Dnes je sobota 4. prosinec, svátek má Barbora.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Náklady na dopravu neudržitelné, kraj přistupuje ke stabilizačním opatřením

přidáno: 15. 02. 2021

Propad tržeb v hromadné dopravě ve Středočeském kraji za loňský rok přesáhne 500 mil. Kč. Hlavním důvodem je snížení počtu cestujících způsobený protipandemickými opatřeními o zhruba jednu třetinu. Ze státního rozpočtu kraj žádnou pomoc nedostal, byť o ni opakovaně žádal. Vedení kraje tedy musí přistoupit ke stabilizačním opatřením.

Z dosažených úspor Středočeského kraje budou sanovány především ztráty systému tak aby byla zachována obslužnost a konkurence v oblasti regionální dopravy a zároveň aby nedošlo k výrazně většímu zatížení rozpočtů středočeských měst a obcí.

V roce 2020 přesáhla dosud identifikovaná ztráta v oblasti dopravy středních Čech 500 mil. Kč. Výpadek tržeb má přímý dopad nejen na Středočeský kraj, ale také na obce, které se také částečně podílejí na objednávce dopravní obslužnosti – ty vloni přišly přibližně o 60 mil. Kč.

V současné době (2021) činí ztráty dopravců 10-13 mil. Kč týdně, a rozhodně nemůžeme očekávat, že se situace v dohledné době zlepší. Pokud by se trend nezměnil, mohla by v souhrnu za roky 2020 a 2021 kumulovaná ztráta dopravců ve Středočeském kraji přesáhnout částku 1 mld. Kč. To řadu z dopravních společností tlačí přes hranici přežití a kraj chce z výnosů stabilizace především sanovat jejich ztráty. V neposlední řadě se jedná o pomoc rozpočtům středočeských města a obcí,“ vysvětluje radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN) a dodává: „Situace je bez pomoci ze státního rozpočtu, o niž jsme spolu s Asociací krajů ČR opakovaně, a marně žádali, finančně neudržitelná. Proto musíme přistoupit ke stabilizačním opatřením na úrovni kraje. Je nám jasné, že nejde o populární rozhodnutí, ale abychom mohli dopravní systém alespoň zachovat v racionálním rozsahu, nemáme jinou možnost,“ říká Borecký.

Kraj proto musí přistoupit ke stabilizačním opatřením, obsahujícím valorizace jízdného na území kraje, úpravy technických standardů PID a částečné omezení frekvence spojů veřejné dopravy

O výši valorizace kraj v současnosti jedná s hlavním městem Prahou, se kterou má integrovanou veřejnou dopravou. V případě dohody by mělo k valorizaci jízdného dojít od 1. července 2021, její výše by měla zohlednit výši inflace a zvýšených nákladů na provozování veřejné dopravy od poslední úpravy cen, která proběhla v roce 2011.  

Dalším krokem je omezení frekvence spojů veřejné dopravy o cca 10 % (od 7. března 2021) do konce příštího roku. Jedná se o omezení, které je schopno přinést reálné úspory, ale ještě výrazně nezasáhne komfort dostupnosti veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Umožňuje navíc relativně snadný návrat k normálnímu stavu.

Třetím krokem je úprava technických standardů PID, které budou spočívat v mírné prodloužení tolerovaného stáří autobusů tak, aby dopravci nebyli nuceni v letošním a příštím roce pořizovat nová vozidla nad rámec nutné obnovy. Tyto kroky by měly přinést úsporu ve výši 335-385 mil. Kč, která půjde právě na sanaci ztrát dopravců.

Náklady kraje na dopravní obslužnost se výrazně zvyšují zejména v posledních třech letech

Zatímco v roce 2017 kraj vystačil s 2,1 mld. Kč, nyní je to 3,5 mld. Kč. Důvodem jsou rostoucí platy řidičů, nákupy nových autobusů a integrace PID. Zmíněná částka činí takřka 38% z disponibilního rozpočtu kraje (po odečtení transferů). „To si rozhodně bez změny rozpočtového určení daní nemůžeme dlouhodobě dovolit,“ dodává Borecký.

Zdroj: IDSK

Zdroj: Odbor dopravy KUSK

Valorizace tarifů integrované dopravy od 1. července letošního roku a zvýhodnění předplatného spolu s digitálními službami (rozvoj tzv. lítačky) by měly přinést v roce 2021 úsporu 125 mil. Kč

Další úspory ve výši 150-200 mil. Kč pak přinese omezení rozsahu veřejné dopravy od 7. března. Omezení se týkají redukce některých spojů či snižování kapacity. Bližší informace pro cestující budou dostupné na stránkách PID a nových jízdních řádech vydaných s platností od 7. března.  

Celkem 50 mil. Kč plánují radní uspořit v letošním roce na stanovení technických standardů PID, tedy především prodloužení životnosti autobusů.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.kr-stredocesky.cz)