Dnes je úterý 20. říjen, svátek má Vendelín,
je Mezinárodní den kuchařů.

Náš region

Závodní trať Rally Příbram omezí v sobotu provoz i v obcích na Dobříšsku

přidáno: 20. 07. 2020

V sobotu 25. července 2020 budou posádky 40. BOHEMIA DRIVE RALLY PŘÍBRAM projíždět po soutěžní trase Drevníky – Borotice – Homole – Nechalov – Drhovy. V rámci konání akce a zajištění maximální bezpečnosti tak dojde k uzavření některých silničních komunikací a dalším dopravním omezením.

Rally Příbram se vrací mezi rally soutěže České republiky po roční přestávce. S touto akcí přichází jedinečná podívaná pro milovníky motoristických sportů, ale zároveň také omezení a nutná bezpečnostní opatření.

Organizátoři závodu prosí o toleranci a děkují za dodržování bezpečnostních pokynů jejich i Policie ČR

„Jsme si vědomi, že ne všichni občané mají motoristický sport rádi a těžko se s omezením pohybu osob i vozidel smiřují. Přesto věříme, že zvítězí tolerance,“ uvádí organizátoři na webu soutěže a dodávají: „Tratě rychlostních zkoušek jsou absolutně uzavřené pro veškerý provoz a po uzavřené trati se nesmí nikdo pohybovat. V zájmu bezpečnosti vás i ostatních účastníků rally je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny pořadatelů a orgánů Policie ČR, popřípadě MP.“

Uzavírka Drevníky - Drhovy

Rychlostní zkouška: 4/8 Drevníky – Drhovy

  • 25. července 2020 
  • doba uzavírky: 8:40 - 19:10 hod.

Uzavírka: 

  • II/119 v úseku Drevníky – Borotice, III/10223, III/10224 a místní komunikace v části obce Borotice, osada Homole a Nechalov a v části obce Drhovy.

Objížďka: 

  • Z Dobříše do Borotic po III/10226 na Něčín, dále po II/102 přes Žebrák na Hubenov a na II/119 vlevo do Borotic a opačně.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Soutěžní vozy startují po jedné minutě.

„Prosíme proto vás, vaše rodinné příslušníky, příbuzné i známé o respektování pokynů pořadatelů či Policie ČR. Svá vozidla zaparkujte laskavě mimo trať, aby nedošlo k jejich případnému poškození či ohrožení bezpečnosti soutěžících. V den seznamovacích jízd a při samotné rally prosíme o omezení pohybu domácích zvířat na veřejných komunikacích a hlavně prosíme o zvýšení dozoru nad dětmi,“ žádají pořadatelé veřejnost v místě závodní tratě.

Organizátoři zároveň prosí také o shovívavost vůči divákům soutěže a věří, že Rally Příbram proběhne hladce.  

Přehled diváckých míst a bezpečnostní pokyny pro diváky

Jak řešit případné škody způsobené soutěžícími?

Proti případným škodám způsobených soutěžícími na majetku soukromém, obecním či státním je pořadatel pojištěn. Jezdci rally jsou zkušení, ale přesto se nedá zcela vyloučit možnost poškození vašeho nebo obecního majetku. Pokud tedy dojde k poškození vašeho majetku, velmi pomůže, když si zaznamenáte startovní číslo případně jméno toho, kdo škodu způsobil a neprodleně je ohlásíte na svůj Obecní úřad nebo přímo pořadatelům soutěže.

Seznamovací jízdy proběhnou už v pátek

Se zvýšeným pohybem vozidel je třeba počítat i v době tzv. seznamovacích jízd posádek, které pořadatel stanovil na pátek 24. července 2020, tedy den před samotným závodem.

Posádky budou danými obcemi projíždět za normálního provozu a za dodržování veškerých pravidel silničního provozu. Všechna vozidla už budou v té době označena startovním číslem.

„Vážení spoluobčané, věříme, že i přes komplikace a narušení vašich zaběhlých zvyklostí, bude váš postoj k naší rally pozitivní. Jménem pořadatelského sboru vám děkujeme za pochopení a vstřícnost a přejeme vám nevšední sportovní zážitek,“ uvádí závěrem ředitelství 40. BOHEMIA DRIVE RALLY Příbram.

Další aktuální informace k akci naleznete také na facebooku Rally Příbram a na události 40. RALLY BOHEMIA DRIVE PŘÍBRAM.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.rally-pribram.cz)