Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

1. ZŠ Dobříš se zapojila do akce Minisčítání 2020. Výsledky vás překvapí

přidáno: 23. 02. 2021

Minisčítání je zábavně-vzdělávací akce Českého statistického úřadu. Žáci ve věku od 9 do 15 let si během ní osvojí základní principy sběru, zpracování a využívání statistických dat. Do Minisčítání 2020 se zapojila i 1. ZŠ Dobříš.

Projekt Minisčítání vznikl na půdě Českého statistického úřadu už v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Díky úspěchu, který první Minisčítání zaznamenalo, se akce za hojné účasti škol a žáků opakovala v letech 2012, 2015 a 2018.

Páté Minisčítání se uskutečnilo v druhé polovině loňského roku a neslo se ve znamení vrcholících příprav na nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

„Minisčítání 2020 jako klíčová doprovodná akce ke Sčítání 2021 klade důraz na bezpečnost dat a přiblížení způsobu, kterým se statistické údaje sbírají, zpracovávají a využívají. Pro děti i dospělé je Minisčítání cestou, jak ukázat, že každé statistické šetření je zprávou o aktuálním stavu a vývoji naší společnosti a že získaná data pomáhají při rozhodování o naší budoucnosti,“ uvádí web projektu Minisčítání.

Jak probíhalo Minisčítání na 1. ZŠ Dobříš?

„Do projektu se zapojilo 88 žáků 4. a 5. ročníku naší školy. Žáci vyplňovali dotazník, který se týkal jejich života od základních informací přes otázky týkající se třídění odpadu až po jídlo, a dotazník se také dotkl důvěry a zvyků, které dodržují. Výsledky průzkumu jsou v mnohých oblastech velmi překvapující a potěšující. 76 % žáků v okrese Příbram odpovědělo, že nejdůležitější pro ně je rodina a většina jako svůj vzor uvedla rodiče. Velmi potěšující je zajisté i zjištění, že více než polovina dotazovaných přečte ročně více než čtyři knížky a ani prací v domácnosti se nebojí. Do školy chodí většina školáků pěšky a cestovat by chtěli nejraději po Evropě, ale někteří by se odvážili i do vesmíru. Děkujeme všem žákům, kteří se Minisčítání účastnili,“ říkají učitelé dobříšské starky.

Co dalšího výsledky projektu prozradily?

Webová stránka www.miniscitani.cz uvádí detailní výsledky průzkumu, ve kterém najdete i další zajímavé informace.

Děti z našeho okresu například nejčastěji komunikují se svými vrstevníky přes SMS nebo WhatsApp. Na internetu tráví v průměru 2 hodiny denně a spát chodí většinou ve 22:00 hod.

Za Dobříš se tohoto projektu Minisčítání 2020 účastnili nejen žáci 1. ZŠ Dobříš, ale také děti z ZŠ Trnka. Výsledky přímo pro Dobříš tak ukazují třeba že 54 % cestuje do školy nejdéle, když jde pěšky a většině zabere cesta do 10 minut. Zajímavý je i fakt, že 54 % z dotazovaných žáků třídí odpad, 46 % pije nejčastěji vodu.

Pokud vás zajímá více, web www.miniscitani.cz nabízí mimo jiné možnost porovnání výsledků z jednoho města nebo školy s výsledky z okresu, kraje nebo celé České republiky.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.zsdobris.cz)