Dnes je pátek 3. duben, svátek má Richard,
je Mezinárodní den spodního prádla.

Náš region

Jak dál s dětskou ambulancí na Dobříši

přidáno: 24. 04. 2017

Dětská lékařka MUDr.Petra Pelikánová a MUDr. Eva Kašparová odcházejí ze Střediska zdraví, s.r.o. v Dobříši a od 1.7.2017 je tak potenciálně ohrožena péče o pacienty. Jak celá situace vznikla, co ji zapříčinilo a možné způsoby řešení vám přinášíme v následujícím článku, včetně vyjádření jednatele Střediska zdraví, s.r.o. Mgr.Tomáše Vokurky i dětské lékařky MUDr. Petry Pelikánové.

Na  zasedání zastupitelů města Dobříše dne 20. 4. 2017  zazněla od Mgr. Tomáše Vokurky, jednatele Střediska zdraví a ředitele polikliniky informace, že MUDr. Petra Pelikánová, která v poliklinice působí jako dětský praktický lékař,  odchází k datu 30. 6. 2017 ze Střediska zdraví v Dobříši. Tím může být potenciálně ohroženo poskytování zdravotní péče o děti. Kromě toho také končí 30. 4. 2017 MUDr. Eva Kašparová, která je praktickém lékařem pro dospělé.
 

Zeptali jsme se jednatele Střediska zdraví, s.r.o. Mgr. Tomáše Vokurky na současnou situaci:

Pro řadu občanů je poněkud matoucí, co je poliklinika Dobříš a co je Středisko zdraví. Můžete do této věci vnést trochu světla?

Zjednodušeně řečeno: poliklinika Dobříš je budova, ve které působí obchodní společnost Středisko zdraví spol. s r.o., která je poskytovatelem zdravotních služeb a provozuje ambulance praktických lékařů, ambulantních specialistů, RHB oddělení, RTG a SONO, atd. Dále jsou prostory budovy polikliniky pronajímány soukromým lékařům, kteří zde provozují své praxe a ambulance. Jako jednatel jsem správcem budovy polikliniky a ředitelem společnosti Střediska zdraví. Na práci a chod soukromých ambulancí nemám vliv
 

Středisko zdraví, s.r.o. vlastní z 65% město Dobříš a 7 lékařů - fyzických osob po 5%. / zdroj: www.justice.cz/
MUDr. JIŘÍ FUNDA,
MUDr. JIŘINA KOVAŘÍKOVÁ,
MUDr. VÁCLAVA KOZOHORSKÁ,
MUDr. JAROSLAV KRČEK,
MUDr. LUDMILA MAŠKOVÁ,
MUDr. MARTINA SVÁROVSKÁ a  
DAVID JONÁŠ 

 

Kolik dětských lékařů v kolika ordinacích působí ve Středisku zdraví? Přijímáte nové dětské pacienty, protože v některých ordinacích mají tzv. "stop stav"?

Středisko zdraví provozuje jednu ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD), ordinační hodiny jsou rozděleny do pěti pracovních dnů od pondělí do pátku. V ambulance PLDD působí jako zaměstnanci Střediska zdraví dvě lékařky s patřičnou odborností a to MUDr. Petra Pelikánová (4 dni v týdnu) a MUDr. Veronika Jelínková (1 den v týdnu).

Aktuální kapacita ambulance PLDD Střediska zdraví je cca 700 registrovaných dětských pacientů, přičemž potenciál vidím na hranici cca 1 200 - 1 300 registrovaných pacientů. Tzn. nové pacienty můžeme přijímat, avšak s ohledem na současný stav personální nejistoty je na zvážení samotných občanů Dobříše, zda chtějí našich služeb využít.

Jaké jsou důvody odchodu MUDr. Petry Pelikánové a MUDr. Evy Kašparové:

V obou případech pochopitelně neexistuje pouze jediný důvod, ale jedná se o určitý komplex větších či menších okolností, které způsobily, že obě lékařky již dále se Střediskem zdraví nechtějí spolupracovat.

Především bych zdůraznil, že obě lékařky odcházejí na vlastní žádost. Dále jednoznačně konstatuji, že důvodem odchodu obou lékařek nejsou špatné pracovní vztahy mezi námi osobně, nebo mezi oběma lékařkami a dalším personálem polikliniky.

U MUDr. Pelikánové jsou jedním z hlavních důvodů odchodu velké pracovní vytížení, dále pak špatná a rigidní organizace pediatrické péče na pohotovosti v Příbrami, zajištěné Sdružením prakt. lékařů pro děti a dorost, kde se bohužel nepodařilo nastavit standardní komunikaci s tamějšími lékaři. Dalším důvodem byla situace na přelomu letošního a loňského roku, kdy jsme po dohodě organizovali zástup za MUDr. Fialovou, dětskou lékařku z Nového Knína. Paní dr. Fialová se rozhodla pro ortopedický zákrok, který si vyžádal dlouhou rekonvalescenci. Dnes mohu jednoznačně říci, že načasování této věci bylo nešťastné. Nepomohlo z naší strany ani posílení novoknínské ambulance o dr. Bauerovou, ke které lidé příliš důvěry nemají a raději jezdili na Dobříš.                                                       

Ve výsledku jsme v době největšího nárůstu akutních dětských onemocnění zastávali prakticky dva dětské obvody, pracovní tlak byl enormní.

