Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Místní akční plán pro Dobříšsko a okolí v oblasti školství v roce 2022…

přidáno: 03. 01. 2023

… pokračuje od roku 2016 již svým třetím dějstvím s označením MAP římská III.

„I v rámci MAP III jsme se během roku 2022 pravidelně setkávali společně s řediteli a pedagogy škol, zástupci neformálního vzdělávání i zástupci zřizovatelů škol,“ říká koordinátorka projektu Lucie Bubancová. „Během setkávání jsme řešili aktuální problémy, které nás v území v oblasti vzdělávání nejvíce pálí. Letos to bylo především téma – jak zlepšovat vzdělávání v oblastech gramotností ve školách (např. čtenářská, matematická, digitální apod.), jak začlenit děti a žáky z Ukrajiny do škol v regionu nebo jaké máme možnosti řešit nedostatečné kapacity druhých stupňů základních škol. Každý měsíc se v území schází pracovní skupina pro matematiku a polytechniku, která řeší aplikaci nových technologií ve výuce. Pravidelně se také potkává pracovní skupina pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí, která neúnavně pracuje na pilotáži regionální hry pro první a druhý stupeň ZŠ a také pro mateřinky. Od této hry si slibujeme posílení regionální identity tím, že se hráči dozví zajímavosti o našem regionu ať už si ji zahrají děti, nebo dospělí.“

Kromě spolupráce v našem regionu Dobříšska a Novoknínska také kooperujeme s MAP Sedlčansko a s MAP Příbramsko. Jedná se o spolupráci na principech takzvaného Okresního partnerství. V rámci toho si sdílíme příklady dobré praxe v našem okresu, sdílíme výstupy publikovaných studií v oblasti vzdělávání, naposledy například Mapu vzdělávacího (ne)úspěchu publikovanou organizací PAQ RESEARCH. Kromě aktivní účasti v Okresním partnerství sledujeme i další platformy, které by měly přinést snad změnu k lepšímu v regionálním školství – Střední článek a EDUzměnu. Střední článek je projektem MŠMT, který by se měl naplno rozběhnout příští rok v létě v celé České republice, tedy se dotkne i našich škol. Již nyní jsou ale kolegové ze Středního článku naši „přátelé na telefonu“. Nadační fond EDUzměna působící na Kutnohorsku si klade za cíl ukázat, že když se všichni otevřou změně a spolupráci, bude dobře nejen dětem, ale i učitelům, rodičům, zkrátka všem.

VIDEO: EDUzměna ZMĚNA UČENÍ

„Ve všech třech výše zmiňovaných projektech úsilí směřuje k systémové změně. A v rámci našich aktivit se tak snažíme přinášet do území nové trendy ve vzdělávání a podporovat kvalitní vzdělávání našich dětí a žáků,“ říká manažerka projektu Kateřina Boukalová.

autor článku: Realizační tým MAP III