Dnes je čtvrtek 4. březen, svátek má Stela.

www.amelie-zs.cz/

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje

přidáno: 19. 11. 2020

Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu vás zve k návštěvě Virtuálního veletrhu středních škol Středočeského kraje, který připravila. Portál je k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, úřadům práce v regionu a všem, které zajímají středočeské školy.

Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje nabízí prostřednictvím webových stránek přehled středních škol Středočeského kraje, které měly zájem se na veletrhu prezentovat.

Z okresu Příbram se do virtuálního veletrhu zapojily zatím tři školy:

Střední školy se na portále představují prostřednictvím videa nebo prezentace, k dispozici jsou také náborové materiály a termíny online dní otevřených škol (v případě, že škola akci připravuje). Školy touto prezentací chtějí oslovit žáky 8. a 9.ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě na jejich škole.

Více informací upřesnila Vladislava Šizlingová - ředitelka Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

Jak Vás napadlo realizovat Virtuální veletrh středočeských škol? 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy běžně realizuje během roku několik veletrhů škol v regionu. V letošním roce se nám podařilo zorganizovat začátkem roku dva veletrhy pro předchozí školní rok, nicméně pro tento školní rok nebylo možné žádnou plánovanou akci pro školy připravit.  Chtěli jsme ale středním školám pomoci, je těžké v této době oslovit žáky ZŠ a jejich rodiče.  Napadalo nás vzhledem k maximálnímu využívání techniky v této době, dopravit veletrh škol žákům ZŠ a jejich rodičům přímo domů. Připravili jsme tedy virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje.  Střední školy tuto iniciativu přijaly s nadšením.

Kolik středních škol se do online veletrhu zapojilo?

Na virtuálním veletrhu škol se momentálně prezentuje 49 středních škol, které o prezentaci touto formou měly zájem a jejich počet stále přibývá. Nejsou to samozřejmě zdaleka všechny střední školy, nicméně portál umožňuje celkem velký přehled středních škol ve Středočeském kraji. Jednotlivé školy zaslaly prezentační materiály, kterými chtěly oslovit žáky ZŠ ke studiu na jejich škole.

Jak to vlastně celé funguje?

Hlavní stránka portálu nabízí možnost vybrat si školu podle okresu nebo podle způsobu zakončení vzdělání. Pokud chcete vybírat podle okresu, v mapě Středočeského kraje jednoduše rozkliknete vámi preferovaný okres a následně se vám rozbalí nabídka středních škol, které nám zaslaly své prezentace. Druhou možností je vybrat si školu podle způsobu zakončení studia.

V profilu každé školy najdete videa, prezentace, popř. letáky, kterými mají zájem představit svou školu, studijní obory a přilákat žáky ke studiu právě na jejich škole.  Profil každé školy je kompletní s adresou a kontakty na školu a také odkazem na webové stránky.

Portál jsme doplnili také o přehled online dní otevřených dveří u škol, které tuto formu představení plánují.  Kromě těchto materiálů najdou žáci ZŠ také stručný přehled požadovaných profesí a mzdu, která je v oboru ve Středočeském kraji průměrně vyplácena.

Máte zájem o online či klasickou prohlídku školy?

V záložce Dny otevřených dveří naleznete všechny školy, které mají pro Vás připraveny dny otevřených dveří online formou nebo tradiční osobní návštěvu školy. Konkrétní termíny jsou vždy uvedeny u příslušné školy.

Užitečné informace z webu Virtuálního veletrhu středních škol Středočeského kraje

Mezi nejžádanější a nejhledanější profese v současné době ve Středočeském kraji patří pracovníci v zemědělství a lesnictví (rostlinná výroba, živočišná výroba, zpracovatelský průmysl zemědělských produktů a dřevařský průmysl, dále pak to jsou pracovníci strojírenských oborů (soustružníci, obráběči, kovodělníci a strojní technici), dále pak svářeči, elektrikáři, operátoři call center, řidiči nákladních a speciálních automobilů, strážní, dále pak skladníci a pracovníci logistiky, překladišť a velkých skladových center, rovněž také ostraha těchto objektů.

Kromě dlouhodobého požadavku na kvalifikované zámečníky a obráběče (práce na CNC, frézky, centra) objevuje se stále častěji požadavek na řidiče nákladních vozů a kamionové dopravy. Bohužel uchazeči nedisponují požadovaným oprávněním C+E a především nemají „profesní průkaz řidiče“, který je k výkonu povolání nutný. Zaměstnavatelé a uchazeči uvítali možnost doplnit tuto kvalifikaci skrze ÚP ČR (rekvalifikace).

Dále došlo k nárůstu poptávky po dělnících výroby, a to jak bez kvalifikace (se základním vzděláním) tak i po dělnících seřizovačích a operátorech s kvalifikací (výučním listem).

Další vyhledávanou profesní skupinou jsou pracovníci ve zdravotnictví. 

Největší problémy podnikajícím subjektům způsobuje nedostatek kvalifikovaných logistiků, skladníků a manipulantů s materiálem a výrobky, jedná se tak o pracovníky, kteří umí řídit vysokozdvižné vozíky, orientují se v logistice a ve skladových systémech.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh.cz, foto lesnik: Karolina Grabowska)