Dnes je úterý 21. září, svátek má Matouš,
je Mezinárodní den míru.

www.hfad.cz/

Přijímačky na ZUŠ Dobříš začínají v pondělí. Škola otvírá nový hudební obor

přidáno: 18. 06. 2021

Dobříšská základní umělecká škola má za sebou více jak sedmdesátiletou historii. Za tu dobu přivítala Základní umělecká škola Dobříš (ZUŠ Dobříš) již stovky žáků, kteří se zde naučili hrát na hudební nástroje, tančit nebo jakkoliv jinak tvořit pod vedením opravdových odborníků a kvalifikovaných profesorů. Pokud chcete vaše dítě také přihlásit do ZUŠ Dobříš a nestihli jste červnový termín přihlášek, máte šanci ještě v září.

V čele ZUŠ Dobříš stojí ředitel Jan Voděra a mezi pedagogy jsou zde starší a zkušení profesoři, stejně jako mladí a nadšení učitelé. Škola má za sebou bohatou historii a její žáky hudebních a tanečních oborů můžete velmi často vídat na pódiu při školních, městských i jiných akcích. Škola jde s dobou a kromě svých tradičních oborů pro školní rok 2021/2022 otvírá také 1. ročník Multimediální tvorby se zaměřením na hudbu. 

Přijímací zkoušky na ZUŠ Dobříš pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 21.–25. června 2021. Uchazeči, kteří nestihli odevzdat přihlášku včas se mohou hlásit dál. Pozváni budou na zářijový termín přijímacích zkoušek

ZUŠ Dobříš nabízí tři základní obory – hudební, taneční a výtvarný obor, ve kterých jsou žáci rozděleni podle věku. Všichni zájemci o studium právě těchto oborů jsou srdečně zváni i k přijímacím zkouškám v září.

Hudební obor:

V rámci hudebního oboru jsou na ZUŠ Dobříš vyučovány klávesové nástroje (klavír, elektrické klávesové nástroje a akordeon), strunné nástroje (housle, kytara klasická, elektrická kytara, basová kytara, kontrabas), dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, pozoun, tuba), bicí nástroje, pěvecká hlasová výchova a také sborový zpěv.

Úplnou novinkou je Multimediální tvorba. Digitální svět totiž nabízí mnoho možností sebevyjádření. Tvorba hudby na počítači je dnes fenomén, který se stal dostupným téměř pro každého. Studenti budou motivováni tvořit své vlastní skladby, naučí se nahrávat a zpracovávat zvuk i obraz, naučí se základy postprodukce a získají první vhled do světa kreativních možností. Výuka bude probíhat v malých skupinkách v nově vybudované třídě v ZUŠ Dobříš pod vedením basisty, skladatele a kantora Tomáše Lišky. Obor je určen pro žáky od 12 let se základními znalostmi hudebních termínů a teorie, základním ovládáním jakéhokoliv hudebního nástroje, počítače a základní znalostí angličtiny. 

Taneční obor:

Taneční obor se na ZUŠ Dobříš vyučuje od roku 1981. Je určen pro děti od 6 let a jeho žáci se účastní řady veřejných vystoupení. Pro příští školní rok navíc došlo k rozšíření prostor, po nezbytných úpravách se taneční obory ZUŠ Dobříš se přestěhovaly do přízemí v budově po bývalé bance Moneta a mohou tím pádem nabírat do naplnění kapacity další nové zájemce.

Výtvarný obor:

Výtvarný obor na ZUŠ Dobříš má dvě základní formy studia. Tou první je kresba, malba, modelování a tou druhou je keramika. Přípravné studium mohou absolvovat děti už od 5 let. Hravou formou přiměřeně věku žáků se děti seznámí se základními výtvarnými postupy jako je Kresba - tuší a štětcem, rákosovým perem, sepií, rudkou, pastelkou, Malba - akvarelem, temperou, pastelem, kvašem, hlinkou, sepií, Modelování – práce s hlínou, konstrukce z papíru, drátu a přírodních materiálů. Celé přípravné studium je vedeno tak, aby děti vstupovaly do dialogu v rámci kolektivu \skupina 10 – 12 žáků\ přístup učitele v tomto případě je velice individální podporuje tvůrčí nadání každé malé výtvarné osobnosti. V následném studiu se starší žáci seznamují dále s dalšími možnostmi kresby, malby, ale i grafikou, prací s linorytem, dřevořezem a dalšími technikami oboru výtvarnictví.

Děti budou ke studiu na ZUŠ Dobříš přijímány na základě přihlášky a úspěšně vykonané přijímací zkoušky

Přihláška a bližší informace jsou ke stažení na stránkách školy www.zusdobris.eu

Vyplněné přihlášky můžete zaslat na adresu: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš, nebo vhodit přímo do schránky ZUŠ, případně poslat na e-mail: zus.dobris@seznam.cz. Uzávěrka pro červnové přijímací zkoušky sice byla už 14. června 2021, ale podle vyjádření zástupců školy, je možné děti přihlašovat do ZUŠ Dobříš dál. Přihlášky zaslané během června, července a srpna budou zpracovány a děti budou k přijímacím zkouškám pozvány v září. 

Jaké schopnosti jsou u dětí při přijímacích zkouškách sledovány, upřesňuje ředitel školy Jan Voděra: „U hudebních oborů je to v první řadě hudební sluch. Dítě by mělo umět zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón a tak dále. Součástí přijímaček je také zopakování rytmického úryvku a zpěv jednoduché lidové písně. Učitelé tanečního oboru pak zase sledují přirozenou pohyblivost a zkouší rytmické cvičení. U přijímání na výtvarné obory se zjišťuje schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání.“
Současné učitele a žáky ZUŠ Dobříš budete moci vidět na připravovaném koncertu. „Závěrečný koncert školy ke Dnům evropské hudby plánujeme na 24. června 2021 před budovou radnice od 14:00 hod.. Všechny potřebné informace pravidelně aktualizujeme na webových stránkách školy,“ upřesňuje ředitel ZUŠ Dobříš Jan Voděra.

autor článku: redakce DA (www.zusdobris.eu)