Samozřejmě ve světle nejen těchto okolností, ale také pracovních nabídek z Prahy, kterým Středisko zdraví po medicínské ani finanční stránce neumí konkurovat, dospěla MUDr. Pelikánová k rozhodnutí, že chce z naší polikliniky odejít. Na jednu stranu je mi to velice líto, na druhou stranu lidsky celou situaci chápu.

O vyjádření jsme požádali rovněž  MUDr. Petru Pelikánovou:

Svůj odchod ze Střediska zdraví jsem dlouho a pečlivě zvažovala. Práce praktického lékaře pro děti mě naplňuje a ráda bych se jí věnovala i nadále. Souhlasím se všemi důvody, které uvádí pan jednatel Mgr. Vokurka. Nicméně pracovní nabídka, kterou jsem nakonec přijala, mi umožňuje další odborný růst a zvýšení kvalifikace, čehož není ani při nejlepší vůli všech zúčastněných na Středisku zdraví možné dosáhnout. Věřím, že nově nabyté znalosti a zkušenosti mohou být do budoucna přínosem i pro dětské pacienty na Dobříši.


K důvodům odchodu MUDr. Kašparové nám Mgr. Tomáš Vokurka sdělil následující:

U MUDr. Evy Kašparové je situace poněkud odlišná. Paní dr. Kašparová je původní odborností internistka s dalším zaměřením na hematologii. Po loňském nešťastném úmrtí MUDr. Šefrny jsme hledali náhradu a nakonec se společně dohodli právě s MUDr. Kašparovou, která bydlí ve Voznici a toto se zdálo být pro obě strany jako dobrá příležitost. Navíc dr. Kašparová je aktuálně ve fázi finalizace atestace praktického lékaře pro dospělé.

Bohužel po půl roce naší spolupráce za mnou přišla paní dr. Kašparová s tím, že tlak ze strany pacientů je v naší ordinaci praktického lékaře veliký, a že se chce vrátit zpět k své původní profesy internisty. I zde samozřejmě hraje roli pracovní nabídka z Prahy, které zkrátka neumíme konkurovat. Pokoušel jsem se s dr. Kašparovou vyjednávat a pro další práci ve Středisku zdraví motivovat, bohužel její rozhodnutí bylo nezvratné.

Máte za odcházející MUDr. Pelikánovou a MUDr. Kašparovou náhradu? Jaká opatření přijímáte, aby byla zachována zdravotní péče pro pacienty?

Aktuálně konečné a jasné řešení situace nemáme, děláme maximum pro to, abychom jej nalezli. Intenzivně hledáme řešení se všemi zainteresovanými.

  • Samozřejmě jsem o celé situaci nejdříve informoval zástupce Města Dobříše a minoritní společníky Střediska zdraví.
  • Dále celou záležitost komunikuji s pověřenými zástupci zdravotních pojišťoven a kompetentními osobami z Krajského úřadu SČ Kraje, který je registrátorem zdravotních služeb.

  • O situaci informuji  náměstka pro zdravotnictví SČ Kraje pana Mgr. Martina Kupku.
  • Pokud se nám nepodaří vlastními silami nalézt dlouhodobé řešení, na personální zajištění ordinace praktického lékaře pro dospělé v Dobříši bude v krátkém čase Krajským úřadem SČ Kraje vyhlášeno oficiální výběrové řízení, což je legislativně jediný možný proces. Uvidíme, zda se někdo přihlásí, ale pravděpodobnost existuje.
  • Na přechodnou dobu, kdy bude lékař na plný úvazek v Dobříši chybět, se ve spolupráci s ostatními lékaři v Dobříši pokusím zajistit zástupy tak, aby byl zachován alespoň minimální rozsah péče pro nejakutnější případy.

A budoucnost dětské ambulance?

U ordinace PLDD je řešení složitější, neboť ani oficiální výběrové řízení moc šancí neskýtá. Pediatrů je bohužel systémově nedostatek, řada mladých lékařů zůstává v zahraničí. Nepříznivá je v tomto smyslu pro nás i blízkost Prahy, která nabízí mnoho zajímavých možností pro uplatnění lékařů, kterým my v našich dobříšských podmínkách konkurujeme jen stěží.

Určitou možnost skýtá cesta akreditace odbornosti PLDD a následný nábor neatestovaných lékařů, kteří by se u nás v poliklinice školili. Je to ovšem běh na dlouhou trať a závisí především na zkušeném odborném lékaři - školiteli, který by mladým lékařům skýtal odborný dohled. O této věci i nadále jednám s paní dr. Pelikánovu, protože ta by roli školitele zastávat mohla. Věřím, že by to mohla být jedna z perspektivních cest, jak situaci v oboru PLDD na Dobříši vyřešit.

Chystám se také jako jednatel společnosti navrhnout na valné hromadě vlastníkům a společníkům Střediska zdraví, abychom zvážili zavedení např. finančního motivačního systému, který by pro nové perspektivní lékaře mohl být zajímavý. Ani toto opatření však není samospásné.

Na zastupitelstvu bylo zmíněno i krajní řešení, kterým by mohlo být prodej Střediska zdraví s.r.o. nějaké silné podnikatelské skupině z oboru?

Tato věc je plně v kompetenci vlastníků společnosti a jejich společného postupu a rozhodování v rámci valné hromady společnosti. Myslím, že to není řešení číslo jedna, nicméně je to legitimní varianta, o které společníci pravděpodobně budou vést jednání. 

autor článku: Zdeňka Žádníková Volencová