Dnes je středa 6. prosinec, svátek má Mikuláš.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Příbram: Tříkrálový průvod s velbloudy projde městem za Svatou rodinou

přidáno: 02. 01. 2023

Mezi první akce nového roku patří svátek Tří králů, který v Příbrami mají spojen s průvodem, v jehož čele Kašpar, Melichar a Baltazar jedou za Svatou rodinou na živých velbloudech. Po vynucené pauze si letos akci v Příbrami užijí, a to přímo na svátek Tří králů.

V pátek 6. ledna projde ulicemi města Příbram Tříkrálový průvod. Průvod v čele s třemi králi vyjde v 16:00 hod. od budovy radnice. Přes Jiráskovy sady a Pražskou ulici bude směřovat ke Svaté rodině na náměstí T. G. Masaryka. V letošním roce dojde k obměně, kdy Marie s Ježíškem a Josefem nebudou koledníky očekávat na pódiu, ale v betlému u příbramského vánočního stromu, kde nahradí vyřezávané figury.

Ježíškovi přivezou Tři králové tradiční dary, tedy zlato, kadidlo a myrhu. Po předání darů pro Ježíška pronesou krátké poselství a poté se vydají mezi lid a obdarují také nejmenší návštěvníky. Velkou radost dětem zcela jistě udělá přítomnost zmiňovaných velbloudů – Fatimy, Abdula a Aiši, kteří na náměstí po dobu akce setrvají. K potěšení přispěje vystoupení dětského pěveckého sboru Jiráskáček.

Na svátek Tří králů bude v režii Charity Příbram zahájena Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude v letošním roce určen na obnovu vybavení Denního stacionáře. Přispět do sbírky je možné hned několika způsoby – koledníkům přímo v ulicích, do kasiček Charity Příbram, které budou umístěny tentokrát v Denním stacionáři na náměstí T. G. Masaryka a na Svaté Hoře. Přispět do sbírky je také možné online.

Co znamenají iniciály psané na dveře?

Nápis K+M+B+2023 si mnozí mylně vykládají jako zkratku jmen králů. Ve skutečnosti jsou tato tři písmena odvozena od věty Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená „Kriste, požehnej toto obydlí.“ Plusy jsou třemi křížky, které symbolizují Nejsvětější Trojici.

Ke svátku Tří králů se váže také řada pranostik, zde alespoň pár z nich:

  • Na Tři krále o hodinu dále.
  • Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
  • Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.
  • Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.
  • Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.

 

autor článku: Eva Švehlová, DiS. - tisková mluvčí města Příbram