Dnes je středa 8. červenec, svátek má Nora.

Náš region

Děti z mateřských škol sportování baví!

přidáno: 13. 03. 2019

V 2. Mateřské škole Dobříš je dán ve školním vzdělávacím programu pohybovým aktivitám široký prostor. Vycházíme z poznatků, že běhání a skákání je přirozenou potřebou všech dětí a již v předškolním věku se začíná tvořit základní vztah ke sportování. Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování a položení tak základů řešení volnočasových aktivit do budoucího života.

Denně je pro děti z 2. Mateřské školy zařazováno do výchovně vzdělávacího programu ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové hry. Každý den chodíme na dopolední procházky a při příznivých klimatických podmínkách plně využíváme školní zahradu i v odpoledních hodinách. Na zahradě mají děti k dispozici nejenom pískoviště, dřevěné domky, ale i houpadla, průlezky, skluzavky atraktivní pirátskou loď, vlak a prostor pro oblíbené míčové hry. V letošním školním roce jsme se zapojili do celostátního projektu České obce sokolské s názvem: Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky. V rámci projektu děti plní úkoly z oblasti pohybových a rozumových aktivit. Děti spolu nesoupeří. Učí se vzájemné spolupráci, překonávání překážek a samostatnosti. Plnění jednotlivých úkolů jim přináší potěšení a radost z pohybu. Každé z dětí má svůj deníček, ve kterém si vyznačuje splnění úkolů z atletiky, obratnosti, manipulaci s míčem… Každé pondělí navštěvujeme tělocvičnu základní školy Dobříš v Lidické ulici, se kterou se nám pro tento projekt podařilo navázat spolupráci. Děkujeme paní ředitelce základní školy.

 

 

Pro aktivní sportování jsme využili i letošní zimy s bohatou sněhovou nadílkou. Stavby ze sněhu, sáňkování i bobování na školní zahradě… Děti si vyzkoušely i základy opravdového lyžování. V pondělí 4. února se brzy ráno předškoláci vydali do lyžařské školy ve Ski areálu Monínec. Celý týden se pod vedením zkušených instruktorů zábavnou formou seznamovali se základy lyžování. Děti byly průběžně dle svých nabývaných lyžařských zkušeností rozřazovány do družstev. Ke konci týdne téměř všechny děti dokázaly vyjet na vleku až na vrchol sjezdovky a méně zdatní lyžaři dokázali sjet malý svah bez pomoci i s elegantním zastavením. Není tedy překvapením, že v pátek se všichni při závěrečných závodech proháněli po zasněžených svazích jako zkušení lyžaři. Organizování takových sportovních aktivit je po všech stránkách vždy dosti náročné. Nyní, již po proběhlé akci, hodnotíme lyžařský výcvik velice pozitivně – organizace ze strany Ski areálu Monínec byla bezproblémová a profesionální a naši malí předškoláci získali během 5 dnů nové pohybové dovednosti a i ti, kteří nikdy nestáli na lyžích, začali lyžovat. Jsme rádi, že vše dopadlo skvěle a největší odměnou nám je spokojenost všech dětí i jejich rodičů.

Další sportovní aktivita, které se věnujeme, je plavání. I v letošním školním roce se podařilo zajistit pro předškolní děti předplavecký kurz. Během deseti lekcí si děti v Aquaparku v Příbrami osvojí správné základy techniky plavání a hravou formou je u nich podporován vztah k vodě.

Ať už je jaro!

V průběhu roku plánujeme i pěší výlety do okolní přírody. V jarních měsících, jen co sluníčko začne lákat ven, podnikáme delší procházky do širokého okolí. S batůžky na zádech vyrážíme na tajuplné výlety do lesa, na Bzdinku, a objevovat krásy přírody do okolí Brodců.

autor článku: Kolektiv 2. MŠ Dobříš