Dnes je pondělí 18. březen, svátek má Eduard,
je Mezinárodní den nenávisti.

Rozhovory
Menubox
Restbox

Jan Marek: Pokud na někoho ukazuji, pak tři prsty míří směrem ke mně…

přidáno: 18. 09. 2017

Otevřený rozhovor o DOKASu, (ne)spolupráci napříč politickým spektrem, o tom, jak žít v souladu s duchovním a světským životem a pankáčstvím v srdci.

Co první se Vám vybaví, když se řekne Dobříš?

Dětství. Narodil jsem se tu a následně mě ve 4 letech zavlekli do Prahy. Někoho do Západního Německa, mě do Prahy. Jezdili jsme sem na víkendy a prázdniny, celý týden jsem se sem těšil. A těšení zůstalo, jezdil jsem z Prahy i na gympl na Dobříš…ne naopak. Dobříš je město mého života, chtěl jsem tu bydlet celý život a chci dál.

Jak se člověk s duší rockera stane ředitelem firmy jako je DOKAS?

Přes civilní službu místo vojny. Původně jsem chtěl do kulturáku, ale musel bych půl roku čekat, takže mi doporučili DOKAS…tak jsem začal jako šéf asfaltérů.

Takže student společenských věd a dějepisu na vysoké škole kontroloval stav asfaltu na českých silnicích?

Přesně tak.

Co obnáší Vaše práce a čeho byste chtěl dosáhnout – jinými slovy popište ideální stav…

Nepracuju, dělám to, co mě baví. A jsem rád, že to takhle můžu říct. Mým snem je ideální majitel DOKASU, který ví, co chce. Předkládám varianty a strategie a město neví, co chce. Ideální stav: nepolitikařit, ale řešit.

Připadáte mi spíš jako člověk, který se ke kompromisům prokousává spíš ztěžka a k otevřenosti nemá daleko, jinými slovy musíte se často krotit?

Vždy prostě vpálím, co si myslím, ale krotit se musím. To jsem se už životem naučil. Forma sdělení se změnila.

Takže poučený pankáč…

Ano, obsah neměním, ale hledám přijatelnou formu.

Srdce pankáče zůstalo i přes životní realitu?

Srdce pankáče buď máte, nebo nemáte. 

Třídíte Vy sám odpad, anebo jste rád, že si stihnete ve středu vzpomenout vyvézt popelnici…

Jsem rád, když jsou věci ekonomické a ekologické a tím pádem jsou i etické. A jsem úchyl na třídění. Mám 1x za 14 dní vývoz a je v něm jedna igelitka. Když se chováte ekologicky, máte pokoru a pozitivní přístup k celku, pak je duchovní (ekologie) a světská (ekonomika) stránka věci v souladu. Pak koukáte, kdy vyndávají popelnice sousedi, abyste ji aspoň občas vyndali ven také.

Co Vám teď leží na stole?

Koncepce svozu separátů.

 

Na Dobříšsku aktuálně vyšly dva články týkající se přímo DOKASU a odpadového hospodářství. Rádi bychom Vás požádali o přímou konfrontaci s výše uvedenými myšlenkami a názory:

Odstupující radní Marek Vávra (celý článek zde):

Do dnešního dne jsem neobdržel ze strany současného provozovatele služby – DOKAS Dobříš s.r.o. nic víc než to, co je uvedeno v příloze č.1, tj. vyčíslení ztráty pro DOKAS (cca 550 tis. Kč/rok) ještě při cenách, které neobsahují režii.

Komentář Jana Marka:

Nový svazek se řeší již třetím rokem. Cíl je jasný: řešit odpadové hospodářství v rámci celého regionu a připravit se na rok 2024, kdy má definitivně skončit skládkování odpadů, tj. nejlépe s podporou dotací vytřídit maximální množství komunálního odpadu.

Cíl tedy máme stanoven, teď určit strategii: byly pojmenovány dvě. Marek Vávra prosadil vytvoření nového svazku, tzn. na počátku není členem žádná obec a všechny musíte přesvědčit (zdůrazňuji přesvědčit), proč mají vstupovat do dalšího svazku (obce již mají averzi na svazky). V červnu 2015 jsem zpracoval analýzu, jež obsahovala podmínky, za jakých je nový svazek schopen fungovat, jaké zdroje finanční, personální a technické jsou zapotřebí dle objemu sváženého odpadu. Obce jsem na podzim 2015 za tímto účelem navštěvoval já (dostal jsem úkol, který nikde nebyl oficiálně stanoven). Ke svazku přistoupilo 7 obcí. Přestože jsem opakovaně zdůrazňoval, že z pozice jednatele společnosti Dokas nemohu přesvědčovat naše zákazníky, aby měnili dodavatele služeb (nová svazková společnost), neboť to nepůsobí důvěryhodně, v tomto úsilí nikdo jiný nepokračoval. To měl dělat pan Vávra.

Můj záměr je využít stávající svazek, to však bylo ze strany Marka Vávry hned zpočátku zamítnuto a byl podpořen jeho návrh (dodnes mi není zřejmé, na základě jakých jeho podkladů). Pan Vávra (nový svazek je jeho projekt), pokud je mi známo, do dnešního dne nepředložil jediný materiál, dle kterého měl nový svazek a nová svazková společnost fungovat.

Veškeré úkoly (podklady) mně zadané Radou města jsem splnil, pokud jsem panu Vávrovi nějaké podklady nedodal, ať sdělí konkrétně jaké, a na základě jakého usnesení Rady města jsem tak měl učinit.

