a občany města.

Že jste na úřad nastoupil v době, kdy zde nevládla zrovna ideální atmosféra, je veřejně známé.

Jak jste se popasoval s tímto problémem a jak pracujete na zlepšení vztahů mezi a se zaměstnanci úřadu?

V předchozích pracovních pozicích jsem zažil pestrou škálu všemožných vztahů na pracovištích. Od maximální spolupráce, sdílení informací a pracovního nadšení až po politikaření, lži, pomluvy a snahu vyniknout na úkor druhého. Pokud jsou k sobě lidé upřímní a otevření, mohou si sdělovat slušně i nepříjemné věci a organizaci to posouvá dopředu. O to se snažím na radnici od prvního dne. Důležité také je, že fungujeme ve vedení města jako tým. Tím myslím tajemník, místostarostové a já. I když na řadě témat pracujeme společně, rozdělili jsme si odpovědnosti a za každou agendu je primárně odpovědný jeden z nás. Tato dělba je také důležitá pro vedoucí odborů, aby věděli, s kým mají řešit jaká témata.

Od Vašeho nástupu došlo téměř okamžitě opět k „otevření“ radnice. Po více než roce nám začal fungovat facebookový profil města, na webových stránkách najdeme aktuální informace, do kanceláře starosty se opět dovoláte, Vaše komunikace je aktivní i přes e-mail.

Proč jste takto otevřeně jako radní nejednali od začátku Vašeho nástupu? Máte v plánu obnovit tiskové konference nebo komunikaci s místními médii a rádii, jako to dělalo vedení před Vámi?

Na to, jak by měla radnice komunikovat, jsme měli rozdílné názory. Hlavní slovo, jak která organizace komunikuje, má vedoucí, v našem případě starostka či starosta. Z pozice zaměstnance, zastupitele, radního či místostarosty máte v nejlepším případě jen poradní či doporučující hlas. Jak komunikovat s veřejností je v tuto chvíli aktuální téma. Jednání zastupitelstva, kde se veřejnost může ptát a sledovat detaily projednávání důležitých bodů, nelze vzhledem k nouzovému stavu organizovat. Stejně tak nejde uspořádat klasickou tiskovou konferenci. S médii se snažím komunikovat, jak to jde, tzn. odpovídám písemně a po telefonu. S kolegy plníme web i facebook města. S občany tento týden poprvé vyzkoušíme online otázky a odpovědi. Sám jsem zvědavý, jak velký o to bude zájem.

Jaké jsou Vaše plány a cíle ve funkci starosty města Dobříše?

Projít koronavirovou epidemií s minimálními ztrátami a škodami. Radnice nemůže nahradit funkční zdravotní zařízení ani vybavit lékaře a sociální pracovníky trojkovými respirátory. Je ale řada oblastí, kde radnice může konat a o to se společně s kolegy snažíme. Je to dlouhá řada drobných opatření, směřovaných k zajištění potřebných informací, organizace chodu města v době nouze, pomoc při distribuci roušek atd. Přemýšlíme, jak můžeme z radnice pomoci podnikatelům, jaká opatření připravit pro ty, co se dostanou do hmotné nouze atd. Věřím, že společně toto vše zvládneme a pak se budeme moci věnovat těm zábavnějším rozvojovým aktivitám.

Víte, jak budete řešit letitou otázku budovy bývalého kina a budoucí knihovny?

V rámci koalice i při projednávání rozpočtu na zastupitelstvu jsme se shodli, že pro realizaci projektu Knihovny se spolkovou činností nestačí přislíbená dotace, ale potřebovali bychom získat ještě alespoň jednu podobně velkou. To v současném stavu je málo pravděpodobné. Na podzim, až budeme připravovat rozpočet pro rok 2021, budeme rozhodovat také o tom, jestli projekt Knihovny definitivně odložit. Ruinu bývalého kina už nečeká zřejmě jiný osud než zbourání.

Myslíte, že se Vám povede konečně zlepšit stav silnic v Dobříši?

Stav silnic je nejpalčivějším problém města. Oprava Pražské ulice na Mírovém náměstí je v rukou Kraje. Ten na opravu letos vyhradil 49 mil Kč. Vypsané výběrové řízení má kvůli doplňujícím dotazům uchazečů posunutý termín na 27.4.2020. Možnosti, jak ovlivnit, kdo se do soutěže přihlásí, máme velmi omezené. Zkoušeli jsme to přes naše kontakty na Středočeském kraji, jednali jsme o tom i s hejtmankou. Teď jen napjatě čekáme, kdo se přihlásí a zvítězí a opravu skutečně provede. Na to naváže projekt v režii města, kdy přilehlé chodníky projdou celkovou rekonstrukcí.

Druhou kritickou ulicí je Březová, kudy vede autobusová doprava z Prahy na Větrník. Pro rozšíření vozovky bylo nutné se domluvit s 13 vlastníky okolních pozemků. Už jsme téměř ve finále, zbývá nám dohoda s posledními. Zde je velká šance, že se oprava i se stavbou chodníku povede ještě letos.

Třetí velká rekonstrukce čeká ulici U Pivovaru od Papeže až Na Prachandu. Na seznamu je ještě řada dalších menších oprav a rekonstrukcí. Jsem si vědom, že pokud se nepovede Pražská, vnímání stavu silnic v Dobříši se nezlepší.

Přemýšlíte i nad využitím velkého potenciálu našeho města v oblasti cestovního ruchu, jakožto vhodného místa pro cíl turistů ať už s možností návštěvy památek nebo okolní přírody?

