Dnes je pondělí 18. březen, svátek má Eduard,
je Mezinárodní den nenávisti.

Rozhovory
Menubox
Restbox

S Mgr. Stanislavem Vackem o rekonstrukci Mírového náměstí

přidáno: 16. 09. 2016

Hlavní dobříšské náměstí, které je nejen autobusovým nádražím, ale také místem, kde se konají největší kulturní akce ve městě, čekají změny. Jak to bude s autobusovou dopravou dál? Budou zastávky zachovány tak, jak je známe nyní? Na kolik rekonstrukce město vyjde? A proč se pro stavební úpravy náměstí nevyužije studie společnosti FAM architekti? Nejen na to jsme se zeptali starosty města, pana Mgr. Stanislava Vacka.

Západní část náměstí (v pásmu od kulturního domu po Českou spořitelnu) již prošla stavebními úpravami, které přinesly nové chodníky, vozovku a moderní architektonické řešení. Tímto však rekonstrukce náměstí neskončila. V současné době probíhá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Příbramská, která navazuje na Mírové náměstí. A radnice plánuje v rekonstrukci pokračovat. 

O rekonstrukci Mírového náměstí se hovoří již nějakou dobu. Patří její realizace mezi priority vedení města?

Rekonstrukce Mírového náměstí je jednou z priorit současného vedení města. Náš přístup k rekonstrukci náměstí je však poněkud odlišný od našich předchůdců, méně prezentujeme – více realizujeme. Dá se říci, že rekonstrukce Mírového náměstí již začala, a to v první řadě rekonstrukcí podzemních inženýrských sítí. První etapa v části náměstí navazující na ulici Příbramskou již probíhá a další budou následovat. V druhé etapě budou zrekonstruovány inženýrské sítě v ulici Pražské a v etapě třetí v části Komenského náměstí. V našem rozpočtu je na tyto akce již vyčleněno více než 7 milionů korun. Zároveň probíhá oprava klenuté kanalizace v části náměstí, ve které se v současnosti nachází autobusové nádraží. 

Co všechno by se v rámci rekonstrukce mělo změnit?

Kromě řešení autobusové dopravy by se toho na náměstí až zase tolik změnit nemělo. Náměstí zůstane, stejně jako nemovitosti na něm, na svém místě. Opravit se musí, jak už jsem uvedl, všechny inženýrské sítě a až potom bude následovat rekonstrukce povrchů, úprava a obnova zeleně a městského mobiliáře, veřejného osvětlení, laviček, zábradlí a podobně.

Co zásadního by se na náměstí tedy mělo změnit?

Oproti zpracované studii nehodláme realizovat výstavbu autobusových zastávek v prostoru u Penny marketu ani v ulici Boženy Němcové, a to hlavně z toho důvodu, že v současné době působí v regionu pouze jeden dopravce. Domníváme se také, že není praktické, aby cestující například z Rosovic, kteří by vystoupili na zastávce v ulici B. Němcové, museli přecházet na autobus do Prahy na další zastávku na náměstí.

Jak to tedy bude s autobusovými zastávkami, plánuje se jejich přesunutí? V jakém časovém horizontu by tato relativně zásadní změna mohla nastat?

Jak už jsem se zmínil, největších změn oproti zpracované studii dozná koncepce dopravy. Hodláme zachovat pouze průjezdná autobusová stání v horní části náměstí. Na posledním jednání rady města dne 6. září 2016 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace, ve které bude řešeno umístění „průjezdných“ autobusových zastávek, mobiliář a bezbariérové úpravy v této části náměstí. Pro upřesnění: jedná se o část náměstí od přechodu na „alejce“ ke křižovatce na Tyršově náměstí. Současně bude provedena oprava chodníků i v místě, kde nyní probíhá výměna inženýrských sítí. Hodláme přípravu této akce v hodnotě více než 10 milionů korun nasměrovat k získání dotace za Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který by měl výzvu vyhlásit někdy v lednu roku 2017.

Kritizovaný je zejména povrch náměstí, který je tvořen kamennými kostkami a který je na některých místech zvlněný. Bude tento ráz zachován, nebo je v plánu povrch zcela změnit?

Povrch na převážné části náměstí bude, podobně jako v již zrealizované západní části, v dlažbě, stejně jako chodníky. Oproti původním návrhům se počítá s tím, že průjezdná komunikace směrem od Příbrami na Prahu bude provedena z „tichého“ asfaltu použitého například v ulici Plk. B. Petroviče i Čsl. Armády a právě připraveného pro ulici Rukavičkářská, s využitím prvků kamenné dlažby.

Na rekonstrukci Mírového náměstí již byly vytvořené studie v rámci několika milionů korun. Proč se nepoužily?

Za studie, které v podstatě nebudou příliš využity, město zaplatilo ze svých vlastních prostředků téměř 11 milionů korun. O tom, zda to bylo hospodárné lze vést diskuse. Využít se dají pouze jako jakási inspirace pro zpracování konkrétních stavebních projektů, se kterými lze žádat o dotace. Studii jako takovou nebylo možno pro podání žádosti o dotaci využít ani v minulosti, neboť neobsahuje potřebné náležitosti (například prováděcí projekt s výkazem výměr).

Se společností, která studie vytvořila, město ale spolupracuje i nadále. Podle informací z tiskové zprávy došlo k přepracování studie a v současné době se úpravy konzultují s firmou FAM architekti – která je autorem původní studie. Je to krok dopředu? Je rekonstrukce náměstí už blízko své realizaci?

Se společností  FAM architekti jsme se vzájemně dohodli na ukončení spolupráce. Jednou z podmínek této dohody bylo i to, že se autoři studie budou vyjadřovat k dílčím projektům, které budeme realizovat. 

Kolik korun je v rámci rozpočtu na rekonstrukci Mírového náměstí vyčleněno? Bude město platit rekonstrukci celou, nebo se bude spoluúčastnit?

Na tyto otázky jsem už vlastně odpověděl. Naší snahou je získat na rekonstrukci náměstí ve větší míře prostředky i z jiných zdrojů, než pouze z městské pokladny. Jedná se zejména o již zmíněné prostředky ze SFDI, ale také ze SFŽP na úpravu a nové výsadby městské zeleně nebo sdružené prostředky se Středočeským krajem při úpravě průjezdné komunikace.

autor článku: Redakce DA (zdroj: Periskop)