Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

dobrisskoaktualne.cz/deti-regiony-brdy

DRB – Časopis tvořený dětmi, který slaví úspěch po celém regionu!

přidáno: 27. 10. 2019

Regionální školní časopis DRB vznikl ve spolupráci se školami v obci s rozšířenou působností v regionu Dobříšska a ihned po vydání prvního čísla slavil velký úspěch! Kde vznikla myšlenka vytvořit dětský časopis a co vše se děti v rámci projektu naučí?

Myšlenka regionálního školního časopisu vznikala už od roku 2017. V lednu a únoru 2018 se Místní akční skupině Brdy-Vltava (MAS) ve spolupráci se školami podařilo připravit a následně uspět s projektem, ve kterém byla myšlenka časopisu spolu s dalšími aktivitami zakotvena.  Projekt nese název Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II (dále MAPII). Zapojení škol do aktivit projektu je zcela dobrovolné. Pro přispívání do časopisu byly osloveny všechny školy.

Do „Časopisu-DRB“ zapojilo 5 organizací: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, ZŠ Malá Hraštice, ZŠ Nový Knín, Junák - český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš a ZŠ TRNKA.

Mohou se případně hlásit i další zájemci a kde?

Zájemce o zapojení do projektu časopisu srdečně uvítáme, kontakty na pověřené pracovníky Lucku a Katku naleznou na našich webovkách.

Jde o mnohem více než jen o časopis!

V rámci projektu MAP II není na aktivitu „Časopis DRB“ stanovena konkrétní finanční alokace. Logika projektu je totiž taková, že lze přesouvat finanční prostředky mezi ty aktivity, které shledají školy v území smysluplné. Proto lze finanční prostředky přesouvat mezi všechny aktivity, které tým realizuje a organizuje, jedná se například o akce Příběhy našich sousedů, Divadelní akademii, podporují rozvoj vztahu dětí k místu, kde žijí. Dále pořádají pravidelná vzdělávání pro pedagogy i rodičovskou veřejnost, podporují rozvoj polytechnické výuky – realizují nákup stavebnic pro školy a v neposlední řadě hradí dopravu na školní exkurze dle volby školy.

A za tím vším stojí tým nadšených lidí. Markéto, jak vlastně tento projekt vznikl a kdo všechno se na jeho vzniku podílí?

Nápad na tvorbu regionálního školního časopisu vzešel od samotných škol a učitelů v rámci projektu MAP. MAP je společný plán škol z regionu Dobříšska a Novoknínska, kde si školy určují, v jakých oblastech se chtějí rozvíjet a spolupracovat. Od samého začátku tohoto projektu v roce 2016 vznikla řada skvělých nápadů, které se nyní snažíme uvést v život. Regionální školní časopis je jedním z nich.

Jak reálně vydávání časopisu funguje?

Systém přípravy časopisu probíhá tak, že zapojené školy zasílají své příspěvky Lucii Bubancové, která vše zpracuje a přeposílá Redakční radě (složená z: Kateřina Boukalová, Markéta Dvořáková, Eva Cacková/Zuzana Bílková, Jolana Průšová, Lucie Uriková/Šárka Musilová, Adéla Sauerová, Jana Zouchová). Redakční rada vybírá příspěvky, které budou zveřejněny v daném čísle. Ty příspěvky, které se do daného vydání nevejdou, jsou zveřejněny na webu v sekci Regionální školství. Děti mohou v časopise prezentovat např. výsledky své intelektuální i umělecké činnosti a vyjádřit svůj názor směrem k široké veřejnosti, což má v rámci rozvoje občanské společnosti významný dopad.

Markéto, projekt funguje necelé dva roky a během několika měsíců jste dokázali zrealizovat mnoho nápadů, myšlenek a samozřejmě papírových vydání časopisu. Na co jste nejvíce pyšní?

Nejvíce nás těší, že s každým číslem přibývá příspěvků. Je tak z čeho vybírat. Myslím, že nám děti už věří, že to myslíme vážně a jejich „hlas“ se dostane i k široké veřejnosti. To vnímáme jako své největší poslání. Velice oceňujeme i spolupráci zapojených pedagogů, kteří si navzájem radí a pomáhají. Jejich práce si velice vážíme, protože se jedná o činnost nad rámec běžné výuky.

Proč nebude vycházet dětský časopis DRB i nadále v tištěné formě jako součást Dobříšských listů?

DRB v Dobříšských listech mohl vycházet pouze jako součást tzv. inzerce. Jedno vydání nás tak vyšlo na cca 14.000 Kč, což je částka, která nám již přijde neúnosná. Snažili jsme se vyjednat podporu tohoto projektu s Radou města Dobříše, která tuto podporu však v červenci tohoto roku neschválila. V ostatních zapojených obcí probíhá vydávání DRBu v místních periodikách zcela zdarma, za což jsme obcím velice vděčni. Na základě společné domluvy bude DRB vycházet elektronicky v rámci Dobříšska aktuálně, kde bude mít svou vlastní rubriku. Na spolupráci se velmi těšíme. Nerezignovali jsme ani na tištěnou podobu DRBu pro Dobříš. DRB necháme vždy vytisknout a pracovníci naší sdílené čety jej roznesou do schránek.

Je vidět, že váš tým chce pro děti získat co nejlepší podmínky pro tvoření časopisu. Přemýšlíte stále ještě nad dalšími možnostmi, jak tento projekt více rozšířit?

Na základě navázané spolupráce s redakcí Dobříšska aktuálně připravujeme rozšiřující modul pro zapojené školy. V případě zájmu je možné uspořádat kroužky pokročilé novinařiny, kde si děti vyzkouší práci přímo v redakčním systému. Na tuto spolupráci se rovněž moc těšíme.

Časopis DRB nově na webu Dobříšska aktuálně

Právě tímto rozhovorem startuje nová kategorie na webu Dobříšska aktuálně - děti regionu brdy. Pravidelně se na webu budou vydávat články, které byly zveřejněny nejen v časopisu DRB, ale také které se z kapacitních důvodů do tisku nedostaly, ale i tak stojí za uveřejnění.

Další vydání časopisu je naplánováno právě na listopad 2019. Tématem příspěvků bude „Samet-30 let poté“.

autor článku: redakce DA a Markéta Dvořáková