Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Vyjádření zastupitelky Jindřišky Romba ke komunikaci s veřejností v Dobříši

přidáno: 09. 01. 2020

Dne 10. prosince 2019 se v 18:00 hod. v Kulturním středisku Dobříš (dále jen „KD“) konalo setkání obyvatel města Dobříše ve věci aktualizace strategického plánu. Město Dobříš má totiž zpracován tzv. „STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA NA OBDOBÍ 2008 – 2028“ (dále jen „dokument“).

„STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA NA OBDOBÍ 2008 – 2028“ (dále jen „dokument“). Je dokument, který na základě poznání situace ve městě a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti města spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Plánování takových kroků je klíčové pro další rozvoj města.

Má vznikat za spolupráce s širokou veřejností...

Jde o to naplánovat, kam má naše město v budoucnu směřovat, co se v našem městě obyvatelům líbí, co jim naopak chybí. Jde o dokument přesahující volební období, je tak klíčovým dokumentem i pro další zvolené zástupce a podléhá schválení zastupitelstvem města. Mezi základní principy, které mají být při tvorbě dokumentu dodrženy, patří spolupráce s veřejností, otevřenost procesu, rozhodování týmů, nikoliv jednotlivců, provázanost místních odborníků, občanů, podnikatelů a živnostníků, dětí a mládeže, externích konzultantů, zapojení veřejného, ziskového i neziskového sektoru a mnoho dalších. Mám za to, že i v  případě „Aktualizace takového dokumentu“ by výše uvedené principy měly být naplněny.

K setkání obyvatelů svolaného na den 10. prosince 2019 do KD byla ze strany města velmi chabá propagace této akce ve vztahu k důležitosti dokumentu. Dokonce, jak vyplývá z emailu pana tajemníka, nebyly do tvorby a připomínkování dokumentu zahrnuti všichni zastupitelé města (ale pouze někteří?), kteří budou tento dokument následně schvalovat. Velice mne mrzí více než slabá propagace setkání s obyvateli na aktualizaci dokumentu, když tento je pro budoucí rozvoj města tak důležitý a veřejnost má být zapojena dle mého názoru v největší možné míře.

Závěrem můj pohled obyvatele města

Pokud z pohledu obyvatele města Dobříše zhodnotím propagaci a informovanost v loňském roce, tato oblast velmi strádá. Dobříšské listy za rok 2019 vystřídaly již 4 redaktory a většina čísel vychází se zpožděním. Názor na věc nechť si učiní každý sám. Každý z nás je jedinečný a má své představy, nicméně budu ráda za Vaše nátzory, diskuzi a podněty.

V novém roce všem moc přeji, ať se všechny Vaše představy plní, jak Vy očekáváte.

autor článku: Mgr. Jindřiška Romba - zastupitelka města Dobříš