Dnes je středa 6. prosinec, svátek má Mikuláš.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Ředitel Krajské správy a údržby silnic byl postaven mimo výkon funkce

přidáno: 20. 06. 2022

Vedení Středočeského kraje v pátek 17. června 2022 v rámci předběžné opatrnosti učinilo preventivní krok v podobě postavení ředitele Krajské správy a údržby silnic Jana Lichtnegera mimo výkon funkce ředitele, a to do doby zasedání dozorčí rady a zjištění dalších oficiálních informací k vyšetřování NCOZ. Kraj tak reaguje na zprávy dostupné v médiích, které v kauze „Hlubuček” ředitele KSÚS zmiňují.

V pátek ráno Rada Středočeského kraje a předseda i místopředseda dozorčí rady KSÚS setkali na pracovním jednání s ředitelem Janem Lichtnegerem ohledně podání vysvětlení v souvislosti s informacemi o zásahu na Krajské správě a údržbě silnic. Řediteli Lichtnegerovi dosud nebylo sděleno žádné obvinění a taktéž nebyl v kauze vyslýchán. Žádné další oficiální informace nemá vedení Středočeského kraje k dispozici.

Rada Středočeského kraje se do doby získání oficiálních informací a zasedání dozorčí rady KSÚS rozhodla využít paragrafu 208 zákoníku práce a z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele postavit pana ředitele v současné situaci mimo výkon funkce. „Vyžádám si oficiální informace od Policie ČR a dozorujícího státního zástupce k roli ředitele Lichtnegera v celé kauze. Chtěli bychom činit preventivní kroky, ale v současné době jako politické vedení kraje nemáme žádné jiné informace než z médií. Ředitel Lichtneger nám nemůže ani cokoliv k případu říct, nemůže nám ukázat ani povolení k prohlídce, protože podepsal policii mlčenlivost. My se tak dostáváme do situace, kdy jediné informace, které máme, jsou články z médií, ve kterých paradoxně probíhá vyšetřování téměř online a jsou zveřejňovány nelegálně získané informace z živého vyšetřování. Média disponují vyšetřovacím spisem kauzy „Hlubuček,“ disponují nahrávkami, prý i videozáznamy, zatímco my nic z tohoto nemáme a nemůžeme získat. Proto oslovím příslušné orgány, aby mi takové informace také poskytly a my se mohli odpovědně rozhodovat. Postavení ředitele dočasně mimo službu z důvodu předběžné opatrnosti nás totiž z hlediska zákoníku práce staví do nestandardní situace,“ sdělila hejtmanka Petra Pecková.

O dalším postupu se bude jednat na zasedání dozorčí rady. „Na tento týden máme svoláno zasedání dozorčí rady Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, aby doporučila Radě kraje další postup,” doplňuje radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl.

Ředitel Lichtneger byl do funkce jmenován na základě tříkolového výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem 8 uchazečů. Jmenování do funkce doporučila výběrová komise složená z 11 členů.  Pro současné vedení Středočeského kraje je transparentnost a otevřenost prioritou, a to i v rámci všech příspěvkových organizací. Nové vedení kraje proto po svém nástupu zřídilo v rámci Krajské správy a údržby silnic kontrolní orgán v podobě dozorčí rady, která kraji i ve věci současné situace navrhne další postup.

Změny v KSÚS po nástupu ředitele J. Lichtnegera do funkce:

  • Nastavení mechanismů kontrol kvality práce dodavatelů, kteří zajišťují běžnou údržbu na základě rámcových smluv. Výsledkem kontrol byla např. tato zjištění:
  • Nadhodnocené rozpočty
  • Pozdní výjezdy vozů zimní údržby
  • Nedodržení termínu letní údržby, zejména sekání zeleně

Byla provedena nápravná opatření a rovněž uděleno několik finančních sankcí.

  • V oblasti investic probíhají, zejména v posledních několika měsících, důsledné kontroly tzv. Změn během výstavby (navýšení ceny díla v průběhu stavby oproti konečné ceně, která vyplývá z VŘ), a to i například z důvodu svévolné a neodsouhlasené změny technologie provádění stavby ze strany zhotovitele, kvality staveb (diagnostiky, záruční kontroly), což vyústilo, kromě dosažení značných úspor, například i v podání trestního oznámení vůči zhotoviteli. Důsledně se též kontrolují přípravy staveb, samotná provádění staveb a následně i udržení kvality díla.
  • Došlo také ke zrušení některých výběrových řízení připravených v minulosti, která vzbuzovala pochybnosti.
  • KSÚS od nástupu Jana Lichtnegera intenzivně, podrobně a pravidelně v měsíčních intervalech komunikuje s Dozorčí radou KSÚS, kterou informuje o svých záměrech a dalších zásadních záležitostech.
  • Došlo k organizačním změnám a stanovením jasných kompetencí a zodpovědnosti, což zefektivnilo fungování společnosti. 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.kr-stredocesky.cz)