Dnes je středa 5. srpen, svátek má Kristián.

Náš region

Tým MAS Brdy-Vltava realizoval další rekvalifikační kurz zdarma

přidáno: 26. 02. 2020

Od 7. února 2020 probíhal v prostorách MAS Brdy – Vltava již čtvrtý rekvalifikační kurz, který byl tentokrát zaměřen na profesi „Strážný“. Byl určen pro účastníky projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava“ s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236. Kurz absolvovalo celkem pět mužů, kteří mají nyní díky získanému osvědčení, lepší šance na získání nového pracovního místa v dané oblasti.

Šlo o akreditovaný kurz „Strážný“ (kód profesní kvalifikace 68-008-E) v rozsahu 40 hodin teoretické výuky.

Dozvědět se o možnosti zapojení do projektu a mít tak příležitost zdarma se účastnit nějakého námi nabízeného rekvalifikačního kurzu mohli zájemci z letáků na dobříšské pobočce Úřadu práce a v kanceláři MAS Brdy – Vltava.

Jak kurz "Strážny" probíhal?

Celkem pět účastníků kurzu se spolu s lektorem a odborným garantem kurzu Mgr. Markem Bílkem ze společnosti M2C vzdělávalo v tomto oboru. Kurz probíhal pod vedením lektora s velmi bohatými zkušenostmi s rekvalifikací dlouhodobě nezaměstatných osob a setkání tak byla opravdu smysluplná. Před začátkem kurzu navíc byli účastníci informováni o tom, že lektor jim po skončení kurzu může pomoci s vyhledáním práce v dané profesní oblasti.

Samotným obsahem kurzu a závěrečné zkoušky pak bylo obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů, uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS a vymezenými osobami, aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech. Dále pak organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami a nakonec organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech.

Absolventi kurzu nyní mohou směřovat svou kariéru do ostrahy obchodních center nebo do vrátnic objektů a budov.

Účastníci získali osvědčení s neomezenou platností

Po úspěšném ukončení dne 21. února 2020 bylo absolventům vydáno „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“. Výhodu má toto osvědčení pro absolventy v tom, že jeho platnost je neomezená, a tak jej není nutné obnovovat.

„Jsem rád, že jsem měl možnost tento kurz absolvovat. Mám pár let před důchodem a setkal jsem se tak kvůli svému věku s negativní reakcí zaměstnavatelů ve většině firem, kde jsem o práci ucházel. Prostě mi řekli, že jsem pro ně starý. Tady vím, že věk není překážka a zaměstnavatel o mě stojí,“ řekl po absolvování kurzu jeden z účastníků.

Podporu v sociální, pracovní i dluhové oblati nabízíme dál

Projekt „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy-Vltava“ se pomalu blíží do svého finále (srpen 2020), ale to neznamená, že v aktivitách polevujeme. Stále nabízíme podporu v oblasti sociální, pracovní a dluhové. Rádi pomůžeme vrátit se dlouhodobě nezaměstnaným z našeho okolí zpátky na pracovní trh.

V květnu 2020 pořádáme krátký kurz „Finanční gramotnost“, který bude zajišťován Poradnou při finanční tísni. V plánu máme ještě jeden běh rekvalifikačního kurzu „Obsluha křovinořezu a motorové pily“. Aktivity jsou zájemcům nabízeny zdarma.

Pokud jste osoba vedená Úřadem práce nepřetržitě déle než  1 rok, Vaše doba evidence zde dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců anebo jste evidováni nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň je Vám 55-64 let, neváhejte obrátit se na kancelář MAS Brdy – Vltava. Rádi Vám poskytneme více informací týkající se výše zmíněného projektu.

 

Tento projekt s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236 je spolufinancován Evropskou unií.

autor článku: Eva Lenhartová, DiS. - MAS Brdy – Vltava o.p.s.