Dnes je sobota 19. září, svátek má Oleg.

Rozhovory

Rozhovor s ředitelem zámku Dobříš Pavlem Krejcárkem

přidáno: 16. 03. 2015

V loňském roce doznal zámek Dobříš, který od roku 1998 opět patří rodině Colloredo-Mannsfeld, několika organizačních změn. Souvisely především s přechodem pod firmu Colloredo-Mannsfeld spol. s. r. o., která spravuje také okolní lesy a rybníky. Zámek přitom stále funguje jako památka hojně navštěvována jak turisty, tak i svatebčany, milovníky zahradní architektury (zejména díky přilehlému francouzskému parku), osobnostmi z řad českých i světových umělců a filmovými štáby.

Ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek v rozhovoru pro Deník říká: 

Zámek Dobříš byl po revoluci prvním zámkem s celoročním nonstop provozem. V koncepci budeme pokračovat i nadále.

Zámek Dobříš představuje dílčí položku ve firmě Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o. Co si pod tím má běžný návštěvník představit? Jak zámek funguje a jak se jeho fungování liší v porovnání s jinými památkovými objekty? 

Firma Colloredo-Mannsfeld spol s r. o. byla založena 1. 4. 2014 jako logická transformace s novým pojetím hospodaření v tomto podniku, v návaznosti na původní podnik Lesní a rybniční správa, který fungoval od roku 1993. Součástí nové strategie podniku – lesní hospodářství, rybniční hospodářství, myslivost a zámek Dobříš – je dosažení lepších ekonomických výsledků. To spočívá v hledání nových trhů a současně zvyšování kvality poskytovaných služeb a produktů. V porovnání s památkovými objekty ve správě státu, které dnes považujeme za partnery, a ne naopak, máme myslím stále tvrdší podmínky podnikání, například menší přístup k dotacím, nemožnost uplatnění DPH ze vstupného či odlišné podmínky v propagaci objektu jak v rámci regionu, tak v celé republice. Tyto nevýhody nás však vedou k větší pružnosti, přizpůsobování se trhu a snad i k delší sezóně – zámek Dobříš byl po revoluci prvním zámkem s celoročním nonstop provozem. 

Zámek nespadá pod Národní památkový ústav, existuje jiná organizace, ve které je zakotven?

Zámek Dobříš je členem Asociace soukromých majitelů hradů a zámků, kde na pravidelných jednáních probíhá výměna zkušeností s dotačními programy, rekonstrukcemi a provozem na historických objektech, s návazností na jednání zejména s ministerstvem kultury a památkových ústavů. Zámek Dobříš je nádhernou památkou s řadou také administrativních privilegií. Patří mezi kulturní památky a je také zapsán do souboru zvláštně chráněných území Natura 2000, což se týká letní kolonie netopýra velkého v lokalitě střechy zámku a brouka páchníka hnědého v anglickém parku. Osobně jsem zastáncem ochrany přírody a zachování kulturního dědictví, někdy se však dostáváme do absurdních situací, kdy nevyhnutelné a havarijní situace brzdí stále přítomná narůstající administrativa s naprosto chybějící adekvátní náhradou za nařízené formy rekonstrukcí a požadovaných úprav, a s tím souvisejícím omezením práv vlastníka. 

Jaké změny přinesla zámku Dobříš změna statutu firmy v loňském roce? 

Změny nastávají hlavně v hledání nových zdrojů k dosažení určité ekonomické soběstačnosti zámku. Dále také ve vytváření nových kulturních aktivit pro rodiny s dětmi, sjednávání lepších cen energií pro zámek a větší spolupráci v rámci celé firmy. 

Jakými strategiemi se bude zámek do budoucna řídit, kudy se bude jeho činnost ubírat? 

Zámek Dobříš je především tradiční soukromý objekt s historií jedné rodiny, a to již od roku 1630. Tuto dlouhou historii přerušila až druhá světová válka, kdy byl zámek násilně zabrán nacisty a posléze komunistickým režimem. Při plánování a uvažování o tom, co bude a jak se co nejlépe přizpůsobit trhu, máte stále někde pod kůží respekt k rodině, prostředí a historickým tradicím. Co se týče strategie, stále trvá dlouhodobá koncepce – zámek je otevřený celoročně pro širokou veřejnost se zaměřením na rodiny s dětmi. S tím souvisí i tematické akce během celého roku. Letos jsme začali s novou výstavou obrazů Kamila Lhotáka v galerii zámku, po ní bude následovat také výstava PETart Veroniky Richterové. Hlavní program celé letošní sezóny je Hvězdy stříbrného plátna, určitě se tak na zámek podívají osobnosti jako Adina Mandlová, Nataša Golová, Oldřich Nový, Svatopluk Beneš a další. V plném proudu již probíhají přípravy na tradiční akce Květinový den, Zámek dětem, Rybí hody, Svatováclavskou slavnost či tradiční i mimořádné koncerty. 

Plánujete letos nějaké změny v přilehlých zámeckých parcích – francouzském a anglickém?

Ve francouzském parku chystáme instalace nových popisových tabulí s významnými stanovišti – park jako celek, sochařská výzdoba, oranžerie, vodárna, obora s jelencem běloocasým atd. V anglickém parku probíhá třetí etapa vyřezávání náletů, návštěvník tak již v této sezóně ocení tříletou práci spočívající v navrácení původní podoby části parku. Z důvodu zamezení vandalismu se park nově také v nočních hodinách zavírá, jeho prostor je součástí Městské vyhlášky se zákazem konzumace alkoholických nápojů, což zásadně přispělo k bezpečnosti v parku. Součástí ochrany je i instalace kamerového systému u oranžerie. Významným a krásným zastavením v parku je lokalita Minizoo, kterou provozuje Ochrany fauny České republiky. Ta v parku během roku také pořádá akce typu Den se zvířátky, Vycházky parkem s úkoly a další. 

Chystáte tento rok v areálu zámku nějaké zásadní rekonstrukce? 

Tento rok nás čeká dokončení zámecké vodárny ve francouzském parku, dokončení výměny nefunkční břidlicové krytiny střechy zámku, výstavba nového mostku v anglickém parku, částečná rekonstrukce nátěru oken a další opravy. 

Zámek Dobříš je proslulý svojí fotogeničností, často si jeho prostory vybírají filmové štáby z ČR i ze zahraničí. Chystá se zde nějaké natáčení také letos? Prozradíte nějaké perličky? 

Filmových a reklamních projektů jsme již zrealizovaly poměrně mnoho, tento rok připravujeme další natáčení filmu The Musketeers a také focení fashion módy. Perličkou, nebo i perlou, může být příprava svatebního obřadu a hostiny významného sportovního páru nebo pořádání akce pro významnou celosvětovou společnost. Prezentaci těchto akcí je ale pochopitelně možné publikovat až po jejich realizaci. Závěrem bych rád pozval návštěvníky do krásného areálu zámku – od konce dubna opět se stoletými palmami na nádvoří, výbornou kuchyní do zámecké restaurace a možností romantického ubytování v zámeckém hotelu.

autor článku: Michaela Rozšafná