Dnes je neděle 12. červenec, svátek má Bořek.

Náš region

Jak si užila 4. mateřská škola v Dobříši první poločas školního roku?

přidáno: 25. 01. 2018

První pololetí školního roku uteklo jako voda. Děti v dobříšské mateřské škole toho však za těch pár měsíců stihly zažít mnoho...

Jak se dětem v prvním pololetí školního roku u nás dařilo? Pochopitelné je, že v prvních dnech měsíce září byl kladen největší důraz na aklimatizaci těch nejmladších na pobyt v mateřské škole. Některé děti ještě ani nedosáhly věku 3 let a nové prostředí se spoustou nových tváří je pro ně velmi těžko překonatelným zážitkem. Do kolektivů tříd se však začlenily velmi rychle. Někteří z nich trochu s lítostí, že s nimi nebude maminka, na kterou byli doposud v každém okamžiku zvyklí, jiní s úsměvem a radostným očekáváním. Pod laskavým dohledem paní ředitelky, učitelek i ostatního personálu na ně čeká spousta nových zážitků a společně se budou připravovat na vstup do opravdové velké školy. Proto mohou zpočátku menší děti docházet jen na dvě nebo tři hodiny. Později se doba pobytu postupně prodlužovala a v současnosti jsou už všechny děti na nové prostředí plně adaptovány.

Školku navštěvuje celkem 136 dětí

Děti jsou rozděleny celkem do pěti tříd, které jsou označeny podle barev na žlutou, modrou, zelenou, červenou a oranžovou třídu. Ve všech třídách jsou děti od nejnižšího věku společně s dětmi nejstaršími. Z celkového počtu 136 dětí je přibližně 10% dětí s odkladem školní docházky o jeden rok. Těm je věnována zvláštní péče a pozornost podle doporučení specializovaného pedagogicko-psychologického pracoviště, v jehož péči jsou a také podle toho, z jakého důvodu byl odklad doporučen.

Důležité je, aby se děti nebály prostředí

Děti se postupně seznamují s prostředím a režimem školy, poznají, kde je herna, ložnice, šatna, hygienické zázemí, kuchyně, kde se pro ně připravuje oběd i svačinky a také další třídy s dalšími kamarády. Pomalu a nenásilnou formou se děti učí sebeobsluze, rozvíjejí svoje dovednosti ve výchovně vzdělávacích programech i při běžných denních činnostech, osobní hygieně, hře i zábavě. Nezastupitelnou roli v adaptaci malých školáčků na nové podmínky, denní režim a hlavně na dětský kolektiv mají také starší spolužáci, kteří svým malým kamarádům brzy předvedli všechny hračky a zasvětili je do svých nejoblíbenějších her a činností.

Mnoho akcí, kroužků i besed

Aby se dětem ve škole líbilo a zážitky ze školy byly co nejpříjemnější, připravují paní učitelky další zajímavé akce, které dětem pobyt v mateřské škole zpestřují. Patří mezi ně hlavně divadelní a cirkusová představení, třídní soutěže, besídky, plno her a třeba i návštěva Domova seniorů nebo návštěva dobříšské radnice a beseda dětí z červené třídy s panem starostou na téma české státnosti v době oslav výročí vzniku samostatného Československa. Zahájen byl plavecký výcvik a velmi silný dojem v dětech zanechala také návštěva Čechovy stodoly v Bukové, kde si děti ve workshopu nazvaném „Dýňování“ vyrobily vlastní dárkové předměty z dýní a vyzkoušely si výtvarné aktivity, se kterými se dosud většina z nich nesetkala. Mnohé z dětí jsou zapojeny do zájmových kroužků. Jde o kroužek anglického jazyka, kroužek výtvarný, tanečky, flétničky, dětský sbor Lentilky a keramický kroužek.

Děti poznávají přírodu

Naprostou samozřejmostí je denní pobyt na čerstvém vzduchu na vzorně udržované školní zahradě, v okolí mateřské školy nebo v přírodě, nejčastěji v anglickém parku dobříšského zámku, kde si děti nejraději prohlížejí zvířátka ze záchranné stanice z Hrachova umístěná v malé zoo. Ceníme si spolupráce s naprostou většinou rodičů dětí. Též ze strany zřizovatele je naší škole věnována trvalá péče.   

Vzpomínky na školku by měly být jen příjemné   

Neoddělitelnou součástí výchovy a vzdělávání dětí v našem předškolním zařízení je snaha po vytváření přátelského a přívětivého klimatu podobnému prostředí v rodině, klimatu plnému důvěry, ochoty, pochopení a spolupráce. Všichni pracovníci naší školy mají na paměti, že jednou z nejdůležitějších součástí výchovy každého člověka je prostředí, ve kterém od svého dětství vyrůstá a snaží se pro děti vytvářet takové podmínky, aby vzpomínaly na svou školičku s láskou i po mnoha letech.

autor článku: Za kolektiv učitelek 4. mateřské školy Dobříš: Jitka Vacková