Dnes je pondělí 18. březen, svátek má Eduard,
je Mezinárodní den nenávisti.

Rozhovory
Menubox
Restbox

Alena Kunová z Diakonie o rané péči o dítě se zdravotním znevýhodněním

přidáno: 17. 11. 2017

Raná péče je terénní sociální služba, která podporuje a provází rodiny pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním do sedmi let. Službu vymezuje zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, rodinám je – jako služba tzv. sociální prevence – poskytována zdarma. Tuto službu již přes dvacet let nabízí v Dobříši a v okolních obcích Diakonie Českobratrské církve evangelické. Alena Kunová z Rané péče Diakonie v rozhovoru vysvětluje, jaké služby raná péče nabízí a s čím se na ně mohou rodiče obracet.

Mohla byste čtenářům představit Vaši organizaci?

Diakonie Praha je nezisková organizace, která od roku 1994 poskytuje sociální služby lidem s postižením. Jednou z nich je i raná péče - terénní sociální služba pro rodiny s dítětem s postižením od narození do sedmi let. Přestože je sídlem služby Praha, místem poskytování služby je kromě Prahy i celý Středočeský, Ústecký a Plzeňský kraj. Službu tudíž nabízíme také rodinám z Dobříše a přilehlých obcí.

Na jaký typ zdravotního znevýhodnění se zaměřujete?

Poskytujeme službu rodinám, v nichž se narodilo děťátko, které se nevyvíjí běžným způsobem: má opoždění nebo postižení v oblasti pohybové, mentální nebo poruchu autistického spektra. Jednoduše lze říci, že se na nás může obrátit rodina s dítětem s neběžným vývojem, jehož převažující obtíží není porucha sluchu nebo zraku.

Je pro zažádání o službu nutná diagnóza dítěte?

Lékařská diagnóza pro nás není důležitá. Často se totiž stává, že na určení diagnózy dítěte rodina čeká několik let -  a jsou to právě ty měsíce a léta důležitých vývojových období v životě děťátka, které je vhodné nepropást. Poradkyně rané péče (nejčastěji zkušené psycholožky a speciální pedagožky) vycházejí z pozorování toho, jak si dítě hraje, z jeho dalších projevů a ze sdělení rodičů.

Co je cílem služby a jakou pomoc či podporu raná péče rodinám nabízí?

Jsme takoví průvodci neznámým úsekem cesty životem s dítětem se speciálními potřebami. Cílem rané péče je, aby se rodina zorientovala v těžké situaci po zjištění postižení děťátka, porozuměla jeho potřebám a mohla vhodně podporovat jeho další rozvoj. Raná péče je soubor služeb, které si každá rodina volí tak, jak potřebuje. Její součástí je především poradenství týkající se vývoje dítěte, poradkyně navrhují aktivity, které pomáhají rozvíjet oslabené oblasti dítěte. Máme velkou půjčovnu pomůcek a hraček, poskytujeme sociálně právní poradenství s ohledem na možnosti podpory ze strany státu i nestátních organizací (nadací apod.), předáváme užitečné kontakty (na lékaře, odborníky, další rodiny), pomáháme při hledání vhodné školky nebo školy. Poradkyně rané péče pracují přímo v rodinách - tam, kde se dítě i rodiče cítí nejlépe. Za službou tedy není zapotřebí nikam dojíždět.

Mohou se na Vás obrátit i budoucí maminky, kterým je indikováno genetické postižení či ohrožení vývoje plodu?

Samozřejmě, poskytujeme poradenství rodičům již před narozením jejich děťátka, pokud o konzultaci požádají.

Kolika klientským rodinám nyní poskytujete ranou péči?

V tuto chvíli navštěvujeme 274 rodin ve 4 krajích, ve Středočeském kraji poskytujeme službu 70 rodinám. V letošním roce jsme pro Středočeský kraj přijali další poradkyni, takže zde v současné době působí celkem čtyři. Díky personálnímu navýšení můžeme poskytovat služby více rodinám a zajistit minimální čekací dobu. Pro srovnání, například v Praze je čekací doba na služby rané péče několik měsíců až 1 rok.

Jak mohou rodiny z Dobříše a okolí o službu požádat?

Rodiny mohou kontaktovat naše pracoviště telefonicky (tel. 235 518 392, v pracovní dny od 9 do 16 hodin) či e-mailem: info@rana-pece.cz se žádostí o službu, informace najdou i na našem webu www.rana-pece.cz.  Poradkyně poté navštíví rodinu a domluví se s rodiči, zda a jak chtějí službu využít. Pokud rodina službu potřebuje, začne poradkyně pravidelně do rodiny dojíždět, a to v přibližně dvouměsíčním intervalu. Na konzultacích řeší to, co je vzhledem k potřebám dítěte a jeho aktuálním vývojovým fázím pro rodinu nejdůležitější. Ve chvíli, kdy rodina žádnou z nabízených služeb již nepotřebuje, služba je ukončena, nejpozději však v 7. roce dítěte.

autor článku: Petra Klvačová | analytik projektu Pečovat a žít doma je normální