Dnes je sobota 8. srpen, svátek má Soběslav,
je Mezinárodní den ženského orgasmu.

Náš region

Ad ... Potíže Okrašlovacího spolku Dobříše

přidáno: 07. 04. 2020

V březnu jsme vydali článek Okrašlovacího spolku města Dobříše, kde jsme se dozvěděli o tom, že spolek pro letošní rok dostal menší finanční prostředky z města pro své fungování. Tato skutečnost ohrožuje jeho další činnost a pořádání některých akcí, které jsou určeny převážně seniorům. Většina akcí je pořádána v Kulturním domě v Dobříši a svou reakci nám tedy zaslala i jeho ředitelka, která ukazuje druhý pohled na věc...

Ačkoli všichni řešíme v tuto chvíli úplně jiný, globální problém, dovolte mi jen krátce reagovat na článek okrašlovacího spolku, který byl publikován 18. března 2020 na webu Dobříšsko aktuálně.

  • Chápu, že snížené dotace na tento rok znamenají pro činnost mnohých spolků a organizací velký problém. Přimlouvám se za to, aby byla více zohledněna jejich dosavadní činnost pro občany Dobříše a dosah jejich činnosti pro širší, či specifickou skupinu obyvatel. V tomto případě pro seniory.
  • Režijní poplatek platí všechny městské organizace a spolky, které chtějí společenský sál využít pro veřejnou akci. Poplatek je určen na úhradu energií, hygienických potřeb, vyprání ubrusů apod. Pro srovnání uvádím čísla dle platného ceníku, která se týkají akcí podobného typu: Okrašlovací spolek dosud platil 250 Kč/ hod. (akce je čtyřhodinová od 17:00 – do 21:00 hod), komerční nájem pro tento typ akce činí 1000 Kč/hod., na kulturní akce 700 Kč/hod.
  • Organizátorům akce jsem při ústním jednání nabídla s ohledem na vzniklou situaci slevu 200 Kč. Bylo mi ale sděleno, že ani tato sleva nic neřeší, že by si představovali 0. Upozornila jsem na to, že stejnou nulovou variantu bych musela uplatnit u všech ostatních pořadatelů, s čímž náš letošní rozpočet nepočítá. 
  • Kulturní středisko Dobříš je příspěvkovou organizací, hospodaří s rozpočtem, který má své ukazatele, co se týče příjmů i výdajů. Za hospodaření je odpovědný statutární zástupce, který předkládá městu pravidelné účetní uzávěrky. Rozpočet nepokrývá všechny náklady organizace, na činnost si vyděláváme i poskytovanými službami, jako jsou výlep plakátů, pronájmy sálů, pronájmy reklamních ploch apod. Z mého pohledu tedy nelze tvrdit, že město dá a městu odevzdáte… je to trochu složitější vztah, především, co se týče účetnictví a hospodaření organizace, za které jako ředitelka odpovídám.
  • V souladu s nařízením vlády jsou po dobu nouzového stavu v KD zrušeny všechny veřejné akce, tudíž i taneční čaje… Bohužel o tom rozhodla epidemie... ne finanční potíže, na které článek upozorňuje. Já však věřím a doufám, že si v KD do prázdnin zatančíte, až vás nohy budou bolet….

Závěrem chci členy OS a pořadatele tanečních čajů ubezpečit, že jsem i nadále otevřená komunikaci a rozumnému řešení vzniklé situace.

S přáním klidné mysli a pevného zdraví,

autor článku: Mgr. Jindra Kastnerová - ředitelka KS Dobříš