Dnes je neděle 12. červenec, svátek má Bořek.

Náš region

Od 4. září jsou nová pravidla pro vstup do pavilonu 1. stupně 2. ZŠ

přidáno: 04. 09. 2017

Rodiče prvňáčků a žáků 1. stupně 2. ZŠ Dobříš od letošního 4. září již nemohou doprovázet své děti do šaten a tříd. Proč tomu tak je a jaké důvody vedení školy k tomuto rozhodnutí vedly se dočtete v následujícím textu.

Pravidla pro vstup do pavilonu 1. stupně platná od 4.9.2017

Vážení rodiče a návštěvníci školy, rádi Vám umožníme návštěvu školy, ale žádáme Vás o dodržení následujících pravidel, vycházejících z ustanovení § 29 zák. č. 561/2004Sb., v platném znění (školský zákon) a doporučení MŠMT č.j. 1981/2015-1, abychom byli schopni zajistit bezpečnost Vašich dětí a omezit nekontrolované vstupy do pavilonu:

  • se svými dětmi se rozlučte před vchodem do pavilonu a čekejte zde na ně také po skončení vyučování (výjimkou je první školní den), děti to bez Vás určitě zvládnou,
  • vstupovat do pavilonu je možné s doprovodem nebo souhlasem zaměstnance školy,
  • mluvit s vyučujícími můžete po předchozí domluvě (e-mailem nebo telefonem) ráno před vyučováním od 7:30 do 7:50 hodin nebo po vyučování, budete tak na jednání mít dostatek času,
  • pokud přijdete do školy na domluvenou návštěvu, kontaktujte vyučujícího domácím telefonem u vstupu do pavilonu, přijde si pro Vás,
  • přijdete-li neohlášeni, využijte domácí telefon do sborovny 1. stupně. Bude-li to možné, konkrétní vyučující se Vám bude věnovat a přijde si pro Vás (v případě, že jednání nenaruší výuku, dohled nad žáky, jinou nezbytnou činnost spojenou s chodem školy), nebo si s Vámi domluví vhodný termín a čas,
  • přivedete-li dítě např. od lékaře, nebo si budete dítě vyzvedávat v průběhu vyučování, využijte číslo mobilního telefonu u vchodových dveří a vyčkejte příchodu zaměstnance školy (pokud u sebe nemáte mobilní telefon, stále platí, že se můžete ohlásit v kanceláři školy).

Výňatek z platného ŠVP: Nejdůležitější komunikační prostředek mezi zákonnými zástupci žáků a pedagogy je žákovská knížka. Další komunikace probíhá na třídních schůzkách a individuálních konzultacích, případně osobně, telefonicky, e-mailem, a to kdykoliv po předchozí domluvě. Další informace o činnosti školy jsou zákonným zástupcům žáků předávány prostřednictvím webových stránek školy, které jsou průběžně aktualizovány, a prostřednictvím školní vývěsky. Každý vyučující má svou e-mailovou adresu, tedy i možnost přijímat omluvenky žáků a komunikovat se zákonnými zástupci žáků, kteří o tuto formu komunikace projeví zájem.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. PŘIJATÝMI OPATŘENÍMI CHRÁNÍME SPOLEČNĚ VAŠE DĚTI 

Originál dokumentu znění těchto pravidel najdete zde

autor článku: Mgr. Bohumila Pallagyová | ředitelka školy