Jisté je jedno, promarnili jsme tři roky a rok 2024 se nezadržitelně blíží. Pokud chceme udržet ceny a kontrolu kvality služeb odpadového hospodářství v našem regionu, musí zástupci města Dobříš se svými partnery – obcemi jednat férově. Dobříš okolní obce potřebuje minimálně stejně tak, jako ony potřebují Dobříš.

Marek Vávra:

Po urgenci z mé strany došlo pouze k přeskupení politických sil na Dobříši, kdy část tzv. koalice se postavila za jednatele DOKASu a zablokovala jakékoliv aktivity směřující k přechodu činností na nový subjekt (předpokládám, že je pouhá fáma, že výměnou „podržení“ ve funkci bude zadána práce ze strany DOKASu bratrovi radního /Jiří Holobrada/  (myslím a doufám, že je to jenom pomluva).

Komentář Jana Marka:

Přeskupení politických sil, to zní, jak kdy by měly každou chvíli přijet tanky! Jaké podržení ve funkci? Koho? Mě? O tom nic nevím, snad mě pan Vávra nechtěl odvolat? U koho co urgoval a co vlastně konkrétně požadoval? Jméno Jiřího Holobrady padalo v souvislosti se sportovními zařízeními již cca před dvěma lety, kdy jsme si jasně stanovili, že má rozhodovat odbornost a musíme pracovat s lidskými zdroji v našem městě a našem regionu efektivně, ať je to bratr, sestřenice či prastrýc kohokoli politicky činného. Popravdě řečeno vůbec nevím, co měl tímto Marek Vávra na mysli, ale pokud začíná svou rezignaci: „Vážený pane starosto, Předkládám Ti ……“, pak je otázka, zda v danou chvíli to věděl on sám.

Marek Vávra:

Jednatel dnes tvrdí, že nakládání s odpady je nerentabilní při takovémto svazku (pravděpodobně bude nabízet regionální spolupráci s firmou SVZ).

Komentář Jana Marka:

Opět hraní se slovíčky. Čísla hovoří jasně a není zde prostor pro diskuzi. Při stávajícím počtu obcí nového svazku je rentabilita tohoto projektu na hraně za předpokladu, že společnost Dokas bude zajišťovat jeho činnosti subdodávkou za přímé náklady. Co se týče společnosti SVZ, pak je to v principu stejné jako s „kauzou“ pana Holobrady. Spolupráce již několik let funguje stejně jako s ostatními regionálními společnostmi. Pan Vávra je pravděpodobně kvalifikací prognostik minulosti a současnosti, snad v tomto novém oboru najde uplatnění.

Marek Vávra:

Moje další fungování s a mezi lidmi, kteří neplní alespoň někdy slovo, nemá smysl ani pro mě, ani pro ně a ani pro město.

Komentář Jana Marka:

Základní manažerské pravidlo: pokud na někoho ukazuji, pak tři prsty míří směrem ke mně.

 

Pojďme k druhému článku..

Adam, Bohm: Věř a následuj tedy ne  (celý článek zde):

Rada města před dvěma roky iniciovala založení svazku obcí v našem regionu, který by měl zajišťovat společný svoz odpadu. Tento projekt má podporu RM, ale jinak nic. Vize celého projektu je nejasná, ač jsme se opakovaně na jednání ZM snažili zjistit víc informací. Jaký je finanční model tohoto projektu? Jaký bude vztah svazku k Dokasu? Co to Dobříši přinese? Jaká jsou minimální kritéria, aby se projekt vyplatil? Vize tohoto projektu dodnes nebyla zastupitelstvu předložena.

Komentář Jana Marka:

Tady budu stručný. Nezbývá, než v plném rozsahu podepsat.

 

Děkuji za otevřené odpovědi. Kdybyste něco ve svém životě mohl vzít zpátky, co by to bylo…

Věřím v předurčení, takže vím, že co se má stát, se stane a jediné co můžete ovlivnit, je postoj k dané věci. Takže nic bych zpátky nevracel.

Co Vám spolehlivě udělá radost?

Radši dávám, než přijímám… i dárky – jsem nesvůj, když dostávám. Radost mi dělá přítomnost milovaného člověka, dětí, protože kdo nemá rád děti, nedokáže ocenit všechny radosti života, ať už tělesné nebo duchovní. Muzika (energie kolující mezi muzikanty při hraní s kapelou), kromě dechovky jakákoli. Umění. Výstavy a vernisáže. Samozřejmě sport!

Otevřeme téma Kopáčkův dvůr a k rozhovoru přizveme Pavla Bodora.

Pavel Bodor: Kopáčkův dvůr chceme jako přirozené místo setkávání – pravidelné tematické trhy, ctíme  tradice - tradiční trhy a akce spojené s různými výročí, plánujeme letní kino, pravidelné koncerty, bleší trhy, sportovní trhy, směnné trhy pro děti, divadelní představení, sjednotíme vizuál a grafiku plakátů…

Každá změna vyžaduje čas a stejně tak je to u akcí v Kopáčkově dvoře. Lidé si pomalu začínají zvykat a naším úkolem je více zkvalitnit propagaci, nalákat je k nám, zaujmout a pobavit. Chceme více spolupracovat i s dalšími aktivními spolky, organizacemi, jednotlivci i firmami. 

Dobříš se může těšit na více open air koncertů…oslovujeme zajímavé interprety plus rádi dáme prostor novým tvářím i kapelám. 

autor článku: Zdeňka Žádníková Volencová, Jan Marek a Pavel Bodor