Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

dobrisskoaktualne.cz/deti-regiony-brdy

Skautky Lenka a Léňa o Tříkrálové sbírce a své osobnosti regionu

přidáno: 17. 02. 2020

Tak jako každý rok se skautky na začátku roku ujaly Tříkrálové sbírky pro dobrou věc a obcházely naše domovy. Jak sbírka probíhala, nám napsala Lenka z oddílu Koťata v Novém Kníně. Skautka Léňa se pak zamyslela nad tématem významné osobnost regionu a z pohledu naší redakce, nemohla vybrat lépe...

Tříkrálová sbírka v Novém Kníně

Tak jako každý rok jsme se se skautkami vydaly 6. ledna 2020 dělat dobrou věc. Převlékly jsme se do tříkrálovských uniforem a vydaly se na cestu po Kníně. Zvonili jsme a kdo nám otevřel, tomu jsme zazpívaly píseň „My tři králové“, daly jim cukříček a kalendář a napsaly nad dveře K+M+B+2020. Kdo chtěl, tak nám dal do kasičky příspěvek.

Všechny tyto peníze jdou na Charitu. Ráda chodím na tuto sbírku, protože vím, že dělám něco užitečného a mohu tím pomoci např. lidem v nouzi.

Významná osobnost regionu

Miroslav Olič

Vybrala jsem si osobnost, která souvisí se skautingem. Miroslav Olič se narodil na Zbraslavi dne 14. února 1923. Skautingu se začal věnovat právě na Zbraslavi, kde v poválečném období krátce působil jako vedoucí. Později začal učit v Novém Kníně a na Dobříši. Byl jmenován i ředitelem gymnázia. Známý je tím, že jeho vztah k mladým lidem byl skautský, vytvářel přátelské prostředí. Ačkoli nebyl rodákem, byl s Dobříší úzce spjatý a zabýval se regionální historií. Dne 6. září 2008 mu byla předána Cena města Dobříš za rok 2007 a za celoživotní přínos v oblasti kultury a vzdělávání. A dnes se skautské středisko jmenuje Středisko prof. Oliče a my z Nového Knína pod toto středisko spadáme také.

Miroslav Olič - středoškolský profesor a ředitel gymnázia (Zbraslav, 14. února 1923 - Dobříš, 22. dubna 2011). (zdroj foto: http://dobris.skauting.cz/o-nas/miroslav-olic/)

autor článku: Lenka a Léňa - skautky z oddílu Koťata v Novém Kníně