Dnes je čtvrtek 28. květen, svátek má Vilém.

www.facebook.com/%C5%BDiv%C3%A1k-do-ob%C3%BDv%C3%A1ku-100112391648351/

Rozhovor s Petrou Štěpovou a Petrou Klvačovou: Pomáháme pečujícím rodinám

přidáno: 30. 03. 2020

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je na Dobříšsku evidováno téměř 500 osob pobírajících příspěvek na péči o dítě nebo seniora. Také pečujete o někoho blízkého v domácím prostředí? Víte na koho se obrátit o pomoc, na jakou finanční podporu máte nárok nebo kde hledat odbornou péči? Nemusíte vše zvládat sami…

Od ledna 2020 poskytuje na Dobříšsku své služby rodinám, které pečují o blízkého člověka, Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP). Centrum nabízí poradenství, ale také vzdělávací aktivity pro pečující, podporu svépomocných skupin nebo zážitkové pobyty pro rodiny. V rozhovoru odpovídají koordinátorka pomoci Petra Štěpová a analytička projektu Petra Klvačová.

Ve svých aktivitách se snažíte podpořit pečující rodiny, které se o někoho starají v domácím prostředí. Komu konkrétně svou pomoc nabízíte?

Obrátit se na nás může kdokoliv, kdo dlouhodobě pečuje o dítě nebo dospělého s postižením nebo o seniora. Stejně tak se na nás může obrátit rodina, která teprve zvažuje, zda je schopná se v domácích podmínkách postarat například o seniora s demencí nebo s jiným onemocněním. Takových klientů jsme i v minulosti měli poměrně hodně. Jedná se o situace, kdy je rodina postavena před rozhodnutí změnit své dosavadní fungování, musí se domlouvat, jak si péči rozdělí, zda ji lze skloubit se zaměstnáním apod.

S jakými problémy se nejčastěji pečující rodiny potýkají?

Z dlouhodobých zkušeností i vlastních výzkumů, které jsme v minulosti realizovali, víme, že velkým problémem je nedostatek informací. Lidé, kteří se ocitnou v situaci, kdy se jim narodí dítě s postižením nebo onemocní jejich rodiče, často nevědí, na koho se obrátit, kdo jim může nabídnout pomoc. Nevědí, na jakou finanční podporu mají nárok, jaké existují sociální a jiné služby, které nabízejí odbornou péči apod. Někdy mají pocit, že musí všechno zvládnout sami, že nemohou péči o dítě či maminku s demencí přenášet například na sociální služby. Zároveň v některých případech není jednoduché najít vhodnou službu, která by jim péči usnadnila.

S čím konkrétně můžete pomoci pečujícím lidem?

Nemáme registrované sociální služby, nenahrazujeme tedy služby jako je pečovatelská služba, osobní asistence apod. Lidem, kteří se na nás obrátí, nabízíme především poradenství, jsme schopni jim doporučit vhodné sociální či zdravotní služby, nasměrovat je na sociální odbor nebo úřad práce. Při konzultacích s nimi probíráme jejich individuální rodinnou situaci a hledáme vhodné řešení. Z našeho dřívějšího působení na Dobříšsku víme, že pro mnohé rodiny je to první příležitost, kdy mohou s někým probrat, co je trápí a s čím si nevědí rady. Snažíme se pečující podpořit i v tom, aby se nebáli požádat o pomoc, aby mysleli i na sebe a snažili se například péči rozdělit mezi více osob. V některých případech poskytujeme pečujícím jednorázové konzultace s odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie apod. Kromě individuálního poradenství organizujeme také vzdělávací aktivity pro pečující, ty jsme však vzhledem k současné situaci museli dočasně utlumit. Jednou za rok organizujeme také zážitkové pobyty pro rodiny, které pečují o dítě s postižením.

Nabízíte své služby i v současné době, kdy je na území ČR vyhlášen nouzový stav?

Ano, fungujeme i v současné situaci, byť v omezené podobě. Lidé, kteří potřebují pomoc, se na nás mohou obracet telefonicky nebo e-mailem (petra.stepova@cpkp.cz). Spolupracujeme například s Charitou Starý Knín a s dalšími organizacemi, takže máme aktuální přehled o tom, jak sociální služby momentálně fungují. Podobně jsme v kontaktu s dobrovolnickými aktivitami na Dobříšsku, takže můžeme naše klienty nasměrovat buď na vhodnou sociální službu, nebo je propojit právě s dobrovolníky. Až bude karanténa zrušena, mohou lidé využít také osobní konzultaci s našimi kolegyněmi, Monikou Bártovou a Monikou Umláškovou, které pracují jako tzv. koordinátorky pomoci. Konzultace probíhají po předchozí domluvě v kontaktním místě na adrese: Denní stacionář Charita Starý Knín, Plk. B. Petroviče 102, Dobříš.

Máte představu o tom, kolik tzv. pečujících rodin žije na Dobříšsku?

Jedná se řádově o desítky až stovky rodin, které pečují o někoho blízkého.  Přesné počty uvádějí statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, které evidují počty příjemců příspěvku na péči. Podle nich žije na Dobříšsku 472 lidí, kteří pobírají příspěvek na péči. 362 z nich žije v domácím prostředí, to znamená, že o podstatnou část těchto lidí se stará někdo další, obvykle člen rodiny. To je poměrně velká skupina rodin, které potřebují nebo mohou potřebovat nějakou formu pomoci.

Vzhledem k tomu, že na Dobříšsku působíme již opakovaně, víme, že většina pečujících rodin se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu zvenku. V takových chvílích jsme jim k dispozici nejen my, ale i další organizace jako již zmíněná Charita Starý Knín, Stéblo Borotice, Pečovatelská služba Dobříš, Dementia a další.

Napadá Vás, jakou pomoc by přivítal pečující, který 24 hodin denně tráví péčí o někoho blízkého? Jak může pomoci obyčejný člověk s chutí být užitečný právě v této oblasti?

Důležité je nebát se nabídnout takové rodině pomoc. Pokud máte ve svém blízkém okolí rodinu, která pečuje o dítě nebo dospělého, nebojte se zeptat, zda něco nepotřebují. Vaše pomoc může mít různou podobu, nejde o to zastoupit pečujícího v jeho roli, ale například posekat trávu, přivézt nákup, něco opravit apod.  Pečující často nemají čas sami na sebe, takže nabídka pomoci může znamenat, že aspoň chvilku času navíc získají.

Více informací a kontakty naleznete na webových stránkách CPKP, na uvedených kontaktech v letáku nebo na webu http://respektvkomunikaci.cpkp.cz/.

Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2020 do června 2022 realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, c. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

autor článku: redakce DA a pracovnice Centra pro komunitní práci střední Čechy