Dnes je úterý 4. říjen, svátek má František,
je Mezinárodní den zvířat.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

MAP III bude řešit rozdílné výsledky vzdělání a kapacity škol na Dobříšsku

přidáno: 01. 07. 2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš zahájil další kapitolu, tentokrát s pořadovým číslem III a plynule tak navázal na předchozí projekt MAP rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II. V novém projektu máme hned několik témat k řešení.

V nedávné době nás zarazily výsledky výzkumu organizace PAQ Research (www.mapavzdelavani.cz). Ty ukazují nesrovnalosti mezi sociální situací a vzdělávacími výsledky u nás v regionu. Naším cílem je zjistit, co za tím stojí.

Další otázkou, kterou budeme v projektu řešit spolu s řediteli i starosty, jsou kapacity škol v území (především 2. stupňů základních škol), které budou dle současných předpokladů pro školní rok 2023/2024 nedostačující. Toto téma otevřeme opět v září, kdy budou jasné reálné počty žáků.

S pracovními skupinami naplánujeme konkrétní aktivity, na kterých budeme v následujících letech spolupracovat se školami a dalšími volnočasovými organizacemi (v předchozím období jsme společně vydali několik čísel regionálního školního časopisu DRB, knihu Místa mého srdce, proběhla divadelní akademie či několik běhů lesní pedagogiky nebo konzultace pro děti ohrožené školním neúspěchem a další). Veškeré poznatky ze společných setkání opět zahrneme do aktualizace regionální školní koncepce s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání, kterou v území spravujeme od roku 2018.

Tak jako v předchozích dvou „MAPech“ nebudeme aktivity a témata řešit sami, ale spolu s pracovními skupinami MAP a řídícím výborem MAP. V pracovních skupinách (pro čtenářskou a matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí) jsou zástupci mateřských a základních škol a organizací, které se zabývají neformálním vzděláváním v regionu Dobříšska a Novoknínska. V řídícím výboru jsou navíc reprezentanti Středočeského kraje a Pražské metropolitní oblasti, města Dobříš a obcí Čím, Korkyně, Ouběnice, Rybníky a Stará Huť a také další zástupci škol včetně ZUŠ, neformálního vzdělávání a rodičů.

Pracovní skupiny i členové řídícího výboru se v novém projektu MAP III poprvé společně sešli první červnové pondělí. I když se setkání neslo spíše v seznamovacím duchu, přesto jsme v řídícím výboru živě diskutovali o výsledcích výzkumu vzdělávacích ne/úspěchů od PAQ Research, a zástupci pracovních skupin si odnesli „domácí úkol na léto“, tak abychom mohli v novém školním roce začít hned pracovat.

Pokud byste se chtěli o naší koordinační činnosti v oblasti školství dozvědět více, podívejte se na naše webové stránky www.brdy-vltava.cz, sekce Rozvoj školství.

autor článku: Za realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/20_082/0020383) Lucie Bubancová a Kateřina Boukalová