Dnes je neděle 17. leden, svátek má Drahoslav.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region

Aktuální informace a vyjádření k havárii ve 2. mateřské škole Dobříš

přidáno: 09. 09. 2020

V pondělí 31. srpna 2020 při příchodu do 2. mateřské školy Dobříš čekalo její zaměstnance nemilé překvapení. Celý přípravný týden se tady všichni pečlivě připravovali a těšili na příchod dětí a jejich slavnostní uvítání v první den školního roku 2020/2021. Vše však bylo najednou jinak.

„Dvě třídy byly zcela pod vodou. Voda se dostala z 2. patra i do přízemí,“ uvádí zaměstnanci školy, kteří samozřejmě na situaci okamžitě reagovali - kontaktovali hasiče, VHS Dobříš, pracovníky úřadu a vedení města.

Všichni havarijní situaci začali řešit. Každý kdo měl ruce, se chopil hadrů, kýblů a vytíral.

„Rodiče byli neprodleně kontaktováni s informací o havarijním stavu, a škola musela zůstat dva dny pro všechny děti uzavřena. Ve středu už bylo naštěstí možné zprovoznit alespoň tři třídy,“ uvádí zástupkyně ředitelky Jitka Krejčová a dále dodává: „Zároveň se aktivně pracovalo na hledání náhradních prostor pro děti z vytopených tříd, především pro děti předškolní. Děkujeme všem, kteří nabídli pomoc. Vedení školy každou nabídku pečlivě zvažovalo. Nakonec se k vytipovaným prostorům vyjadřovali i zaměstnanci Hygienické stanice Příbram, kteří po domluvě přijeli a podíleli se na výběru vhodného místa.“

„Zdraví a bezpečnost dětí byla priorita. Po domluvě bylo zvoleno Pastorační centrum sv. Tomáše. Mezi Římskokatolickou farností a městem Dobříš byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je úplatné užívání nebytových prostor včetně příslušenství, a to od 9. do 30. září 2020,“ upřesnila za vedení města místostarostka Dagmar Mášová.

Komunikace se zákonnými zástupci dětí probíhala a samozřejmě i probíhá současně s řešením celého problému. Vedení školy tímto velmi děkuje za pochopení a vstřícnost v koordinaci docházky dětí do mateřské školy. Situace bohužel není jednoduchá pro školu ani pro rodiče.

Aktuální stav v budově školy

Vytopené třídy byly kompletně vyklizeny, byly v nich odstraněny podlahové krytiny a probíhá zde intenzivní vysoušení všech zasažených prostorů. Doba sušení bude záležet na míře vlhka ve zdivu a podlahách. Poté se bude muset vymalovat, položit nové krytiny, udělat celkový úklid, nastěhovat nábytek a mnoho dalšího.

Zaměstnance čeká ještě mnoho práce a vyřizování. Všichni doufají, že se vše zvládne v co nejkratším možném termínu a bude možné přivítat děti opět do běžného provozu školy.

„Rodičům děkujeme za pochopení a vedení města Dobříš za spolupráci,“ vzkazují zaměstnanci 2. mateřské školy Dobříš.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)