Dnes je pondělí 8. březen, svátek má Gabriela,
je Mezinárodní den žen.

www.amelie-zs.cz/

Zámek Dobříš letos představí unikátní iluzivní malbu i zcela nové expozice

přidáno: 24. 01. 2021

Velká revitalizace dobříšského zámku v letošním roce pokračuje. Náročná obnova francouzského parku byla jen začátkem nových změn. Na zámku Dobříš totiž bude v budoucnu k vidění největší iluzivní malba ve střední Evropě, nová vodohospodářská expozice, kamenosochařská dílna, „Ateliér paní Emilie Milerové“ a mnoho dalšího.

Francouzský park bude do budoucna zřejmě nejdůležitější část areálu zámku s nádhernou sochařskou výzdobou a obnovenou infrastrukturou, s okouzlující Fontánou napájení Heliových koní a v blízké budoucnosti dokončenou největší nástěnnou iluzivní malbou ve střední Evropě na severní stěně oranžérie.

Iluzivní malba na dobříšském zámku

V rámci projekt „Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku“ bude takzvanou třešinkou na dortu vymalování iluzivní malby a dokončení její realizace na severní stěně oranžérie. „Předpokládaný termín ukončení prací je v říjnu 2021. Práce zatím probíhají dobře, před dokončením je první polovina severní stěny. Vše probíhá za dohledu pracovníků památkové péče a stavebního úřadu,“ dodává ředitel zámku Pavel Krejcárek.

Zámecká oranžerie se mění k nepoznání

V oranžérii zámku Dobříš, která odděluje francouzský park od toho anglického se v současné době intenzivně pracuje.

„Spolu s Vodohospodářskou společností Dobříš připravujeme otevření nové expozice vody, která se bude nacházet v pravé části oranžérie,“ prozrazuje ředitel zámku.

Více k nově vznikající expozici s názvem VODA a ŽIVOT řekla za Vodohospodářskou společnost Dobříš paní Blanka Marvanová: „Tato unikátní expozice vás vtáhne do tajemného světa vody.  Dozvíte se o jejích všedních i nevšedních schopnostech, o významu této vzácné tekutiny a nudit se rozhodně nebudete vy ani vaše děti, pro které bude připravena interaktivní část plná zábavy i poznání, kde si mohou hrát, tvořit a zároveň se vzdělávat v oblasti vody.“ 

Expozici na téma vody bude mít za cíl vysvětlit návštěvníkům význam vody jako nepostradatelné složky životního prostředí a jako suroviny, která ovlivňuje náš život a dění kolem nás. Prioritou je, aby si lidé této nejcennější tekutiny vážili. „Věříme, že návštěvníky expozice pobaví i něco naučí. Velké poděkování pak patří rodině Colloredo-Mannsfeld, která pro tuto expozici poskytla bezplatně nově zrekonstruované prostory oranžérie,“ dodává Blanka Marvanová k projektu, který je financován z rozpočtu Středočeského kraje na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu – dotace Programu 2020.

Jaké další zajímavosti se pro návštěvníky oranžérie připravují upřesňuje opět ředitel zámku Pavel Krejcárek: „Hned vedle je připravena kamenosochařská dílna, kde jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR na příspěvek na restaurování soch. V levé části oranžérie připravujeme otevření „Ateliéru paní Emilie Milerové“ s tématem Krteček a výstavu a prezentaci Historie oranžérie spolu s výstavou děl Františka Ignáce Platzera. Součástí bude dále expozice zámecké zeleně. Prostor oranžérie chceme dále s koordinací ostatních výstav využít například pro již plánovaný „Festival hudby“ a to včetně prostor francouzského parku. Možné využití vidíme do budoucna pro svatební obřady.“

Poděkování ředitele zámku Dobříš Pavla Krejcárka

„Chtěl bych také zde opět poděkovat za dosavadní spolupráci Ing. arch. Martině Sommerové – koordinátorce projektu včetně výkonu autorského dozoru, Ing. Tomáši Jakubalovi – technický dozor investora, a panu Karlu Slovákovi – obchodní ředitel stavební firmy VPP Group Velim u Kolína. Samozřejmě všem vysoutěženým dodavatelům a v neposlední řadě Mgr. Natálii Macháčkové z advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal za dosavadní perfektní servis při realizaci veřejných zakázek. Děkuji místnímu stavebnímu úřadu pod vedením Ing. Aleny Harmanové za férové, věcné a přímé jednání bez časových prodlev při administrativním projednávání tak velkého a neustále roměnlivého projektu.“

Výhledově se na zámku Dobříš těší na budování nové hlavní expozice

„Rád bych zde poděkoval rodině Colloredo-Mannsfeld za obrovskou iniciativu a podporu při rekonstrukci části expozičních prostor pro novou rodinnou výstavu a nákup exponátů pro zařizování této expozice,“ dodává závěrem ředitel zámku Dobříš.

Od roku 2016 probíhá realizace projektu z Integrovaného regionálního operačního programu: Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je celková revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku, obnova iluzivní malby, restaurování soch, digitalizace památky. V roce 2020 byla úspěšně zkolaudována zámecká oranžérie a Francouzský park. V současné době probíhá obnova iluzivní malby na severní stěně oranžérie. Celkové ukončení projektu IROP je stanoveno na leden 2021.

autor článku: redakce DA (zdroj článku: Jeronýmův zpravodaj - noviny pro zaměstnance firem Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. a Meco-Drev spol. s r.o.)