Dobříš má několik unikátních výhod, které chceme dále rozvíjet. Tradičním turistickým lákadlem je Dobříšský zámek, jehož popularita ještě vzroste po znovuotevření francouzského parku a zpřístupnění oranžerie. Hlavní tíha těchto úprav leží na majiteli, rodině Colloredo-Mannsfeld. Město této oblasti turismu může pomoci především tím, že nebude překážet. Druhou velkou výhodou je okolní příroda a zde už role města může být výraznější. Nejde jen o individuální turistiku či cyklistické výlety. Máme zde řadu sportovně turistických akcí, které budeme dál podporovat. Ať už je to pochod Pičín-Řitka, místní běžecké závody, závody v rámci Brdman Adventure, maraton Praha-Dobříš či kynologické závody. Obrátili se na nás i pořadatelé seriálu Kolo pro život. Letos v červenci by měl mít jeden závod start a cíl v Dobříši. Díky všem těmto akcím by Dobříš měli objevit další turisté a sportovci, kterým se zde budeme společně snažit vytvořit podmínky, aby se sem rádi vraceli. S tím souvisí i navazující služby restaurací a kaváren. Jsem rád, že nabídku zde máme tak širokou a jen doufám, že to tak zůstane i po současné epidemii.

Město Dobříš jako jedno z mála od začátku roku zavedlo a zvýšilo poplatek ze vstupného na kulturních a sportovních akcích. To demotivuje mnohé organizátory tady cokoli pořádat, jelikož už tak mají vysoké náklady.

Neuvažujete o jeho zrušení či jiném opatření, které by do našeho města opět přilákalo realizátory koncertů, divadel a jiných akcí? Jste otevřen podpoře akcí pro veřejnost a děti v našem městě?

Podpora kulturních akcí pro veřejnost má rozhodně své místo. O tom, zda a kolik představení, koncertů a akci pro děti se zde povede uspořádat, nerozhoduje podle mého názoru jen výše místního poplatku. Uvidíme, jaké potřeby a chutě budeme mít po odeznění koronavirové nouze. V tuto chvíli to neumí předvídat nikdo. Pokusím se na kulturní akce podívat z většího nadhledu: vedle akcí kulturního domu, okrašlovacího spolku, kina pod širým nebem, koncertů ZUŠ a aktivit „na zámku“ bych si velmi přál, aby zde vznikaly skutečně místní akce typu sousedských setkání, jako třeba dělají obyvatelé Dukelského náměstí.

Máte v plánu spolupracovat, navázat kontakt nebo oslovit místní podnikatele, živnostníky a firmy ke spolupráci?

Obzvláště v této době, bude třeba hlavně místní podpořit a pomoci jim v jejich udržení.

Místní podnikatelé mají výrazný vliv na tvář našeho města. Proto pokládám za svou povinnost se s nimi setkávat a diskutovat jejich nápady a potřeby města a jeho obyvatel. A je to pestrá škála, namátkově od místních kadeřnictví, obchodů přes Bios až k Bobcatu. Omlouvám se všem, které jsem nejmenoval. Právě v těchto dnech diskutujeme s kolegy, co skutečně můžeme udělat pro dobříšské podnikatele ohrožené dopady epidemie. Město nemůže poskytovat úvěry či za ně ručit majetkem města, ale mohli bychom si objednat či předplatit nějaké služby a samozřejmě je velký prostor pro zjednodušení podnikání a propagaci. Doufám, že budeme schopni nabídku naší pomoci představit v následujících dnech.

Je jasné, že Vás čeká hodně práce, která bude většinou nevděčná… Pravděpodobně budete často vystaven tlaku, stresu a budete muset dělat zásadní rozhodnutí týkající se občanů i města.

Jak jste na toto připraven a kde čerpáte potřebnou energii?

Z předchozích pracovních pozic jsem zvyklý na značný stres. Počítám s tím, že moje rozhodnutí se nemusí vždy setkat s nadšením. Už jsem si i pár takových vyzkoušel. Díky sociálním sítím je zpětná vazba okamžitá, a často mnohem hrubší, než by byla tváří v tvář. Ale to není důvod se takovým rozhodnutím vyhýbat nebo rušit účet na Facebooku. Většinu rozhodnutí děláme v rámci Rady města, kde se snažím svůj názor vysvětlit kolegům. Pak o tom hlasujeme, podobně jako na zastupitelstvu. Je normální, že u všeho se ne vždy shodneme. Rozhoduji s plným vědomím vlastní odpovědnosti. Energii čerpám z rodiny, přátel, brdských lesů a čokolády :-).

Mimo starosti a problémy, Vás ale určitě čekají i hezké věci. Na co se ve funkci starosty těšíte nejvíce?

Těch příjemných věcí je spousta. Pozice starosty mi dává možnost setkávat se se spoustou zajímavých lidí, se kterými bych se jinak míjel. Mohu v rámci svých schopností pomoci místu, které mám rád, aby bylo dobrým, nebo dokonce lepším místem k životu.

S jakým přáním pro Vás samotného vcházíte do této etapy Vašeho života?

„Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.“ František z Assisi

Věříme, že odpovědi pana starosty u vás vyvolávají mnohé další otázky nebo vás dokonce inspirují k položení jiných, týkajících se života ve městě a jeho fungování.

Nebojte se a zeptejte se!

Právě zítra vám bude Ing. Pavel Svoboda v živém facebookovém vysílání "Starosta Dobříše odpovídá na otázky" otevřeně odpovídat na vaše dotazy. Přenos začíná v 17:30 hod. a ukončen bude v 19:00 hod.

autor článku: Denisa Havlíčková a Ing. Pavel Svoboda - starosta města Dobříš