Dnes je středa 17. duben, svátek má Rudolf.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

FOTO: V Libici je vysázeno nové stromořadí

přidáno: 08. 11. 2022

V Libici, která je osadou patřící pod obec Rybníky, je vysazená nová liniová výsadba stromů tvořená druhy stromů vhodnými do krajiny, jedná se o javory, lípy, třešně ptačí a stromy ovocné. Alej vyrostla u křižovatky od kud vedou cesty z Libice směrem na Drhovy a do Dalekých Dušník.

„Účast při výsadbě pro mě osobně byla trochu zklamáním, jelikož se nás sešlo pouze šestnáct, ale o to efektivnější a šikovnější jsme se snažili při práci být. Děkuji všem, kteří přišli pomoci a také Jakubovi Máchovi a jeho týmu, který nám pomohl vše zrealizovat. Byla to krásná, a hlavně užitečná práce,“ říká starostka obce Rybníky Kateřina Charvátová.

Výsadba stromů byla realizována s podporou z Národního programu Životního prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Nové výsadby byly realizovány v Drhovech, ve Svatém Poli, na Milině a ještě letos budou realizovány v Drevníkách a Novém Kníně.

Výsadby stromů vhodných do krajiny jsou důležitou součástí péče o krajinu a životní prostředí. Stromy, zejména ty plodící poskytují mnoho ekologických funkcí pro ostatní složky životního prostředí, např. hmyz, ptáky a houby. Z estetického hlediska jsou stromy důležitou živou složkou něčeho, čemu říkáme krajinný ráz a krajina.  Kulturní krajina v Povltaví je mimořádně pestrá, a proto je důležité o ni nepřetržitě pečovat.

autor článku: redakce DA