Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

www.hfad.cz/

Spolupráce škol na Dobříšsku a Novoknínsku byla, je a bude!

přidáno: 11. 01. 2022

MAS Brdy-Vltava realizuje pro náš region mnoho projektů s různým zaměřením. Velkou část svého času věnují pracovnice této organizace také školám a rozšiřování spolupráce mezi nimi. Co vše v rámci této činnosti dělají a v čem hodlají pokračovat i letos upřesňuje za realizační tým paní Kateřina Boukalová.

Se školami z území spolupracujeme intenzivně od roku 2016, kdy jsme započali poprvé s Místním akčním plánováním ve vzdělávání, tehdy MAP I. Pokračovat v této dobře nastavené spolupráci se školami je cílem třetího projektu MAP III, který budeme v území realizovat od dubna 2022. Projekt MAP III navazuje na MAP II, jehož realizace v březnu příštího roku skončí. V rámci MAP II spolupracujeme s 22 základními a mateřskými školami v území a dalšími organizacemi s cílem realizovat takové aktivity, které povedou k vyšší kvalitě vzdělávání a větší pohodě ve školách.

A jaké aktivity mám na mysli?

Spolu s žáky místních škol jsme vydali již páté číslo regionálního školního časopisu DRB – Děti regionu Brdy. Číslo reflektovalo plošné uzavření škol a po chmurné zimě samy děti rozhodly, že zařadí i pozitivní téma, a tím bylo jaro. „Děti se účastní exkurzí zaměřených na lesní pedagogiku, jejímž mottem je ,O lese učit v leseˇ. Aktuálně připravujeme vydání více než 300 příspěvků do knihy ukazující náš region očima dětí. Zrealizovali jsme také workshopy zaměřené na tvorbu ze dřeva a nespočet vzdělávacích aktivit nejen pro pracovníky škol,“ říká Lucie Bubancová, koordinátorka aktivit v projektu MAP II.

Ve spolupráci se školami jsme nabídli více jak 50 žákům individuální konzultace zaměřené na oblasti, ve kterých potřebovali nejvíce pomoci, ať už se vztahovaly k výuce nebo i k jinému problému. Konzultace zajišťovali zkušení lektoři nebo studenti pedagogických fakult, dílčí konzultace pak studenti dobříšského gymnázia. O aktivitu je v území enormní zájem a nemůžeme uspokojit všechny zájemce.

V pracovních skupinách jsme společně formulovali silné a slabé stránky v oblasti vzdělávání v území a zpracovali priority, na které bychom se chtěli v navazujícím projektu MAP III i v následujících letech zaměřit. Jedná se jak o investiční potřeby, tak o potřeby v takzvaných měkkých oblastech – vzdělávání, personální kapacity, spolupráce v území.

autor článku: Kateřina Boukalová - za realizační tým MAP