Dnes je středa 8. červenec, svátek má Nora.

Náš region

Na Zámku Dobříš hledají nového účetního manažera

přidáno: 16. 11. 2018

Hledáte práci? Máte vystudovaný obor účetnictví? Tak možná právě vás v současnosti hledají na dobříšské zámku. Oč tu jde? Dozvíte se v článku.

V návaznosti na revitalizaci francouzského parku a oranžérie, která probíhá v současnosti na Zámku Dobříš, hledají na zámku kompetentní osobu, která bude mít na starosti právě finance v rámci tohoto projektu Integrovaného regionálního operačního programu.

Hledá se ekonomický manažer

V odpovědnosti pracovníka bude zajištění sledování finančních toků projektu a souladu všech účetních dokladů projektu s příslušnými závazkovými vztahy, platnou legislativou a požadavky a podmínkami dotační smlouvy. Účetní bude provádět veškeré platební úkony a připravovat podklady pro žádosti o proplacení dotace. Bude odpovědný za zajištění fakturačních podmínek tak, aby byla doložena účelovost faktur, včetně specifikace uznatelných nákladů, vedení analytické účetní evidence na projekt a vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Při sestavení monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy bude odpovídat za správnost těchto dokumentů a postupovat podle pravidel programu IROP. Požadavkem na pozici jsou odpovídající kompetence k výše uvedeným činnostem.

Platové podmínky

Pracovní úvazek: 0,75 – plat cca 19.900,- Kč hrubého měsíčně + další zaměstnanecké výhody, možno částečně „home office“.

Další informace na tel. 602 301 603 – Pavel Krejcárek

autor článku: Zámek Dobříš