Dnes je neděle 12. červenec, svátek má Bořek.

Náš region

Bude mít 2. Základní škola v Dobříši další pavilon?

přidáno: 04. 10. 2017

Kapacita jak mateřských, tak i základních škol v Dobříši je dlouhodobě nedostačující. Především mladým párům a rodičům tak straší v hlavě představa, jestli budou mít jejich děti volné místo ve školkách i školách. Ještě větší vrásky pak mají rodiče dětí z blízkých obcí Dobříše. Možná ale v budoucnosti budou mít všichni o starost méně …

Na začátku září zástupci za město Dobříš představili na setkání zřizovatelů v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělání ORP Dobříš projekt, který by mohl nedostačující kapacitu v základních školách zlepšit. Záměr našeho města o navýšení kapacity 2. Základní školy v Dobříši byl představen architektu panu Kouřimskému. Jednalo by se o výstavbu nového samostatného pavilonu s dvěmi podlažími. Dále by byla navýšena kapacita varny a školní jídelny.

Kde by byl nový pavilon umístěn?

Umístění nového pavilonu je v současnosti v řešení. Ideální by bylo, kdyby mohl být nový pavilon propojen se stávajícími budovami školy. Konkrétně by měl pavilon obsahovat celkem 4 třídy pro 30 dětí. Kapacita školy by se tak zvýšila až o 120 dětí. Dále by neměly v pavilonu chybět kabinety, sociálky, šatny a i výtah, který by zabezpečoval místo pro hendikepovaného žáka.

Financování stavby

V rámci této stavby je v plánu podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí. V současné době však ještě není vyhlášen odpovídající dotační titul.

Nyní dochází k potřebným zpracováním

Teď musí dojít, nejen panem architektem Kouřimským ke zpracování koncepčního návrhu, ale také paní ředitelka 2. ZŠ Dobříš paní Pallagyová musí vyčíslit současnou nedostatečnou kapacitu školy. Ke zpracování technické části investičního záměru by pak mělo dojít do konce listopadu.

Vyjádření starosty Dobříše Mgr. Stanislava Vacka:

Máte už i Vy sám nějakou představu, kdy by mohlo dojít ke stavbě nového pavilonu (samozřejmě pokud vše půjde podle plánu) a případně za kolik let by mohlo dojít k navýšení kapacity?

K výstavbě musí dojít v průběhu roku 2018. Postupné navýšení kapacity školy o 120 žáků se předpokládá v horizontu asi 5 až 6 let. K jednání byl přizván také pan ředitel Gymnázia Karla Čapka Dobříš RNDr. Jiří Kastner. 

Má už teď pan architekt vytipované místo, kde by nový pavilon mohl stát?​

Místo pro stavbu pavilonu je prakticky vybráno, mělo by se jednat o areál 2. ZŠ, zároveň se řeší navazující navýšení kapacity školní jídelny. Více informací naleznete v zápise z našeho jednání ze dne 2. října 2017.

Zápis z jednání:

 

Jak budou probíhat další jednání? Vše budeme sledovat a informovat vás. 

autor článku: Kamila Paulová