Dnes je středa 8. únor, svátek má Milada.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Streetwork na základních školách

přidáno: 30. 09. 2021

Streetwork na základních školách v Dobříši je projekt, jehož cílem je individuální a dlouhodobá spolupráce s dětmi. Pracovníci z Nízkoprahového klubu Terén pokračují ve své práci a nabízí dětem podporu a pomoc ve složitém období dospívání. Zároveň se je snaží vést k samostatnému a zodpovědnému

Projekt Streetwork je realizován ve spolupráci s 1. ZŠ Dobříš, 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Lidická a zapojeni do něj jsou ​pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Terén.

Kdo jsme?

Jsme sociální pracovníci z organizace Proxima Sociale o.p.s., která v Dobříši provozuje Nízkoprahový klub Terén. V rámci projektu Streetwork na základních školách pracujeme s žáky 5.-9. tříd.

Co je cílem projektu?

Našim konkrétním cílem je s dětmi individuálně a dlouhodobě pracovat. Také chceme alespoň jednou měsíčně „přinést“ do rozhovoru s žáky preventivní aktivitu či téma, vést je k samostatnému a zodpovědnému jednání a učit je aktivnímu řešení své situace. Na konci školního roku dostanou žáci krátký dotazník zaměřený na jejich spokojenost se službou a zhodnocení projektu.

Co můžeme mladým lidem v rámci projektu nabídnout?

Mohou se na nás obrátit s jakýmikoliv tématy, které aktuálně řeší a se kterými si neví rady.

S mladými lidmi řešíme např. problémy v mezilidských vztazích, zvláště pak těch vrstevnických, nesnáze ve škole, šikanu, agresi, rizika pohybu v kyberprostoru, sebepojetí.

Učíme je zvládnout tyto situace a případně směrujeme, na koho z dospělých se obrátit o pomoc.

V neposlední řadě s nimi řešíme, jak aktivně a zdravým způsobem trávit svůj volný čas a mnoho dalšího.

Jak vypadá práce sociálních pracovníků na škole?

  • pracovníci se pohybují v blízkosti školy po domluvě s vedením dané ZŠ
  • samotná práce pracovníků je co možná nejvíce uzpůsobená potřebám žáků, která zohledňuje i školní prostředí a možnosti dané ZŠ (např. pauza mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, po vyučování apod.)
  • pracovníci žáky aktivně oslovují, rozdávají jim letáčky, představují žákům službu a vysvětlují, co jim naše služby mohou nabídnout
  • v prostorách školy a přilehlém okolí pracovníci navazují s žáky kontakt a budují důvěru také prostřednictvím volnočasových aktivit
  • pracovníci poskytují podporu a pomoc v obtížných životních situacích

Projekt se řídí zásadami nízkoprahovosti = maximální přístup ke službě všem žákům 5.-9. tříd; dobrovolnost; vzájemný respekt; možnost anonymity. Žákům jsme k dispozici v předem deklarovaných časech a dnech, jsme vázáni mlčenlivostí a naše služby jsou poskytovány zdarma.

Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.proximasociale.cz

Aktuální informace o dění v klubu naleznete na našem Facebooku: Nízkoprahový klub Terén a na Instagramu: klub_teren.

autor článku: Tým NZDM Terén