Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Jak se řeší nedostatek lékařů v Dobříši? Rozhovor nejen s novou lékařkou

přidáno: 20. 12. 2017

Přinášíme vám rozhovor s novou posilou v poliklinice Dobříš. Jak se podařilo dostat novou praktickou lékařku pro dospělé do našeho města? Na jak dlouho se situace zlepšila? Přinášíme vám rozhovor nejen s doktorkou Krivekovou, ale vyzpovídali jsme také jednatele Střediska zdraví Tomáše Vokurku.

Dobříšská poliklinika zaměstnala od října letošního roku novou praktickou lékařku pro dospělé. Středisko zdraví totiž po jarním odchodu MUDr. Kašparové zápasilo s nedostatkem doktorů. Před více než dvěma měsíci se na Dobříš podařilo získat novou posilu, konkrétně MUDr. Kristínu Krivekovou. V rozhovoru nám paní doktorka uvedla informace, jak se k nabídce pracovat v dobříšské poliklinice dostala, a jak dlouho by chtěla v Dobříši působit. Své slovo přidal i jednatel polikliniky Dobříš, Mgr. Tomáš Vokurka. Připravit a zorganizovat odbornou předatestační přípravu pro lékaře totiž není vůbec jednoduché.

Paní doktorko, jak jste se dostala k nabídce pracovat v Dobříši?

Pocházím ze Slovenska, konkrétně ze Žiaru nad Hronom. Do Čech jsem se dostala díky studiu na vysoké škole v Praze. Po šestiletém studiu jsem se stala absolventkou 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Už na fakultě jsem se rozhodla, že bych se chtěla stát praktickou lékařkou pro dospělé. Nicméně po tomto studiu na mě čeká ještě tříletá odborná specializace, po které teprve mohu získat atestaci. Právě na škole jsem narazila na nabídku možnosti uskutečnění profesní přípravy mladých lékařů v Dobříši. A tak jsem zkusila štěstí a kontaktovala pana jednatele.

Jak Vás v ambulanci přivítali?

Do práce jsem nastoupila začátkem října a musím říct, že jsou tady ke mně všichni moc vstřícní, jak spolupracující lékaři, tak i pacienti. Pracuji pod odborným dozorem pana doktora Almássyho, a dále paní dr. Svárovské a dr. Zrzavé.

Jak dlouho probíhá odborná specializace ve vašem oboru?

Připravuji se v odbornosti všeobecné praktické lékařství. Aktuálně mě čeká 36 měsíců odborné předatestační přípravy. V rámci přípravy musím projít dvěma okruhy specializované přípravy, a to základním výcvikem v ambulanci praktického lékaře, a dále je potřeba zahájit následný specializovaný výcvik v dalších odbornostech, např. interny, chirurgie, gynekologie, atd. Středisko zdraví tady v Dobříši mi umožní výcvik v ambulanci praktického lékaře, specializovaný výcvik pak absolvuji na dalších akreditovaných pracovištích.

Takže o Vás již brzy opět přijdeme?

Úplně ne, pořád budu zaměstnancem Střediska zdraví. Nicméně některé dny v týdnu budu sloužit ve specializovaných pracovištích a některé dny v ambulanci Dobříš.

Chtěla byste i zůstat v našem městě jako praktická lékařka?

Zda po tříleté přípravě zůstanu v Dobříši nebo ne, ještě nemohu stoprocentně uvést, ale musím říct, že je Dobříš krásné město a dojíždění z Prahy je také pohodové.

Jací jsou na Vás pacienti?

Je pravda, že jsou pacienti spíše zvyklí na zkušenější personál, ale musím říct, že lidé tu jsou vstřícní a setkávám se s pozitivními ohlasy.

 


 

Mgr. Tomáš Vokurka, jednatel Střediska zdraví v Dobříši, se snaží najít cestu, jak čelit nebezpečí budoucího nedostatku lékařů.

Kde se vzala možnost získat tímto způsobem novou posilu?

Všichni víme, že se běh času bohužel nedá zastavit. Někteří lékaři z naší polikliniky mají před sebou ještě dostatek pracovní perspektivy, nicméně jiní se již pomalu chystají do zasloužené penze. A já zodpovědně cítím tu potřebu kontinuálního zachování poskytovaných zdravotnických služeb, obzvláště v primární péči, tzn. u praktických lékařů. V roce 2015 se nám podařilo akreditovat obor Všeobecné praktické lékařství, tím se nám otevřel prostor přijímat neatestované lékaře a v rámci předatestační přípravy je školit. Dle vyjednaných podmínek od Ministerstva zdravotnictví máme jako Středisko zdraví možnost obsadit dvě rezidenční místa pro lékaře - školence. Tuto akreditaci máme k dispozici až do roku 2021. Jako prvního školence do oboru se nám podařilo získat před dvěma lety MUDr. Magdalénu Ježkovou, která se již blíží k závěru své předatestační přípravy. A letos se nám podařilo získat MUDr. Krivekovou. Díky této možnosti máme možnost nejen jako poliklinika, ale především jako město Dobříš získat nové perspektivní pracovníky, kteří v ideálním případě v budoucnu zajistí primární péči pro obyvatele města a okolí.

Jak složité je získat potřebnou akreditaci?

Získat akreditaci od Ministerstva zdravotnictví není samozřejmost, neboť je potřeba splnit řadu odborných podmínek. Lehké to není ani po administrativní stránce. V letošním roce bylo ve Středočeském kraji vypsáno asi deset, možná patnáct výběrových řízení na rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství. Těchto míst pro mladé lékaře tedy není přehršel. Jsem opravdu rád, že máme tuto možnost a můžeme hledat nové posily.

Je v Dobříši dostačující počet lékařů?

Můj osobní názor je takový, že abychom v budoucnosti zajistili poskytování zdravotnické péče pro obyvatele, musíme neustále hledat cesty, jak mladé lékaře do polikliniky lákat, jak je motivovat k tomu, aby zde ambulance otevírali a pracovali tu. Samozřejmě nemůžeme a ani nechceme budovat konkurenci velkým špitálům, to opravdu systémově nejde. Na druhou stranu ambulantní zdravotnická péče je základem dobrého fungování města, jakým je Dobříš. Neumím si představit, že by většina našich obyvatel jezdila jen do Příbrami nebo do Prahy.

Chtěl byste tímto trendem v budoucnosti pokračovat?

Určitě, pokud to podmínky dovolí. V příštím roce, až MUDr. Ježková splní náležitosti předatestační přípravy a absolvuje obor všeobecné praktické lékařství, se nám jedno rezidenční místo uvolní. Byť je to organizačně i administrativně náročné, byl bych velmi rád, abychom využili naší udělené akreditace, kterou máme až do roku 2021, a třeba ještě jednoho lékaře zkusili vyškolit.

autor článku: Kamila Paulová