Dnes je čtvrtek 6. květen, svátek má Radoslav,
je Světový den astmatu.

www.facebook.com/events/852284098678563

S MUDr. Holobradou na téma: Středisko zdraví na Dobříši a jeho budoucnost

přidáno: 15. 09. 2020

Středisko zdraví na Dobříši vypsalo výběrové řízení na nového jednatele. Co to pro občany znamená? Vybírá se schopný manažer a odborník, který by měl zajistit bezproblémové fungování střediska a kvalitní personální obsazení nejen ve všech ordinacích, ale i doprovodných profesích.

„V uplynulých letech byl právě v personálním obsazení Střediska zdraví v Dobříši problém a byla to Oblastní nemocnice Příbram, která se zaručila, že péče na Dobříši zůstane zachována, aby nemocní nemuseli jezdit za svým ošetřujícím lékařem desítky kilometrů daleko,“ připomněl ředitel příbramské nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada, který průběh tohoto výběrového řízení bedlivě sleduje.

Dobříš musí zajistit zdravotní péči svým občanům

Cílem výběrového řízení je vybrat osobu jednatele, které bude ležet na srdci nejen personální zajištění chodu Střediska zdraví, ale také podmínky, za kterých se bude péče realizovat. Nesmíme zapomínat, že se jedná i o soukromý sektor a lékaři zde působí jako podnikatelé ve zdravotnictví. Právě z toho důvodu je důležité, aby nový jednatel pečlivě dohlédl na podmínky, za kterých se budou zdravotní služby nabízet a realizovat. Jde především o důchodce a další pacienty, kteří obvykle lékaře potřebují častěji než mladší ročníky. „Zdravotní péče pro ně musí být i nadále finančně i místně dostupná a musíme jim umět pomoci i v případě nespokojenosti, stává se, že řada z nich se už neumí dostatečně ozvat a bránit,“ upozornil Stanislav Holobrada.

Příbramská nemocnice jako partner a garant

Nabízí se zde logická možnost úzké spolupráce s Příbramskou nemocnicí. „Obdobným způsobem působíme také v Sedlčanech, kdy do přímého chodu zařízení nezasahujeme, ale jsme k dispozici jako garant v rámci konzultací a organizačních záležitostech, kdy se snažíme optimalizovat síť zdravotnictví v rámci příbramské spádové oblasti, aby nemocní měli zajištěnou dostatečnou péči v oborech, které jsou v daném místě potřeba,“ uvedl Stanislav Holobrada, který si umí představit, že by na stejném principu mohla fungovat i spolupráce na Dobříši.

Důraz na kvalitu a odbornost

Bez strategického partnera se může stát, že se města a jejich zdravotní střediska mohou stát jen pronajímateli budovy bez vlivu na konkrétní obsazení ordinací a na kvalitu poskytování zdravotnických služeb. Přitom lékař je osoba, které nemocní důvěřují a jejíž péči i pověst si pečlivě hlídají.

V případě, že pacienti svému ošetřujícímu lékaři nevěří, jsou ochotní navštěvovat vzdálené ordinace, kde jim, dle jejich názoru, poskytnou mnohem lepší péči. „Toho se ovšem chceme vyvarovat, naším cílem je, aby všichni bez rozdílu věku či příjmu dostali tu nejlepší péči v místě svého bydliště, což můžeme jako garant zajistit,“ uzavřel MUDr. Stanislav Holobrada.

autor článku: Bc. Martin Janota - Oblastní nemocnice Příbram