Dnes je pondělí 8. březen, svátek má Gabriela,
je Mezinárodní den žen.

www.amelie-zs.cz/

Starosta Borotic shrnul významné investice obce i život v období pandemie

přidáno: 20. 01. 2021

Michal Petrák působí v zastupitelstvu obce Borotice už několik let. Do úřadu starosty nastoupil prvně v roce 2018 a před sebou měl nemalé výzvy, které nyní značně ovlivnila pandemie Covid-19. Pod jeho správu spadají také obce Hubenov, Dražetice, Čelina a Cholín.

Mezi starosty obcí z regionu Dobříšska patří Michal Petrák z hlediska věku mezi ty mladší. Velmi rychle však sbírá zkušenosti a svou práci odvádí s maximálním nasazením. V komunální politice navíc není žádným nováčkem, jelikož v pozici zastupitele působí již několik let. 

Na své čtyři roky starostování měl s kolegy z obecního zastupitelstva dané nemalé plány a cíle. Stejně jako jinde je ale i tady ovlivnila pandemie Covid-19. Přesto se v Boroticích, Dražeticích, Hubenově i Čelině povedlo několik zásadních investičních akcí zrealizovat. Další projekty jsou připraveny i na rok letošní. Obyvatelé těchto obcí se mohou těšit na zasadní a prospěšné změny. 

Pane starosto, jaké významné investiční projekty se Vám v minulém roce povedlo zrealizovat? 

V roce 2020 se nám v první řadě podařilo opravit nejvíce rozbité úseky komunikací v obci Čelina a Borotice.

V Boroticích jsme v loňském roce vysadili alej ovocných stromů u cesty směrem ke hřbitovu. Na hřbitově samotném jsme nahradili lípy, které jsme museli kvůli špatnému stavu a hrozícímu nebezpečí vykácet. Za pomoc s touto akcí, do které byli zapojeni i místní občané, děkuji hlavně panu Jakubovi Máchovi, který se podílel na přípravě projektu a pomohl i se samotnou realizací. Máme radost také z postupné rekonstrukce hřbitova, kterou jsme prozatím prováděli svépomocí. Dále jsme zrekonstruovali vnitřní prostory jídelny mateřské školky a osadili je novým nábytkem.  Musím podotknout, že část nákladů na tyto projekty nám pokryly dotační tituly.  

V Dražeticích jsme částečně obnovili některé cesty a nového přístřešku a nástěnek se dočkali také obyvatelé Hubenova.

Jak jste zvládli situaci okolo Covid-19? Co pro Vás bylo v tomto nejtěžší?

Z důvodu pandemie se život v našich obcích zastavil. Velikonoce se nesly ve znamení strachu, co nás čeká. Místo jarem tepajících vesnic byli všichni zavřeni doma. Téměř všechny plánované akce byly zrušeny či uskutečněny v omezeném režimu. Snažili jsme se pomáhat hlavně seniorům, roznášet roušky, které pro nás šilo Stéblo z. s., zajišťovat nákupy a získávat, pokud možno relevantní informace o skutečném dění, počtech nakažených v obcích a přístupu k takto nakaženým.

Na otázku, co bylo pro mě nejtěžší je složité v současné době, kdy je ještě pandemie v plném proudu odpovědět, až definitivně sundáme roušky. Pak teprve bude vidět, jak moc jsme pod nimi zestárli a zešedivěli.

Co plánujete pro Borotice a další obce ve Vaší správě do roku 2021?

V Boroticích máme rozpracovaný projekt výstavby nových autobusových zastávek ve spodní části obce, částečné úpravy veřejného prostranství a vybudování parkovacích míst.

V roce 2021 bychom rádi pokračovali v trendu oprav komunikací v Dražeticích a Hubenově. V Dražeticích by mělo dojít k pokračování obnovy cesty do Borotic, vybudování nového oplocení kolem hasičské zbrojnice a výměna obecního mobiliáře.

Nejnákladnější akcí současného roku by měla být rekonstrukce požární zbrojnice v Čelině.

Dále také pokračuje projekt domácích čistíren pro naše občany, kde připravujeme podklady pro žádost o dotaci ze SFŽP, o kterou bychom chtěli v tomto roce žádat. A mimo jiné doufám o posun v jednáních ve věci společného vodovodu pro Dobříšsko a Novoknínsko.

Nyní ale všem přeji v první řadě hlavně zdraví.

autor článku: redakce DA