Dnes je úterý 17. květen, svátek má Aneta,
je Mezinárodní den proti homofobii.

www.hfad.cz/

Stará Huť letos investovala miliony do školství, sportu a rozvoje obce

přidáno: 17. 12. 2021

Stará Huť patří v našem regionu hned z několika hledisek mezi jednu z nejvýznamnějších a nejlépe vybavených obcí. Její vedení v čele se starostou Petrem Dragounem dokončilo v roce 2019 velkou rekonstrukci kulturního domu, která stála celkem xx mil. Kč a v letošním roce se rozhodlo investovat další miliony do výstavby nové mateřské školy, kabin pro sportovce a oprav okružní cesty pro pěší a cyklisty.

Obec Stará Huť patří po mnoho let mezi jednu z nejlépe vybavených a upravených obcí z Dobříše a okolí. Najdeme zde mateřskou a základní školu, poštu, kulturní dům, fungující a plně vybavený obchod, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, několik významných sportovních spolků a organizací a samozřejmě také Památník Karla Čapka. Nejen díky němu má tato obec i velmi zajímavou historii. Ve Staré Huti funguje mimo jiné velmi dobře také autobusová a vlaková doprava. To vše dohromady dělá z této obce jedno z nejžádanějších a nejlukrativnějších míst k bydlení, díky čemuž se také značně rozrůstá. Tento fakt s sebou však přináší i zvyšující se nároky na poskytované služby. Také proto se vedení obce rozhodlo investovat miliony právě do výstavby nové mateřské školy, kabin pro fotbalisty a házenkáře a úpravu sportovního areálu, opravu okružní cesty pro pěší a cyklisty, ale i dalších projektů.

Nová budova mateřské školy ve Staré Huti je nyní jednou z nejmodernějších školek v kraji

Výstavba zcela nové budovy mateřské školy s varnou a jídelnou nejen pro děti ze školky, ale také pro žáky zdejší základní školy, byla zahájena na začátku loňského roku. Na její výstavbu se obci podařilo získat 90 % dotaci ve výši přesahující 32 mil. Kč. V rámci projektu pak byly provedeny také úpravy venkovního prostranství a instalace venkovních herních prvků. Další náklady spojené s vybavením už ovšem byly nad rámec této dotace a obec je musela hradit z vlastních zdrojů.

Nová mateřská škola s nejmodernějším vybavením se dětem otevřela už v září. „O budově nové mateřské školy se dá hovořit spíše jako o areálu. Její výstavbou se totiž naprosto změnil charakter pozemku a jeho okolí. Součástí výstavby jsou i nové parkovací plochy, úprava zeleně a terénu,“ upřesňuje starosta Petr Dragoun.

Celkové náklady na stavbu ve výši 48 400 tis. Kč budou částkou 32 157 tis. Kč pokryty z dotace, 7 mil. Kč z úvěru obce a zbytek peněz ve výši 9 243 tis. Kč doplatí Stará Huť z vlastních zdrojů.

Nová mateřská škola je vybavena nejmodernější technikou a nabízí tak komfort nejen dětem, ale také paní učitelkám a v neposlední řadě paní kuchařkám. Školka je nyní schopna pojmout až 75 dětí a umožňuje předškolní vzdělávání i dětem mladším 3 let. Školákům jídelna nabízí 45 míst.

„Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků v naší škole, jsme museli původní návrh budovy s jídelnou upravit. Snad to ale nakonec celému dílu neuškodilo,“ dodává k nové mateřské škole s varnou a jídelnou starosta Staré Hutě.

Nové kabiny pro fotbalisty a házenkáře ve sportovním areálu Staré Hutě

Výstavba nových kabin pro sportovce ve Staré Huti byla zahájena koncem léta 2020 a s prvním zářijovým víkendem roku 2021 pak začaly kabiny sloužit svému účelu. Jako první přivítaly fotbalisty, kteří velkolepou výhrou 9:1 nad Boroticemi patřičně svérázně zahájili jejich provoz. Nové kabiny samozřejmě využije také oddíl házené, který má ve Staré Huti dlouholetou a úspěšnou historii.

„Vedení obce si do sportu dříve netrouflo dávat nějaké větší investice. Poté, co jsme ale zjistili, že sportovní oddíly u nás navštěvuje bezmála 200 dětí, museli jsme přistoupit k zajištění kvalitního zázemí a výstavbě nových kabin,“ upřesňuje k této investici starosta Petr Dragoun.

