Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Památník Karla Čapka přibližuje útoky na spisovatele i jeho noblesní reakce

přidáno: 20. 10. 2022

Úspěch se neodpouští je název nové výstavy v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Výstava s podtitulem nepřátelé Karla Čapka připomíná, že lidé slavného spisovatele nepřijímali pouze kladně, s úctou a obdivem. Čapek měl i řadu odpůrců a musel dlouhodobě čelit anonymním dopisům, telefonátům, pomlouvačným článkům i dalším projevům agresivity.

„Útoky se po Mnichovu stupňovaly. A citlivého člověka jako byl Čapek silně stresovaly. Neuvrhly ho ale do beznaděje. Jako přesvědčený humanista stále věřil, povzbuzoval a burcoval veřejnost. Přesvědčoval malověrné, že náš národ má budoucnost. I proto se jeho články až do poslední chvíle nesly ve stejném duchu jako ty ve šťastnějších dobách,“ uvádí ředitel Památníku Zdeněk Vacek. Výstava byla zahájena 25. září 2022 a potrvá do 31. března 2023. Od konce října bude na návštěvníky v Památníku čekat i nově vydaná kniha, česko-agnlický výbor básní Josefa Čapka z koncentračího tábora. A pro odlehčení jsou zde také zábavné retro noviny přibližující život na Strži v době první republiky.

Výstava konfrontuje citáty spisovatelových nepřátel s tím, jak noblesně na ně Čapek reagoval. Nechybí ani komentáře lidí, kteří byli tehdy Čapkovi blízcí. S časovým odstupem se k tématu vyjadřují také literární historici a odborníci na období první a druhé republiky. „Právě kombinace citátů - jak akce, tak reakce - umožňuje návštěvníkům udělat si vlastní názor na oprávněnost útoků i úroveň těch, kteří je vedli. Výstava umožňuje ocenit i Čapkův nadhled, jeho tolerantnost a snahu hledat ve svých odpůrcích to lepší. Včetně omluv, proč se tak chovají," vysvětluje Zdeněk Vacek.

Situace se vyhrotila zvláště po Mnichovské dohodě v září roku 1938, kdy spisovateli zbývaly poslední tři měsíce života. „Ukážeme, kdo a jakým způsobem na Čapka útočil i jak se proměňovaly jeho vztahy s těmito osobnostmi. Patřil mezi ně třeba Emanuel Moravec, vojenský odborník, nejprve Čapkův kolega-novinář, později symbol kolaborace s nacisty. Do Čapka se ale veřejně trefoval i spisovatel Jaroslav Durych, jehož umělecké dílo Čapek ctil. Anebo novinář Karel Horký, který ovšem později svůj názor změnil. Výstava přiblíží také osudy těchto lidí,“ uvádí Vacek.

K silným momentům patří dobová nahrávka z archivu České televize. Návštěvníci si ji budou moci přes QR kód přehrát ve svých mobilních zařízeních. „Umělcova manželka Olga Scheinpflugová na ní roku 1962 ve vinohradské vile vzpomíná na těžké pomnichovské období. A přečte i slavný Čapkův text Anonym. V něm se jeho autor zamýšlí nad tím, jací lidé vlastně anonymy píší,“ říká Zdeněk Vacek.

Podle něj Čapek zůstal věrný svým zásadám a zachoval si čest a naději jako málokdo z jeho současníků, kteří se nacházeli v podobně exponované pozici. „Čapek byl angažovaný umělec, demokrat a ve své době i nejúspěšnější český literát a dramatik. Byl považován za prominenta Hradu, člověka z blízkého okruhu prezidentů Masaryka i Beneše. Zároveň nebyl zcela zdráv, trpěl bolestivou Bechtěrevovou nemocí. To vše dohromady činilo jeho postavení nesmírně zodpovědné a zároveň velice vysilující jak fyzicky, tak psychicky,“ připomíná ředitel Památníku.

„Pravda ale zvítězila. Stačí s odstupem více než osmdesáti let porovnat, jaké postavení má v české a světové historii a na kulturní mapě Čapek a jakou zaujali jeho tehdejší protivníci. I v tom vidím optimistické poselství výstavy," zdůrazňuje Vacek.  „Současná vlna fake news, dezinformací a pomluv valící se z falešných profilů na sociálních sítích totiž není tak historicky ojedinělá, jak by si leckdo mohl myslet. Svědčí o tom třeba právě dávná, jízlivě vedená kampaň proti Čapkovi, který se ovšem k podpásovým úderům nikdy nesnížil. I proto jsme se rozhodli výstavu uspořádat. A po jejím skončení ji nabídnout jako putovní expozici školám, muzeím, knihovnám a dalším institucím,“ vysvětluje.

Vzpomínka na Josefa Čapka

Památník se rozhodl připomenout i osobnost Josefa Čapka, Karlova staršího bratra. Josef - známý mimo jiné tím, že Karlovi poradil do hry R.U.R. dnes už světoznámé slovo „robot“ - byl rovněž významným umělcem a přesvědčeným demokratem. „Vydáváme nyní výbor z básní, které Josef Čapek napsal v koncentračním táboře. Jde o faksimile původních rukopisných lístků přeložených do angličtiny – celkem 15 básní, včetně Josefovy vzpomínky na bratra Karla. Přeložila je Alena Jirásková, která žije v Austrálii a věnuje se propagaci českých děl v tamním prostředí," říká Zdeněk Vacek.

Publikace byla symbolicky pokřtěna 18. října v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku u příležitosti vernisáže výstavy ROBOT: Born in Czechia, known all over the world. Tu Památník vytvořil u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU. „Výstava se už od počátku července postupně prezentuje na několika místech v Bruselu. A knížku básní Josefa Čapka, která ji nyní doprovodí, nabídneme ve druhé polovině října i všem návštěvníkům Strže,“ slibuje Vacek.

Víte, že…

… autorkou textů výstavy Úspěch se neodpouští je pracovnice Památníku Tereza Petřek Todorová, která provedla pečlivé rešerše archivních fondů? Grafické úpravy se ujal Pavel Bosák, autor výtvarného řešení stálé expozice Památníku i mnoha publikací. Od Terezy Petřek Todorové je v obchodě Památníku k dispozici také letošní dotisk knihy Karel Čapek na Strži či další specializovaná publikace Karel Čapek a kaktusy (2020). Koncept výstavy Úspěch se neodpouští vytvořil ředitel Památku Zdeněk Vacek. Ten autorsky připravil i předchozí výstavu V nouzi poznáš přítele a výstavu ROBOT: Born in Czechia, known all over the world.

… výstava Úspěch se neodpouští navazuje na výstavu V nouzi poznáš přítele, která je na Strži k vidění do 20. září? I tato výstava věnovaná síle přátelství v těžkých časech byla vytvořena jako putovní a je možné si ji zapůjčit.  

… výstavu Úspěch se neodpouští doplní vitríny s autentickými dokumenty ze soukromých sbírek? Jde o unikáty ze sbírek členů Klubu sběratelů autogramů: dopisy Čapkova blízkého přítele Ferdinanda Peroutky a bratra Josefa Čapka z koncentračních táborů. Průběžně obměňovaná výstavka je v Památníku k vidění od počátku letošního dubna až do konce října.

… výstava zmiňuje i obavy a intriky některých Čapkových domácích nepřátel, aby nedostal Nobelovu cenu za literaturu, na niž byl opakovaně navrhován? To by totiž podle nich Čapkovu pozici příliš posílilo a znesnadnilo útoky na něj.

autor článku: Magdalena Bičíková a Jana Bryndová - publicita výstavy