Dnes je neděle 18. duben, svátek má Valerie,
je Mezinárodní den památek a sídel.

bobcat.jobs.cz/vyroba/#volna-mista

Jaký byl zájem o rekvalifikační kurzy a řešení nezaměstnanosti?

přidáno: 08. 12. 2020

Projekt na podporu dlouhodobě nezaměstnaných v našem regionu, který realizuje Místní akční skupina Brdy – Vltava od roku 2018, jde nyní do finále. Jaké kurzy zájemci absolvovali, kolik jich bylo a komu se podařilo najít zaměstnaní?

V roce 2018 se podařilo týmu MAS Brdy – Vltava získat finanční prostředky pro realizaci projektu zaměřujícího se na podporu dlouhodobě nezaměstnaných na našem území. V rámci realizace tohoto projektu byly cílové skupině dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů nabídnuty rekvalifikační kurzy, možnost zaměstnání v pracovní četě a pomoc s uplatněním na volném pracovním trhu.

Projekt byl určen mimo jiné pro osoby, které byli vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a které byli zároveň ve věku 55-64 let nebo osobám dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným.

Projekt „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236“ byl realizován od 1. září 2018 a byl spolufinancován Evropskou unií.

Koncem roku 2020 tento projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který se od roku 2018 zaměřoval na problematiku nezaměstnanosti v našem území skončí. Ve spolupráci s ÚP Dobříš jsme po splnění vstupních podmínek mohli uchazečům a následně účastníkům projektu nabídnout veškeré aktivity, které z účasti plynou. Konkrétně šlo od psychosociálního poradenství, tréninkového zaměstnání v rámci pracovní čety (pod odborným vedením kouče) po rekvalifikační kurz.

Účastníkům byly v průběhu realizace nabídnuty rekvalifikační kurzy Arborista, dva běhy Obsluhy křovinořezu a Strážného, Péče o městskou zeleň a jeden účastník využil možnosti získat řidičský průkaz skupiny B. Dvakrát proběhl krátký kurz Finanční gramotnosti pod vedením ředitele Poradny při finanční tísni. Celkem se rekvalifikací zúčastnilo 24 osob, někteří mají kurzy dva. Pracovní četou (tzv. tréninkové pracovní místo) prošlo dohromady 27 lidí a 2 osoby jsme zaměstnali v rámci nekolizního zaměstnání.

Poslední rekvalifikační kurz Strážný byl z důvodu špatné epidemiologické situace opožděn. Lektor umožnil účastníkům po prvním osobním setkání distanční výuku, a tak byla z větší části zvolena forma samostudia. Před samotnou závěrečnou zkouškou mohli již osobně společně probrat teorii a poslední pátek v listopadu účastníci skládali závěrečnou zkoušku. Jeden účastník si dělal kurz ŘP B, kdy došlo rovněž k velkému zpoždění také díky vytíženosti inspektorů.

Jsme rádi, že se projekt podařilo prodloužit do 31. prosince 2020. Jde v podstatě o dobu, po kterou byla znemožněna realizace klíčových aktivit díky epidemii covid-19. Takto můžeme dostát jeho závazkům a umožníme dalším pěti lidem lepší uplatnění na pracovním trhu právě díky zvýšení jejich kvalifikace. Díky tomuto projektu jsme mohli výše zmíněnou formou podpořit celkem 35 dlouhodobě nezaměstnaných osob z našeho regionu.

Za realizační tým MAS Brdy – Vltava, Eva Lenhartová​

autor článku: redakce DA