Celkové náklady na výstavbu kabin se nakonec vyšplhaly k bezmála 15 mil. Kč. Jedná se však jak o investice do vlastní stavby a projektové části, tak také do vybavení kabin, terénních úprav okolí, bouracích prací části starých kabin a oplocení. Obec žádala prostřednictvím Národní sportovní agentury o dotaci, ale prozatím nebylo v dané věci rozhodnuto.

Staré šatny s hospodou byly částečně ubourány, aby nám zůstala nějaká volná plocha. V rámci restaurace jsme upravili zázemí a toalety. V prostoru plánujeme vybudovat jednu menší společenskou místnost pro asi 30 osob. Ta by měla sloužit například pro schůze fotbalu, házené nebo pro soukromé akce.

Oprava povrchu na okruhu kolem Staré Hutě

„Jakkoli to bylo pro tyto dva roky obrovské sousto, nejen finanční, stále ještě zbyly prostředky a energie na úpravu povrchu účelové komunikace, která měla zajistit bezpečný a především schůdný okruh kolem obce. Jedná se o spojku mezi Památníkem Karla Čapka k lokalitě Nad Strží přes křižovatku u borovic,“ upřesňuje k dalšímu projektu obce její starosta a dodává: „Záměr je poněkud narušen řidiči, kteří tuto opravu využívají ke zkrácení cesty na Budínek a do Rybníků. Z toho důvodu, jak jinak, musí přijít restrikce v podobě zákazu vjezdu. Bohužel… Sítě silnic tím směrem je dostatečná. Avšak jen proto, že někteří nedokážou respektovat také potřeby druhých, musíme volit toto plošné opatření. Věříme, že si tuto trasu oblíbíte ke svým procházkám, že ji ocení maminky s kočárky a cyklisté. Právě z toho důvodu není žádoucí, aby se stala pouze zkratkou pro osobní vozy. Děkujeme za pochopení.“

Povrch cesty od Památníku Karla Čapka k lokalitě nad Strží byl opraven v průběhu září. Byla tím tak vytvořena jakási okružní cesta pro pěší a cyklisty kolem Staré Huti a prostor pro příjemné procházky nejen pro maminky s kočárky. Vedení obce však v první řadě chce, aby byl tento prostor bezpečný i pro malé děti na kolech, a proto bylo nuceno přistoupit k razantnímu opatření.

Co ještě se ve Staré Huti za poslední rok podařilo

Začátkem roku se za přispění dotace ze Středočeského kraje ve výši 324 552 Kč podařila ve Staré Huti realizovat výměna střechy u budovy čp. 178, která byla již v dezolátním stavu a ohrožovala stavbu samotnou.

„Na opravu střechy se nám podařilo získat dotaci, čímž jsme mohli částečně pokrýt celkové náklady. Co s tímto objektem bude dál ale ještě přesně nevíme. Rádi bychom ho pravděpodobně využili jako sociální byty pro případnou potřebu našich občanů, tak jak tomu bylo v minulosti,“ dodává k opravě střechy u domu patřícího obci starosta Petr Dragoun.

Jaké projekty by vedení obce rádo realizovalo v následujících letech?

„Rádi bychom konečně vybudovali ve spolupráci s městem Dobříš chodník nebo cyklotrasu ze Staré Hutě směrem k dobříšskému zámku. Nějaká jednání s panem starostou z Dobířše už jsme měli, tak snad dojdeme k nějaké shodě,“ říká pan Petr Dragoun a pokračuje: „Vybudování tohoto chodníku je zásadní pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, kterým jde tady mnohdy doslova o život.“

Podle slov starosty Staré Hutě Petra Dragouna bude v následujícím roce vedení obce řešit také výstavbu nových domů a zajištění potřebné vybavenosti pro všechny občany. Rychlé rozrůstání obce s sebou totiž přináší také značné riziko v podobě nemožnosti zajištění např. vody nebo dostatečné kapacity čističky.

„Rádi bychom také konečně využili nově opravený kulturní dům a realizovali některé akce, které jsme nyní z důvodu pandemie museli zrušit,“ říká za vedení Staré Hutě její starosta.

S nadcházející zimou pak řeší starosta Petr Dragoun pro Starou Huť a její občany také zajištění zimní údržby, kterou do loňského roku pro obec zajišťovala dobříšská společnost Dokas. Tato spolupráce se však už několik zim ukazuje jako nedostačující a vedení obce by tak raději našlo variantu větší samostatnosti a flexibility. 

autor článku: redakce DA