Dnes je středa 8. únor, svátek má Milada.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

V obci Druhlice budují nové chodníky a revitalizují rybník

přidáno: 26. 07. 2022

V obci Druhlice zahájili v červenci výstavbu nových chodníků, ta potrvá až do konce listopadu letošního roku. Zároveň zde revitalizují rybník a další projektové akce se chystají i v Dalekých Dušníkách, pod které obec spadá.

Na silnici III. třídy č. 10226a a III/10227 vedoucí přes obec Druhlice probíhá již 2. etapa stavebních prací na výstavbě nových chodníků. Z tohoto důvodu je v obci částečně omezen silniční provoz až do konce listopadu.

„V rámci projektu dojde v obci k prodloužení stávajících chodníků podél krajské silnice až k odbočce na místní část Podedruhlice. Vybudovány budou také nové nástupiště autobusových zastávek s dvěma místy pro přecházení,“ upřesnil starosta obce pan Josef Krubner a dodal, že nové chodníky budou ze zámkové dlažky s bezbariérovým přístupem pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vybaveny budou také varovnými a signálními pásy pro nevidomé osoby.

Druhlice spadají pod obec Daleké Dušníky, jejíž vedení na výstavbu nových chodníků v ceně cca 4 100 000 Kč získalo dotaci od SFDI ve výši 2 408 964 Kč. Zbytek je financován z rozpočtu obce. Vybudování nových chodníků v Druhlicích zajistí v první řadě větší bezpečí pro děti i dospělé a přinese chodcům komfortnější pohyb po obci,“ řekl starosta Krubner k tomuto projektu a dodal, že v současné době má obec rozpracovanou akci také na revitalizaci zdejšího rybníku: „Tady již proběhlo odtěžení sedimentu a bude provedena rekonstrukce hráze. Projekt revitalizace obecního rybníku máme připravený také v Dalekých Dušníkách, kde je v plánu mimo jiné prodloužení dešťové kanalizace a rozpracovaný je i projekt na obnovu polních cest a alejí.“

Dopravní omezení v obci bude po celou dobu budování nových chodníků minimální

Přechodná úprava provozu potrvá v Druhlicích až do 30. listopadu 2022. Stavební práce na výstavbě nových chodníků tady přitom budou probíhat ve třech na sobě navazujících etapách.

1. etapa výstavby nových chodníků v Druhlicích

2. etapa výstavby nových chodníků v Druhlicích

3. etapa výstavby nových chodníků v Druhlicích

autor článku: redakce DA