Dnes je středa 6. prosinec, svátek má Mikuláš.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Máte doma předškoláčka? Seznamte se s naší školou v Rosovicích

přidáno: 15. 12. 2022

Zatímco dobříšské školy budou v příštím roce „přetékat“, nabízí se zajímavá možnost umístit prvňáčka do malotřídky v Rosovicích.

„V příštím školním roce odchází z 5. ročníku základní školy v Rosovicích větší množství žáků než má nastoupit do 1. ročníku, a proto bychom chtěli dětem i jejich rodičům, kteří žijí na Dobříši, představit milé a přátelské prostředí naší rosovické školy,“ říká ředitelka školy Veronika Procházková.

Základní a Mateřská škola Rosovice se nachází v těsné blízkosti Dobříše. Děti se učí celkem ve třech třídách (spojené 1. a 2. ročníky, 3. a 4. ročníky a samostatný 5. ročník). Pedagogický sbor tvoří čtyři aprobované paní učitelky a asistentka pedagoga, která je zároveň vychovatelkou ve školní družině. 

Ve třídách je nízký počet dětí a naše zkušené paní učitelky se tak mohou každému žáčkovi věnovat individuálně. Nadané děti pracují se žáky vyššího ročníku. Škola má družinu, vlastní jídelnu, venkovní hřiště i počítačovou učebnu. Výuka angličtiny probíhá s podporou multimediálních programů vytvořených rodilými mluvčími. Nabízíme i řadu mimoškolních aktivit.

„Nespornou výhodou malotřídky je možnost koncipovat výuku tak, aby odpovídala potřebám žáků, tj. přistupovat ke každému individuálně a předcházet tak školnímu neúspěchu, umožnit rozvíjet se v oblastech, pro které mají žáci nadání a organizovat projektové dny i společné akce s dětmi a jejich rodiči. Snažíme se cestou dotací i spoluprací se zřizovatelem školu dovybavit na úroveň, která bude odpovídat potřebám moderní školy,“ dodává paní Procházková a srdečně zve rodiče i děti na lednový den otevřených dveří základní školy v Rosovicích.

Navštivte naši školu v den otevřených dveří, který se koná ve středu 11. ledna 2023 od 10:00 do 15:00 hodin. Vše uvidíte a na vše se nás můžete zeptat, ještě než se rozhodnete, kam půjdete k zápisu. 

Více a kontakty na https://zsrosovice.cz/.

autor článku: redakce DA