Dnes je pondělí 8. březen, svátek má Gabriela,
je Mezinárodní den žen.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Vyjádření dobříšského zastupitele Tomáše Helebranta ke spuštění MESOH

přidáno: 27. 08. 2019

Začátkem srpna obdrželi obyvatelé rodinných domů na Dobříši metodické pokyny ke spuštění systému sběru odpadů MESOH od října 2019. Protože tento leták vyvolal značnou odezvu mezi občany, zeptali jsme se zastupitele pana Mgr. Tomáše Helebranta, co říká na spuštění systému MESOH a jakým výsledkem vlastně skončilo jednání zastupitelstva dne 20. června 2019, na kterém předkládal alternativní návrh řešení systému svozu odpadů podporovaný dobříšskou opozicí.

"Návrh byl projednáván, avšak zastupitelstvo o něm nehlasovalo a postoupilo ho k projednání komisi životního prostředí, na kterou jsem byl také pozván. Na jednání komise zaznělo mnoho věcných argumentů a informací. Na základě toho jsme návrh ještě upravili. Očekával jsem, že bude projednán v září a po té zastupitelé rozhodnou, jaké řešení je pro Dobříš nejlepší. Bohužel vedení města opět postupuje jako na jaře, kdy paní starostka veřejně slíbila občanům konání kulatého stolu k problematice odpadů do 6. března a místo toho podepsala 25. března smlouvu na zavedení MESOH. Takzvaný kulatý stůl se konal 14. května, to se ale jednalo prakticky jen o prezentaci vybraného systému a jeho glorifikaci zástupci dodavatele a přizvanými podporovateli. Na konkrétní dotazy občanů nebyl čas nebo chyběly odpovědi. Stejně tak místo diskuze a hlasování o alternativním návrhu na zářijovém zastupitelstvu dostali spoluobčané již v srpnu pokyny ke spuštění MESOH od 1. října 2019," řekl nám na úvod Mgr. Tomáš Helebrant.

Proč považujete MESOH za nevhodný pro Dobříš?

V Dobříši žije zhruba polovina občanů v bytových a polovina v rodinných domech. MESOH obtěžuje hlavně obyvatele rodinných domů. Obyvatel z bytových domů se prakticky netýká až na to, že po zavedení poplatku na osobu víc zaplatí. Kromě vlastního přesvědčení je nic nemotivuje nosit tříděný odpad do vzdálenějšího hnízda. Vlastníci a nájemci bytů na Dobříši, kteří zde nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, nezaplatí za odpady nic. Odpad produkuje společně domácnost nebo komunita bytového domu. Ti si mají určovat, jak často potřebují odpad vyvážet, jak se budou všichni podílet na nákladech, co udělají pro to, aby více třídili a snížili náklady svým členům za vyvážení odpadu třeba výměnou kontejneru za menší nádoby na odpad.

Zapojení do MESOH je formálně dobrovolné, nezapojení se je však trestáno neposkytnutím slevy za třídění, i když poctivě třídím. Trestáni jsou nejen lidé z bytových domů, kteří nemohou své odpadky doma měsíc skladovat a získat slevu za třídění, ale i ti nejpotřebnější, kteří nemají počítač nebo ho nepoužívají třeba kvůli věku či zdravotnímu stavu. Mají sice možnost dojít na úřad a úředník s nimi vyplní dotazník a prohlášení s otázkami typu že budou opravdu dávat slupky od brambor do kompostu. Je to ale trochu ponižující a lidé si to nezaslouží.

Na MESOHU mi také vadí, že město předává údaje o všech obyvatelích a jejich aktivitách bez jejich souhlasu moravské firmě ISNO IT s.r.o. Město musí kvůli MESOH pořídit čtečky čárových kódů, počítače, software, zajistit tisk a distribuci čárových kódů, pytlů. Musí vyčlenit a zaplatit pracovníky na načítání každého pytle a popelnice s odpadem a posílat získané údaje firmě, která o každém z nás vede evidenci - kdo se zapojil, kdo ne, kdo kolik čeho odevzdal, jakou dostane slevu apod. Přes 300 tisíc Kč, které město ISNO IT ročně zaplatí, tvoří jen malou částí toho, na kolik ho vyjde MESOH celkem.

Alternativnější návrh je tedy jednodušší?

Ano, je jednodušší, spravedlivější, levnější a hlavně neobtěžuje občany. I když cíl máme stejný: Minimalizovat produkci netříděného odpadu, ale bez všech negativ, která MESOH našemu městu a jeho občanům prokazatelně přináší.

Podstata našeho návrhu je jednoduchá. Objem odpadu měřit velikostí nádoby na směsný odpad a počtem jejího vyvezení. Kdo si pořídí menší popelnici a nechá ji vyvézt jedenkrát za dva týdny, bude platit méně. V tom spočívá motivace. Jestli popelnici naplní jeden nebo pět lidí v domácnosti je úplně jedno. Platba na domácnost (popelnici) je spravedlivá a motivuje. Platba na osobu nikoli. Je nesmysl poskytovat slevu za objem vytříděného odpadu. Nejekologičtěji se přece chová ten, kdo odpad neprodukuje vůbec, např. nekupuje balenou vodu. A tyto lidi MESOH trestá.

Jak budete dále postupovat?

Požádám kolegy zastupitele, aby se vyjádřili k alternativnímu návrhu systému svozu odpadů, který jsme po jednání komise pro životní prostředí připravili a aby na zářijové jednání zastupitelstva podpořili návrh na ukončení nebo alespoň pozastavení experimentu MESOH od 1. října 2019. Systému, který zasahuje do soukromí obyvatel, obtěžuje, připravuje o čas, je nespravedlivý, diskriminační, nákladný a méně motivuje ke třídění než alternativní návrh. Návrh počítá i se sezónním doplněním hnízd o kontejnery na bioodpad, nepočítá s pytlovými svozy. Zvláště v letních vedrech řada lidí ocení možnost zvolit menší popelnici vyváženou každý týden. S návrhem se mohou seznámit i čtenáři Dobříšská aktuálně ZDE. Kdo chce vidět, jak se k problematice svozu odpadů na Dobříši postaví jednotliví zastupitelé, může přijít na veřejné jednání zastupitelstva plánované na 12. října 2019.

autor článku: redakce DA a Tomáš Helebrant